Så utsätts kristna i Sverige för diskriminering

Lars Arrhenius blir ny diskrimineringsombudsman, DO.

Religiösa personer diskrimineras på olika sätt i Sverige enligt diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius. Foto: Fredrik Sandberg

Enligt en ny rapport från DO är det vanligt med diskriminering av troende. Hårdast drabbade är muslimska kvinnor, men även kristna råkar ut för diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, fick förra året ett uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen kring diskriminering som sker på grund av någons trosuppfattning. När arbetet nu redovisas framkommer att problemen är omfattande enligt DO.
– Det är slående att de organisationer vi mött ger en sådan samstämmig bild av diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.
Det är främst muslimer som drabbas, och speciellt kvinnor med slöja. 
– Det är tydligt att de som på olika sätt är synliga i sin tro, till exempel flickor och kvinnor som använder slöja, är särskilt utsatta för diskriminering – inte minst i skolan, säger Lars Arrhenius.

Kristna kan kränkas i skolan

Diskrimineringen kan till exempel ta sig uttryck i att den som har ett namn som uppfattas som muslimskt kan få svårare att få bostad eller får sämre respons från banken. Elever i skolor kan också utsättas för kommentarer och påtryckningar.
Enligt DO drabbas även andra trosutövare. Kristna ungdomsorganisationer har beskrivit hur kristna barn kan bli trakasserade när de berättar att de är troende, men också att lärare kan ifrågasätta dessas tro. Det finns också exempel på att elever uppmanas att ta av sig smycken med kors vid skolfotografering.
Det finns också uppgifter om att kristna familjer nekas bli familjehem med hänvisning till deras kristna tro. 

Fakta: Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.

Källa: Regeringens hemsida

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA