Kommer insamlingen att nå ända till taket?

tak

Det kostar på för en liten församling att hålla fastighetsbeståndet i skick. Foto: Kerstin Schönström

Den lilla församlingen i Stora Mellösa behöver lägga om taket på sin kyrka. Men frågan är hur det ska gå till, hur ska man lösa ekonomin och engagemanget? Tanken är att sälja pastorsbostaden, men om alla pengar går åt till takrenoveringen, hur ska man då klara verksamheten?

Den vita träpanelade kyrkan är byggd i flera sektioner och smyger sig fint in i omgivningen. Församlingen bildades 1880 och snart byggdes kyrkan. Folk satsade med liv och lust och framtidstro. Hundra år senare var det tillväxt och kyrkan byggdes ut med församlingssal och andra utrymmen för de många människor som kom till olika grupper och samlingar.
Här, som på många andra ställen, har medlemsantalet sedan krympt avsevärt. Nu finns 36 medlemmar på pappret, men ett 20-tal är aktiva. De flesta är pensionärer.

Ett tjugotal psalmböcker

Men runt ett stort bord här inne ligger ett tjugotal psalmböcker med en penna vid varje. Det är förberett för bibelstudiet nästa dag.
– Det kommer folk från olika håll och vill vara med, och så har det varit flera år nu, det är så omtyckt, berättar Bengt Isacson.
Det handlar om klassisk katederundervisning och det är möbelsnickaren och lekmannapredikanten Stig Hermansson som delar med sig av sina kunskaper.
Andra dagar är det ett tiotal scouter som håller till i skogen och de fina naturområdena intill kyrkan. Varannan vecka träffas 10-15 kvinnor till stickkafé och till syträff. Och cirka 20 herrar möts och lagar mat och umgås. Till alla grupperna är det övervägande icke församlingsmedlemmar som kommer. Så kontaktnätet är stort och levande.
 

Stig-Åke Larsson och Bengt Isacson.

Stig-Åke Larsson (t v) och Bengt Isacson projektleder takrenoveringen i Torsborg.

 Foto: Kerstin Schonstrom

Trots den glädjen känns det tufft nu. Ansvaret för fastigheterna ligger på en liten skara. Och nu måste taket åtgärdas.
Bengt Isacson har tillhört församlingen länge och i flera år varit dess pastor. Nu är han konsultpastor på 10 procent. Stig-Åke Larsson kom inflyttande för några år sedan, men bor cirka 25 kilometer härifrån på andra sidan av Örebro.

Takbarometer

Nu har de slagit sina kloka huvuden ihop och tillverkat en ”takbarometer”, en takpanna med ett rör på och erbjudande om att bidra till renoveringen. Det långa röret ska fyllas med kulor, en för varje tiotusen kronor som kommer in.
– Vi ska börja prata om det här och visa det i våra grupper. Jag tror besökarna är måna om att kyrkan ska finnas kvar, och då behövs tak, säger Stig-Åke.
För denna Equmeniaförsamling ser det ganska ljust ut, för här finns inte bara gott om kontakter, det finns också en gammal pastorsbostad. Nu är den uthyrd, men man har beslutat att sälja den.
– Men det får ju inte bli som när min pappa fick sin första lön som bonddräng. Då köpte han en plånbok, men sedan fanns inget att lägga i den, säger Bengt Isacson.
– Vi behöver ju kunna driva annan verksamhet vidare också, efter att det nya taket kommit på plats. Förhoppningsvis ska vi inte behöva ta något lån som vi ska vara bundna till lång tid framöver.
 

Insamlingsstapel till nytt kyrktak. Det är en bit kvar.

 Foto: Kerstin Schonstrom

De båda vännerna tänker tillbaka några årtionden och konstaterar att det var annorlunda då.
– Jag växte upp i Degerfors och där fanns alltid arbetskraft, det var farbror Lennart och en rad andra som verkligen prioriterade kyrkan och såg till fastigheten, berättar Stig-Åke.
De tror att det var likadant på andra håll.
– Nu har vi ingen farbror Lennart som svarar för den ständiga tillsynen, säger Bengt.

Praktiskt nödläge

– Det har utlysts klimatnödläge och man pratar om medlemsnödläge. Men vi har ett praktiskt nödläge. Både här och hos andra församlingar. Och det är akut.
De har också förstått att kunskapen håller på att försvinna ur församlingen, så nu har de bestämt att de ska intervjua och spela in de äldre som varit med i frågor som rör fastigheten. Åtgärden känns nödvändig för att kunna klara av framtida reparationer, för det är dåligt med dokumentation över hur ledningar och rör dragits.
– Jag tror att små församlingar kunde expandera mer om man inte hade de praktiska bekymren hängande över sig. Man behöver få råd och vägledning med sådant, tillägger Bengt Isacson.
– Vi undrar hur andra församlingar gör, det är ju många som sitter i samma båt, säger Stig-Åke Larsson.

Fakta: Hur gör ni i små församlingar?

 • Namn: Equmeniakyrkan Torsborg.
 • Grundad: 1880.
 • Antal medlemmar: 36.
 • Antal betjänade: 90.
 • Anställda: Bengt Isacson, konsultpastor på 10%, Håkan Isacsson konsultpastor på 15%. (Nej, de är inte släkt.)

Vision:

 • Fungerar bra: De ekumeniska kontakterna och kontakter med enskilda bybor samt gemenskapen.
 • Utmaning: Att vårda fastigheterna, just nu takrenovering. Att utveckla scoutarbetet.

Hör av er

 • Vilka behov har ni?
 • Hur har ni löst det?
 • Går det att hjälpas åt?


Skriv till oss och dela med er av både funderingar och tips:
sandaren@sandaren.se

Betlehemskyrkan i Örebro vill se se samarbete om fastighetsfrågor

I Betlehemskyrkan i Örebro har man pratat om att det skulle vara bra att ha någon form av kontakt dit man som liten församling kan vända sig med fastighets-
frågor. De har funderat i olika banor.

Göran Tengå.

Många församlingar står inför samma problem som Equmeniakyrkan i Torsborg. De praktiska utmaningarna tenderar att ta all kraft och ekonomi. Och blir husen inte skötta krävs i förlängningen ännu större åtgärder.
Behoven kan röra många olika områden. Det kan handla om att få hjälp att lägga upp en underhållsplan, få stöd för bokföring eller vägledning i juridiska spörsmål. Eller helt enkelt tips på bra hantverkare.

Separat fastighetsbolag

Betlehemskyrkan har numera ett fastighetsbolag skilt från församlingens verksamhet. Göran Tengå i fastighetsrådet ser flera fördelar och möjligheter med det.
– Det blir det tydligt att det är bolaget som har ansvaret för allt som rör fastigheten. Det är också lättare att få banklån eftersom bolaget är en juridisk person, säger han.
I fastighetsrådet har de pratat om att sådana bolag kanske kunde skapa servicetjänster riktade mot små församlingar i sin närhet. En annan tanke de lyft är att några närliggande församlingar gemensamt skulle kunna avlöna en person på 20 procent för att sköt den löpande bokföringen åt dem.
– Det kunde också vara intressant om man kunde gå ihop i fråga om upphandling av tjänster och inköp, tillsammans blir man en starkare part, säger Göran Tengå.
– Det är en jättebra idé att samverka och ta hjälp av varandra. Varje församling i sig har ju någon kompetens inom något område, men är man då ett antal som går ihop har man plötsligt en mycket bredare kompetens, tillägger Göran Tengå.

 

Kerstin Schönström

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne