380 pastorer i gemensamt upprop mot främlingsfientlighet

Massinvandring är en myt. Flyktingpolitiken är inte för generös. Det skriver 380 pastorer och representanter för svensk frikyrklighet i ett gemensamt upprop som idag publiceras i Dagen, Världen Idag och på Sändarens webb.

Uppropet:

Sverigedemokraternas valframgång i senaste valet och deras ambition att göra invandringen till en huvudfråga i ett nyval gör oss mycket bekymrande.

Många myter och förenklingar sprids idag via främlingsfientliga hemsidor om invandringen.

Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad gettoisering av vissa områden i våra större städer m.m. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.

På vissa områden kan den sverigedemokratiska retoriken låta fin, med hänvisningar till kristen historia och kultur. Men det är viktigt för oss kristna att se igenom och bakom den ytan. Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen. I enskilda värderingsfrågor kan man tyckas ha en vettig politik, men när man ser på vad som är den röda tråden, det som präglar och genomsyrar deras människosyn och deras politiska förslag, så borde det vara uppenbart för var och en att de står oerhört långt från Jesu ord: ”för jag var hungrig och ni gav mig att äta”.

Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken

och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.” Detta är riktmärket för oss kristna, både hur vi lever som församlingar, men också hur vi vill påverka politiken.

Vi tycker att talet om massinvandring är en myt som sverigedemokraterna sprider. Under 2013 var den totala invandringen till Sverige 116 600 personer. Den största gruppen var personer som fått arbetstillstånd, studerande, flytt pga giftermål, adoptivbarn och den fria rörlighet vi har inom EU.

Endast en dryg tredjedel av totala invandringen var flyktingar inklusive anhöriga till dem, totalt 40 000 personer. Den största delen av så kallad invandring till Sverige är naturlig migration som sker runt om i världen, även svenskar flyttar till andra länder för att arbeta, studera eller giftermål.

Det är riktigt att antalet asylsökande har ökat kraftigt i år, framförallt beroende på en snabb ökning av asylsökande från Syrien, 29,000 hittills i år. Man bör dock komma ihåg att 4-5 miljoner är på flykt från Syrien så det är bara en bråkdel av dessa som kommer till Sverige. Flyktinginvandringen på 40 000 bör ställas i relation till utvandringen från Sverige som är cirka 50 000 per år. Under senare år har närmare hälften av alla asylsökande fått uppehållstillstånd.

Många av dem som kommer till Sverige som flyktingar är antingen muslimer eller kristna. Flertalet av dessa flyr ifrån miljöer där islamistiska grupper utövar våld för att driva igenom sin tolkning av Islam. Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet.

Att ta emot flyktingar handlar om ett etiskt vägval, att ett samhälle visar öppenhet och

barmhärtighet mot utsatta människor. Det finns plats för fler i Sverige och vi kan förbättra vår migrationspolitik, bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma in på svenska arbetsmarknaden. Eftersom flyktingar på sikt i stor utsträckning integreras på arbetsmarknaden är det fel att bara kalla flyktinginvandringen för en kostnad. Sanningen är den att vissa sektorer i Sverige är idag beroende av invandrares arbetsinsatser.

Vi tycker inte alls att Sverige tillämpar för generös flyktingpolitik. Det har utkämpats många kamper mot myndigheterna för att övertyga dem om att konverterade muslimer ska få stanna i Sverige.

Vi bör som kristna och som kyrkor vara goda föredömen och aktivt hjälpa flyktingar, verka för integration m.m. Detta kan vi göra på många sätt som kyrkor, vi kan ordna språkundervisning, vi kan hjälpa till med myndighetskontakter, vi kan använda kyrkor och kyrktomter för övernattning, vi kan dela ut mat, vi kan hjälpa till och starta företag som kan anställa flyktingar m.m. Vi gläds åt alla initiativ som tagits för att hjälpa både flyktingar och EU-migranter ifrån kristna församlingar.

Att hjälpa människor i närområden har vi kyrkor ägnat oss åt i alla tider, men det utesluter inte att ha en generös flyktingpolitik på hemmaplan. Även Sverige kan bli ett närområde om Ryssland får större maktambitioner. Om vi då vill och kan ta emot många fler flyktingar än idag, varför kan vi då inte ta emot mera långväga flyktingar idag?

Vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans. Att hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra. I en valrörelse där invandring och flyktingar av vissa krafter bara kommer att framställas som ett stort problem, där ska vi höja rösten i protest.

Textförfattare:

Stefan Swärd, Elimkyrkan Stockholm, Evangeliska frikyrkan/Equmeniakyrkan

Sven-Gunnar Hultman, Gävle, Pingströrelsen

Pingströrelsen:

