Frikyrkornas utredning sågar Migrationsverket

Granskningen av Migrationsverkets förfarande i konvertitärenden är så alarmerande att författarna Maria Gustin Bergström, Ulrik Josefsson och Ruth Nordström nu starkt rekommenderar att utvisning av konvertiter läggs på is. Foto: Liisa Mendelin

Frikyrkornas utredning visar på stora brister i Migrationsverkets handläggning av afghanska konvertiter. Nämndemännens politiska färg spelar stor roll, liksom var i Sverige ärendet handläggs. Handläggarnas kunskap om tro och konversion varierar stort. Utredarna kräver nu att politikerna stoppar utvisningarna av konvertiter.

– Migrationsverket arbetar inte på vetenskaplig grund när det gäller kunskap om religion och konversion, säger Ulrik Josefssonteologie doktor och medförfattare till rapporten.

Enligt honom visar aktuell forskning att religion inte längre kan förstås enbart som ett idésystem, utan som ett flerdimensionellt fenomen med starka drag av social involvering.

den stora mängd asylärenden som församlingar i Pingst, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Adventistsamfundet har skickat in de senaste månaderna.

Totalt omfattar studien  619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018. Det är totalt 76 församlingar från 64 orter i Sverige som skickat in asylhandlingar.

 

Vidare visar vår studie att konvertiternas belagda församlingsengagemang spelar liten eller ingen roll i bedömningen, säger Maria Gustin Bergström.

Rapporten jämför bland annat Migrationsverkets kontor i Jönköping och Göteborg, och visar att det ena kontoret har en avslagsprocent på 44 procent medan det andra har 80 procent. Ett annat exempel som visar att det finns en skillnad på var i Sverige man bor är jämförelsen mellan två jämförbara församlingar där den ena har en avslagsprocent på 52 procent medan den andra har 84 procent.

–  Siffrorna i undersökningen talar sitt tydliga språk. Sju av tio (68 procent) av undersökningens konvertiter får avslag på sin ansökan för att tron inte bedöms som genuin. Om konversionen anförts sent i asylprocessen är siffran i stället 81 procent avslag. Vidare visar studien att församlingsengagemang spelar liten eller ingen roll i bedömningen, säger Maria Gustin Bergström, civilingenjör och pastor i Pingstkyrkan i Linköping och initiativtagare och medförfattare till rapporten.

Rapporten utreder även hur nämndemän med olika partipolitisk tillhörighet påverkar besluten i Migrationsdomstolarna.

–  Skillnaden är signifikant framför allt mellan SD och V. Där nämndemännen hört till Sverigedemokraterna har 93 procent fått avslag. Motsvarande siffra är 15 procent för Vänstern, säger Gustin Bergström.

Rapporten jämför på ett djupare plan 61 konvertiters berättelser och Migrationsverkets motiveringar till beslut.

I studien framkommer att Migrationsverket har mycket högt ställda kunskapskrav på konvertiter, utan hänsyn till den asylsökandes ålder och utbildningsbakgrund, säger chefsjurist Ruth Nordström. (Foto: Liisa Mendelin)

Utredarna menar att Migrationsverkets prövning av konvertiter är godtycklig och rättsosäker.

– Migrationsverkets beslut är ofta i strid med gällande rätt, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Europadomstolen, UNCHR:s riktlinjer och FN:s tortyrkommitté ger nödvändig vägledning när det gäller tillämpning av internationella konventioner på området och denna analys visar på systematiska brister hos Migrationsverket i bedömningen av dessa, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och medförfattare till rapporten.

Migrationsverket verkar inte alls ta hänsyn till skriftlig bevisning och religionsutövning.

– Till exempel tas det så gott som ingen hänsyn till om den asylsökande blivit döpt, vilket ju är en väldigt central yttre manifestation av tro, säger Nordström.

Dessutom brister Migrationsverket i att ta hänsyn till ålder och utbildningsnivå i kunskapsfrågor. Nordström understryker också att det ofta görs en mycket bristfällig bedömning av om den asylsökandes landsmän känner till konverteringen, och hurdant hot detta utgör. 

Linda Alexandersson, pastor i Equmeniakyrkan i Arvika och en av bakgrundskrafterna till utredningen, kommenterar rapporten så här på Facebook:


" Allt detta har vi som är insatta länge trott oss veta. Vi har talat om mörkret på Migrationsverket i Göteborg. Vi har vetat att i princip alla som kallas till Migrationsdomstol i Stockholm kommer få avslag. Vi har bävat för rättegångar med SD-nämndemän. Nu har vi det svart på vitt," skriver Alexandersson.

Rapportens författare hoppas nu att Migrationsverket och politikerna ska ta till sig rapporten och vidta åtgärder.

– Vi hoppas på en dialog med Migrationsverket och politikerna. Just nu verkar det ändå som att det är främst politikerna vi kan hoppas på, eftersom Migrationsverket bara hänvisar till att de följer de riktlinjer som redan finns, säger Gustin Bergström.

– Men det räcker inte med ett regleringsbrev som nu är på gång. Det här handlar om liv och död, och därför kräver vi nu ett stopp av dessa utvisningar, fortsätter hon.

 

Rapporten publicerades på onsdag och kan läsas i sin helhet på Pingst Integration.

 

Tidigare artiklar om utredningen: 

Hon tar statistiken till hjälp för konvertiternas skull

Hundratals konvertitärenden i frikyrkornas granskning

 

Fakta: Rapporten rekommenderar:

 • En fördjupad utredning måste genomföras av de orimliga och rättsosäkra förhållanden som denna rapport visat på.
 • Migrationsverket måste tillse att vederbörlig kompetens finns hos alla som fattar beslut i asylärenden där konversion är aktuell och tillse att inga avslagsbeslut får fattas utan att en specialistutbildad beslutsfattare granskat beslutet.
 • Migrationsverkets rättsavdelning bör tillsätta en expertgrupp inom fältet för religion och konversion som en resurs i alla ärenden där konversion är aktuell.
 • Konvertiternas åberopade skriftliga bevisning måste uppvärderas i asylprövningen.
 • Fram tills att dessa förändringar är genomförda, skall utvisning av konvertiter och asylsökande där konversion är aktuell, inte verkställas.

Dessutom kräver författarna att när ovanstående har implementerats ska:

 • Alla asylsökande där konversion är aktuell, ges rätt till ny prövning.
 • Sveriges ambassader ges uppdrag att uppsöka utvisade personer som anfört konvertitskäl i syfte att utreda om dessa utsatts för hot eller skyddsgrundande behandling. Kan detta konstateras bör Sverige erbjuda dessa personer internationellt skydd.
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA