Existentiell hälsa i fokus för Bildas nya satsning

Bilda anordnar en workshop om Existentiell hälsa i Härnakyrkan, Ljungsbro Foto: Mikael M Johansson

Nu satsar Bilda Sydöst på att sprida kunskap om och metoder för förbättrad existentiell hälsa. Det sker genom workshops, samtalsgrupper och annat som skapar rum för samtal om livet, tro och andlighet.

Vad sätter jag min tillit till, var hämtar jag livskraft eller vad är meningsfullt i mitt liv? Det kan vara några av de viktigaste frågorna människan behöver ställa sig.

– Forskning har visat att om du har funderat kring vad som ger dig styrka, hopp, tro och mening, så har du förutsättningar att må bättre oavsett övrig hälsa. Att erbjuda goda samtal om existentiell hälsa är därför en stor samhällsinsats, menar Johanna Emami på studieförbundet Bilda Sydöst.

– I Bildas långsiktiga verksamhetsinriktning står det att vi ska jobba med existentiell hälsa. Från 2020 har Bilda Sydöst jobbat med det främst riktat till samhället; till exempel hållit i grupper och kompetensutveckling inom anhörigvård och för kommunal vårdpersonal.

– I vårdsvängen börjar existentiell hälsa bli ett välkänt begrepp. För dem som möter människor med sjukdom eller i livets slutskede finns behov av att processa existentiella hälsofrågor även för egen del, berättar projektansvariga Johanna Emami som är utbildad socionom och pastor.

Hur många av deltagarna på samtalsledarutbildningen ­kommer från församlingar?

– Svår fråga, upplevelsen är att intresset har varit högre bland vårdpersonal än i församlingarna. Under våren har vi riktat oss mer specifikt till församlingar och det gör att många av de som gått våra senaste utbildningar har kommit från församlingshåll, vilket är positivt. Det här är en gemensam angelägenhet för kyrka och samhälle, skulle jag säga. Tänk till exempel så spännande om den lokala församlingen erbjöd det lokala ­äldreboendet fortbildning i form av samtalsgrupper för omvårdnadspersonal.

Brinner för ämnet

Johanna Emami pratar fort och med glöd. Det råder inga tvivel om att hon brinner för ämnet. Hon räknar upp flera viktiga vinster med att samtala om frågor som ”Var hämtar du din livskraft? Vem eller vad litar du på? Vad hoppas du på? Vad är meningsfullt i ditt liv just nu?” Gärna som förebyggande friskvård.

– En tydlig vinst som forskning har påvisat är att människor skattar sin egen fysiska, psykiska och sociala hälsa högre om de har god existentiell hälsa, förklarar hon.

Större må-bra-faktor

Den existentiella hälsan är med andra ord en större må-bra-faktor än många tror. Därför arbetar Bilda för att fler församlingar ska få upp ögonen för kyrkans viktiga uppdrag gällande de allmänmänskliga behoven av mening och kraftkällor. Johanna Emami fortsätter:

 Visionen är fler medbrinnare för existentiella hälsosamtal ute i församlingarna!. Johanna Emami

– Jag är övertygad om att nutidsmänniskan längtar efter meningsfullhet, inre frid, helhet, balans, hopp, lugn och ro. Att ge möjlighet att föra samtal om existentiell hälsa på ett öppet sätt för alla människor är verkligen ett sätt att som kyrka vara relevant i nutiden.

– Världshälsoorganisationen WHO menar att vi är inne i en tredje folkhälsorevolution som handlar om den psykiska hälsan. Här tror jag vi som kyrka har en viktig uppgift och kallelse att kämpa mot vår tids stora samhällsproblem genom att erbjuda rum för de öppna samtalet, ­säger hon.

Definierats av WHO

”Existentiell hälsa” har definierats av WHO och handlar om hur vi tänker, känner och handlar: om sammanhang, tillit, livsmening, upplevelse av helhet, harmoni, inre lugn, förundran och förhoppning. I tider av kris, oro och konflikt aktualiseras många av de stora livsfrågorna om liv, död, identitet, relationer och framtid. Samtidigt har det sekulariserade samhället blivit mångreligiöst, vilket gör att frågorna om religion och tro på nytt blivit mer centrala.

– Att vi lever i ett mer pluraliserat och öppet samhälle har många fördelar, men det innebär också att det är större risk att vi blir vilsna i livet. Då är det ännu viktigare att skapa mötesplatser där vi kan prata om vad som utgör din/min fasta grund.

Detta är något som religionspsykologen Cecilia Melder pekar på i sin avhandling Vilsenhetens Epidemiologi, berättar Johanna Emami och fortsätter:

– Även vi i kyrkan behöver prata om det här. För ja, jag ska ha mitt hopp i Jesus – men vad betyder det mer konkret när jag stiger upp på morgonen?

Olika pedagogiska verktyg

I det forskningsbaserade ­arbetet med Existentiell ­hälsa utgår Bilda Sydöst ifrån Bildas material Livet och hälsan av Lena Bergström. Där finns olika pedagogiska verktyg som kan möjliggöra goda samtal genom bland annat kreativitet och rörelse.

– Olika metoder passar för olika människor, säger Johanna Emami och upprepar ”öppenhet” som ledord: Det är kanske inte bäst att erbjuda samlingar inne i kyrkan – man kanske kan låna det lokala fiket i stället när man startar upp?

Johanna Emami önskar att fler församlingar ska rustas med mod att gå ut i detta uppdrag.

– Visionen är fler medbrinnare för existentiella hälsosamtal ute i församlingarna!

Fakta: Händer i höst

Studieförbundet Bilda Sydöst/lokala församlingar anordnar:

 • Samtalsledarutbildning om existentiell hälsa.
 • Workshop i Kvillsfors Equmeniakyrkan.
 • Workshop i Ljungsbro Härnakyrkan.
 • Workshop i Linköping Equmeniakyrkan.
 • Samtalsgrupp i Missions­kyrkan Finspång.
   

För mer information
Kontakta Bilda Sydöst
tel 036-34 21 00,
sydost@bilda.nu
johanna.emami@bilda.nu
Övriga landet: Kontakta ditt lokala eller regionala Bildakontor för frågor om verksamhet rörande existentiell hälsa.

Taggar:

Bilda

Irene Strålberg

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne