Utvisningshotade barn bjöd in till vernissage 

Trettonåriga Zahra Saeedi, från Junsele i Ångermanland, är en av ett 20-tal utvisningshotade barn som just nu visar sitt liv i bild på Norra Bantorget i Stockholm.

Igår den 29 juli bjöd hon och de andra barn på vernissage på Norra Bantorget. Samma ställe där de demonstrerat de senaste veckorna tillsammans med sina familjer. De kräver ett stopp för Sveriges utvisningar till kriget i Afghanistan,

Allmänheten är nu välkomna att ta del av barnens poetiska och dramatiska bilder. De skildrar bomber, blod i Afghanistan. Bad och glädje i Sverige.

Zahra Saeedis familj och flera andra barnfamiljer i Sverige har nu fått beslut om utvisning till Afghanistan, men eftersom landet inte tar emot barnfamiljer på grund av kriget, blir de kvar i Sverige i ovisshet. Det är bland annat detta man demonstrerar emot. Familjerna kräver bland annat att Sverige ska följa barnkonventionen och ta hänsyn till barnens bästa. 

Dagarna på torget fylls av gemensamma aktiviteter, ledda av volontärer.  En av dem är konstnären Reza Rajabi som själv kom ensam som flykting till Sverige 2015. De dagar han har möjlighet att resa från sin hemstad Flen, tecknar han tillsammans med flyktingbarnen på torget. 

 

Redaktionen

0 Kommentarer
0 Kommentarer