Utmana till omvändelse – men tygla ivern

Hur jag hamnade där vet jag inte riktigt, men plötsligt så satt jag i ett offentligt webbsamtal kring varför en del människor ­– alltför många – genom åren lämnat den frikyrka som varit deras med sår och smärta.

Finns det allmänna saker att se över för att minska sådana risker och i stället bygga miljöer och sammanhang som blir sunda och goda för fler? Ungefär kring det kretsade samtalet som förstås inte är möjligt att redogöra för här, men den intresserade uppmanas ta sig in på Youtube. Sök efter ”PK Live!: Är(r)ad i Guds Rike” och du skall finna.

Tillåt mig dock att här lyfta ett perspektiv som vi stannade upp vid. Flera, kanske rentav alla, av dem som deltog i samtalet och som lämnat sin kyrkliga tillhörighet vittnade om att det blivit tyst när de tagit det steget. Inga telefonsamtal, inga sms och en känsla av att folk exempelvis tog en omväg i mataffären för att undvika mötas. ­Varför blir det så? Frågan ställdes till mig.

Mitt svar var att det högst troligt finns en rad förklaringar, alltifrån att man vill respektera beslutet till att man helt enkelt inte vet vad man ska säga (varpå det senare kanske kan utmanas med påminnelsen att taffligt tal allt som oftast är att föredra framför total tystnad). Men jag tror att det finns ytterligare minst en faktor som är problematisk och värd reflektion: Kyrkans svårighet att hantera när människor rör sig i vad som upplevs som fel riktning.

Tillåt mig försöka förklara.

I Alpha, som är en grundkurs i kristen tro, är gemenskapen och undervisningen viktiga element men minst lika betydelsefull är den avslutande samtalsdelen där deltagarnas tankar är det centrala. Kyrkan har redan i undervisningen tydligt förkunnat vad den tror och anser, så därefter är frågan: ”Vad tror ni?”. Alla åsikter är tillåtna och samtalsledarna uppmanas att varken gå i försvars- eller förklaringsställning utan att lyssna med intresse och generositet. Genom åren har det visat sig hur viktig den hållningen har varit för människor, att bli lyssnad till och respekterad har för många inneburit starten på ett fördjupat sökande som inte sällan lett fram till en funnen tro.

Denna del är den vi inom Alpha Sverige behövt betona och påminna om mest genom åren, men alltmer har vi sett det landa hos allt fler församlingar när de håller kursen. Men att nya människor som ifrån kyrkans synvinkel bara kan röra sig i rätt riktning (närmare tro) bemöts med ­intresse och generositet är en sak. Det kan kännas både svårare och mer onaturligt när rörelsen snarare tycks vara bort från tron, då blir det lätt obekväm tystnad eller vad som kan upplevas som påflugen argumentation som syftar till rättning i ledet.

Min övertygelse är att kyrkans uppgift alltid är att sporra och utmana till omvändelse och efterföljelse, men jag är även övertygad om att ivern ibland måste tyglas så att människor får rum att uttrycka såväl tvivel som otro om det är där de nu befinner sig, hur troende de än tidigare varit. Även de människorna är värda att möta med ­respekt och ett genuint nyfiket lyssnande.

Önskar du ett bibliskt exempel på detta, vilket ju inte är orimligt, så kan du slå upp Lukasevangeliet 24 och läsa om Jesu möte med Emmausvandrarna. Två nyfiket undrande frågor där de får släppa fram tvivel och otro innan han sedan följer upp med ett rannsakande som utmanar till tro.

Låt oss ta Jesus som förebild så att fler får chans att processa och växa till i stället för bort.

Carl-Henric Jaktlund
sandaren@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Karin Blomqvist
Så viktigt och sant…