Forskning: Det hände när gudstjänsten blev digital

digital gudstjänst

När pandemin kom blev gudstjänsten digital. Frida Mannerfelt har undersökt vad det inneburit i långa loppet. Foto: Robert Tjernberg

När pandemin slog till blev hennes forskning högaktuell. Frida Mannerfelt har studerat vad som händer när predikan flyttar ut på nätet.

Frida Mannerström

Frida Mannerfelt är både präst och gamer. När det blev aktuellt att skriva avhandling i praktisk teologi på Enskilda högskolan så inspirerades hon av erfaren­heterna från den digitala spel­gemenskapen.

– Det är två gemenskaper som jag upplevt som ganska lika. I kyrkans gemenskap samlas man runt gudstjänsten och volontärarbetet, i gaming samlas man runt spelandet, men i båda gemenskaperna finns omsorg om varandra och andra, säger hon.

Skärningspunkt mellan kyrka och digitalisering

Där föddes idén till att forska i skärningspunkten mellan kyrka och digitalisering. Det är också predikan och undervisning som ligger henne särskilt varmt om hjärtat som präst. Hon ville därför studera vad som händer när predikan sker i en digital ­miljö. Denna idé fick hon före pan­demin, och forskningsprojektet uppfattades då som lite udda.

När pandemin slog till i början av 2020 omkullkastades hennes planer, men andra dörrar öppnades. Hon blev delaktig i flera studier av hur församlingarna hanterade coronapandemin.

– Det var lite att bita i, att både skriva forskningsrapporter och avhandlingen, säger hon.

Fyra fallstudier

Hon har gjort fyra fallstudier kring predikan under pandemin som utgör grunden för hennes avhandling Co-preaching: The practice of preaching in digital culture and spaces. Hon har bland annat intervjuat lyssnare, och kommit fram till att den digitala gudstjänsten inte automatiskt ledde till att dessa blev passiva. I många fall ökade den ­digitala predikan samspelet och interaktionen mellan predikanten och lyssnarna.

I början var det många som försökte återskapa situationen i kyrkan, man kanske tände ljus och klädde sig fin i ­söndagskläder. Men med tiden ­förändrades det

I intervjuerna framkom också att lyssnarna uppfattade den digitala gudstjänsten som något annat än att se på tv.

– I början var det många som försökte återskapa situationen i kyrkan, man kanske tände ljus och klädde sig fin i söndagskläder. Men med tiden förändrades det. Man kanske fann att det vara andra saker som underlättade koncentrationen, som att lyssna medan man åt frukost. Eller när man tog en promenad, säger hon.

Hon kom fram till att hur väl lyssnarna kunde ta till sig den ­digitala predikan i hög utsträckningen berodde på lyssnarna ­själva.

Påverkade även predikanterna

Men den nya miljön påverkade även predikanterna. Hennes analys visar att predikanterna tenderade att tala mer om tron i det praktiska livet, och mindre om vad kyrkan lär om Jesus Kristus.

– Men det fanns också en annan teologisk linje, där erfarenheten av det digitala gjorde att man fick tag på andra teologiska teman, som att man talar mer om eskatologiska perspektiv och den universella kyrkan, säger hon.

Har det påverkat dig som ­predikant?

– Ja. Jag har försökt att inte bara rikta mig till den lokala församlingen utan även den universella kyrkan. Och jag tror att många predikanter bär med sig den erfarenheten att när det blev digitalt så tänkte man till hur man talar, när vem som helst kan höra, och man kanske uttrycker sig mer koncentrerat och tyd­ligare.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne