En typisk kristen är en svart ­kvinna – men hon är inte ledare

kvinna i bön

Det är kvinnor som sprider kristen tro i sina nätverk, det är de som i högre utsträckning konverterar, det är de som uppfostrar sina barn som kristna. Foto: Mostphotos

Det är kvinnorna som bär den globala kristendomen.

Ny forskning visar att kvinnor inte bara går oftare i kyrkan, de är också mer aktiva i församlingarna. Men ledaren är fortfarande en man.

Den typiske kristne världsmedborgaren är inte längre en vit europé eller amerikan, utan en fattig kvinna i Nigeria. Det Afrika, Asien och Latinamerika som med stor sannolikhet kommer utgöra kristendomens kärnområden i framtiden.

Detta skifte har uppmärksammats under en längre tid, men forskaren och författaren Gina Zurlo menar att kvinnornas roll i den utveckling har negligerats. Gina Zurlo är direktor för Center for the Study of Global Christianity i Massachusetts och har länge arbetat med statistik över religiositeten i världen.

– Det man inte berättar är att detta skifte inte skulle kommit till utan kvinnor. Det är kvinnor som sprider kristen tro i sina nätverk, det är de som i högre utsträckning konverterar, det är de som uppfostrar sina barn som kristna, säger hon till Sändaren.

Kvinnans roll i den globala kyrkan

Hon menar att forskning om kvinnors bidrag i kyrkan länge varit bristfällig, då det varit män som skrivit kyrkohistorien. Men i dag håller forskare på att intressera sig mer för kvinnors religiositet. Gina Zurlo har själv genomfört en studie över kvinnans roll i den globala kyrkan.

– I princip i varje kyrka i varje land så är det fler kvinnor som går till gudstjänst än män, säger hon.

Hennes forskning visar att det inte bara är fler kvinnor som lyssnar i kyrkbänkarna, kvinnorna är också mer aktiva i församlingarnas verksamheter än männen. Detta är något som också är genomgående i alla världsdelar.

– Kyrkorna skulle kollapsa utan kvinnornas insats, säger hon.

Ledarpositioner domineras av män

Men kvinnorna har inte ett inflytande som står i proportion till deras engagemang. Alla ledarpositioner domineras av män, förutom i söndagsskolan. Där är en majoritet av ledarna kvinnor.

– Det visar vilken förväntan det finns på kvinnor, säger hon.

Skillnaderna är förstås betydande mellan olika länder och kulturer. I Europa och USA finns det fler kvinnliga ledare, men Gina Zurlo menar att åtminstone i USA verkar kvinnor främst få leda mindre och minskande församlingar. Det finns dock kvinnliga ledare även i andra världsdelar.

– I Afrika finns karismatiska rörelser som leds av kvinnor. Och i länder i Asien och norra Afrika där det är svårt att vara kristen så finns hemliga kyrkor som leds av kvinnor, för det är fler kvinnor än män som konverterar, säger hon.

Gina Zurlo berättar att när den kinesiska huskyrkan var isolerad från omvärlden, och många i västvärlden trodde att kristendomen var utrotad i Kina, så var det i många fall kvinnliga ledare som bevarade den kristna tron. När Kina öppnades upp och det kom in teologiska influenser från omvärlden så ersattes kvinnorna med manliga ledare.

Tradition i många kulturer

Hon ser just viss teologi och bibeltolkning som ett hinder för att jämna ut obalanserna i den globala kyrkan. Ett annat problem är det i många kulturer är tradition att just mannen är ledare och inte kvinnan, en föreställning många tar med sig in i församlingen.

– Det handlar också om brist på mentorskap för kvinnor. Många män som är ledare fungerar som mentorer för andra män. Det blir en cirkel av män som tränar andra män, säger hon.

Hon ser dock hoppfulla tecken. På det södra halvklotet finns forskare och teologer som samverkar i nätverk, där de tillsammans nytolkar Bibeln och vågar utmana männens dominans.

– Det är ett arbete som inte bara är till för att gynna kvinnor, utan hela kyrkan, säger hon.

En fråga för alla kristna

Att kyrkan ska bli mer jämställd är en fråga för alla kristna, inte enbart för kvinnor, betonar hon.

– Allt är verkligen inte perfekt i västvärlden, men på det södra halvklotet möter kvinnor ännu större hinder. På många håll är det svårt för dem att utbilda sig eller att leva i säkerhet. När en majoritet i en församling inte kan känna sig trygga så borde det vara en fråga för hela församlingen, säger hon.

Hur framtiden kommer att utvecklas är hon försiktig att sia om. Kvinnor har länge varit mer religiösa än män. I USA finns det dock tecken på att unga kvinnor inte längre är mer religiösa än sina manliga generationskamrater.

– Men kvinnorna kommer nog att vara i majoritet i kyrkan i framtiden också, men frågan är om gapet kommer att krympa, säger hon.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice