Att gå ut och nå in

Jonas Eek
Foto: Mikael M Johansson

Livet är ett nät av relationer. Somliga funkar utmärkt, andra krånglar.

 BETRAKTELSE  En del av relationerna bär oss, vissa släpar vi runt på och skulle helst av allt släppa. Ändå är det relationer vi återkommer till när vi talar om livet.

Det är sällan som de riktigt fördjupande samtalen stannar vid vad som står i någons cv eller uppehåller sig särskilt länge vid ­någons ägodelar eller arbetsuppgifter. Ska vi lära känna en person lite djupare är det i relationerna vi hamnar. De förhållanden man har till personer och platser. Fotoalbumet är en överlägsen källa till fördjupad kunskap om varandra, och på sikt vänskap.

Nät av relationer

Inte bara människans liv präglas av relationer. Den här ­helgen uppmärksammar vi att också Guds liv tycks vara ett nät av ­relationer. Gud har förbindelser till sin skapelse och till oss män­niskor, men Gud är också en gemenskap inom sig själv: Fader, Son och Ande. I Guds värld blir de sociala relationerna existentiella: Gud är relation.

Relationer är inget vi förfogar över, utan vi blir till i blicken från varandra. 

”Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen” säger Jesus i söndagens evangelietext. Om vi tycker det verkar snårigt att bena ut Guds inre liv ger oss Jesus rätt i den upplevelsen; Gud har ”dolt detta för de lärda och kloka”. Guds väsen – treenigheten – är inget intellektuellt pussel att lösa. Den är relation att lära känna, ett fotoalbum att fördjupa sig i.

Flera bilder av en och samma Gud ger fördjupad kunskap som, på sikt, kan utvecklas till vänskap.

Inga isolerade öar

Kanske är det häri människans gudslikhet ligger – att vi liksom Gud själv blir till i relationer. Varken vi eller Gud är isolerade öar, utan livet uppstår och förnyas när det delas med andra. Kärleken förmeras när den ges vidare. Och Gud kan just inget annat, då Gud i sig själv är relation.

Så, i stället för att tänka att vi i livet har en mängd relationer, utmanas vi idag att se att livet är relationer. Relationer är inget vi förfogar över, utan vi blir till i blicken från varandra. Utan dig är jag ingenting. Bokstavligt talat.

Det är insikten. Och det är uppgiften.

Heliga trefaldighets dag kallas också för missionsdagen. Det är dagen då kyrkan alldeles särskilt påminns om sitt uppdrag och sin kallelse. Att gå ut. Men också att nå in. Att gå ut i hela världen, för att nå in med berättelsen om att livet är relationer, med Gud och med människor.

Mission betyder sändning

Egentligen är varje dag en missionsdag. Mission betyder sändning. Att vara sänd ut och in i relationer. Somliga av dem funkar och andra krånglar. Likafullt är det relationerna som är själva uppgiften.

Och minns då, att när alla andra förhållanden tar slut, när alla andra gemenskaper sviker och de sociala näten brister, då finns en relation kvar, en gemenskap som bär livets alla dagar, till och med igenom döden. Det är relationen till den Gud som i sig själv är relation: Fader, Son och helig Ande.

Jonas Eek
domprost Stockholm

Fakta: SÖNDAGSTEXTEN

26 maj
Heliga trefaldighets dag

Tema: Fader, Son och Ande

Text: Matteus evangelium 11:25–27

Fakta: BÖN

Gud,
Tack för att du kallar oss ut i världen och in i relationer. Vi överlåter till din omsorg alla de människor som bär oss, men också de som tär på oss. Ta oss alla i dina goda händer.
Hjälp oss att våga gå dit du sänder oss. Ge oss kraft att vittna om din kärlek och mod att stå upp för den. Sänd oss särskilt till dem som är ensamma och som lever utanför gemenskaper.
Bevara oss i tron på dig. Och ge oss nåden att känna oss burna, i livets alla skiften ända in i evigheten.
Amen

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne