Prenumerera

Sändaren är tidningen som tror på att existentiella frågor, andlighet och tro är något som fortfarande intresserar och berör. 

Vi står på en kristen grund, men har en bred utblick över hela samhället och letar ständigt nya perspektiv på dagsaktuella frågor.

Sändaren blandar frimodigt stora och små frågor om tro, politik och ekonomi med mänskliga möten.

Tidningen står för en kristet reflekterande hållning i sin opinionsbildning samt öppenhet och frihet i debatten. Sändaren har sin grund i folkrörelsetraditionen svensk kristenhet. Tidningen utkommer med 49 utgåvor varje år (52 nr), en dag i veckan. Fyll i dina uppgifter via länken nedan så startar vi din prenumeration så fort som möjligt.

Prenumerera >>

 

----------------------------------------

Hantera din prenumeration


Här kan du hantera din befintliga prenumeration. Du kan till exempel ändra adress och göra ett uppehåll i prenumerationen.

Hantera din prenumeration >>