Thomas Henning, Falköping

Görgen Hellman, Vetlanda                                                            

Magnus Edforss, Mariestad

Sebastian Tarkiainen, Överhörnäs

Andreas Wessman, Malmö

Stefan Rizell, Lerum

Rolf Gard, Tranås

Henrik Demetriades, Norrköping       

Per Hammarström, Härnösand

Mattias Sennehed, Malmö

Paul Orlenius, Stockholm

Christian Kastö, Borås  

David Johansson, Sandviken

David Sundström, Luleå

Niclas Nilsson, Mörlunda                                         

Elias Berg, Älvängen     

Peter Lewin, Göteborg   

Sören Eskilsson, Stockholm

Kjell Eriksson, Delsbo

Pumba Johansson, Mölndal              

Patrick Larsson, Avesta

Daniel Alm, Västerås

Krister Hultberg, Lund

Tigleth Malkey, Södertälje

Hans-Erik Bylund, Botkyrka

Sören Perder, Örebro

Johannes Magnusson, Göteborg

Marica Reid, Sollentuna

Stanley Karlman, Karlshamn

Andreas Nielsen, Stockholm

Ulf Sundkvist, Karlskrona

Håkan Nordlund, Bollnäs

Niclas Wiktorell, Nässjö

Malin B Murphy, Gävle

Niclas Forsberg, Östersund

 Anders Ekstedt, Linköping

Joakim Appelgren, Gävle

Samuel Rönnbrink, Ärla

Manuel Henriquez, Solna

Allan Ekstedt, Eskilstuna

Robert Bergström, Malmköping

Samuel Wennstig, Bollnäs

Stefan Claar, Norrköping

Jörgen Fahlstedt, Lycksele

Ola Olofsson, Varberg

GertOve Liw, Hudiksvall

Ingrid Andersson, Österfärnebo

Marcus Sönnerbrandt, Linköping

Mattias Edlund, Växjö

Mia Lindgren, Edsbyn

Tomas Höglund, Borlänge

Stefan Beimark, Örnsköldsvik

David Vindlycke, Mariestad

Samuel Hector, Stockholm

Bernt Broberg, Motala

Sven Bengtsson, Skövde

Tommy Sandqvist, Sundsvall

Anders Jansson, Näsviken

Anders Ahlenius, Värnamo

Pär Haglund, Alfta

Tomas Jonsson, Falköping

Kurt Enström, Ljusdal

Samuel Jonsson, Tyresö

Chatrine Carlson, Jönköping

Stig Bomberhult, Växjö

Emil Gillsberg, Mora

Pelle Hörnmark, Föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan

 

Evangeliska frikyrkan

Claes Rangsjö, Skara

Daniel Lindqvist, Uppsala

Anna Enberg, Ljungsbro                    

Bengt Freed, Borensberg Godegård

Peter Samuelsson, Umeå                  

Joachim Elsander, Borlänge             

Eleonore Gustafsson, Linköping      

Kevin David, Gävle

Mattias Lindsmyr, Rimforsa

Martin Davén, Sundsvall                    

Anton Johnsson, Finnerödja

Lars Mörling, Husbykyrkan

Fredrik Lignell, Linköping

Mats Nordén, Västerås                        

Rikard Edefors, Örebro  

Robert Bavington, Göteborg              

Kiell Thofters, Heby

Johan Mörlid, Klädesholmen

Jan-Gunnar Wahlén, Örebro

Robert Åkerlund, Örnsköldsvik          

Thomas Arvidsson, Aneby

Magnus Lilja, Östervåla 

Andreas Tofters, Sala                          

Linalie Karlsson, Linköping               

Håkan Karlsson, Råslätt                     

Anton Fagerstedt, Östra ryd                                     

Erik Bryskhe, Götene                          

Christer Roshamn, Motala

Henrik Steen, tidigare Huskvarna

Tomas Wallengren, Hillerstorp                  

Carl Lindahl, Örnsköldsvik                 

Ingemar Forss, Östersund                  

Kenneth Hermansson, Östersund    

David Axelsson, Huskvarna              

Kjell Söderblom, Stockholm

Ivan Lundberg, Älvsbyn                      

Annika Karlsson, Tingsryd

Richard Hultmar, Luleå                       

Kjell Waern, Stockholm                       

Alfred Nygren, Vargön  

Mikael Boman, Mullhyttan

Eric Lacabanne, Huskvarna

Karl-Oskar Fredriksson, Djursdala

Waldemar Sjögren, Mariestad

Patricia Ask, Västerort

Per Alexanderson, Örebro

Jan Gustafson, Kisa

Mikael Hallenius, Örebro

Ingemar Fhager, Göteborg

Hans Jansson, Huskvarna

Richard Cruz, Helsingborg                                                                                  

Krister Petersson, Götabro                                       

David Svensson, Skärholmen           

Martin Wärnelid, Stockholm

Josefin Lennartsson, Örebro

Urban Gustavsson, Borås

Boris Nilsson, Ljungby

Peter Johansson, Filipstad

Charlotta Aginger, Skärholmen

Maria Furusand, Stockholm

Bengt Sjöberg, Filipstad-Hällefors                

Alexander Bervebrink, Malmbäck     

Mattias Gustafsson, Malmbäck          

Inga-Märtha Isacson, Norrköping

Sofia Bengtsson, Linköping

Samantha Junggren, Korsberga

Sune Nordin, Uppsala

Lennarth Hambre, Linköping

Micael Nilsson, Borås

Conny Thordsson, Tingsryd

Ingrid Thordsson, Tingsryd

Carl-Johan Hultman, Rumskulla

Tord Johansson, Mockfjärd

Daniel Klemetz, Tuve

Lars-Inge Larsson, Asker

Tomas Olsson, Lindesberg                

Ingegerd Allansson, Nässjö

Fredrik Wenell, Örebro missionsskola

Mikael Tellbe, Örebro missionsskola

Maritha Vilhelmsson, bönekoordinator Evangeliska frikyrkan

Öyvind Tholvsen, Församlingsprogrammet Evangeliska frikyrkan              

Daniel Norburg, Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

 

Equmeniakyrkan

Per Marklund, Östadkullebygden

Gustaf Björkman, Fiskebäck

Carl Johan Berglund, Uppsala

Johnny Lithell, Göteborg                    

Andreas Möller, Uppsala                    

Mattias Martinson, Öckerö                  

Magnus Kronberg, Sundbyberg

Lars Gunther, Trollhättan                                         

Johan Arenius, Bromma                     

Thomas Mark, Rydsnäs

Lasse Andersson, Vrigstad

Niklas Björklund, Gävle                                          

Josefine Arenius, Bromma                                                            

Stefan Albinsson, Stockholm            

Jakob Olofsgård, Jönköping

Jonas Lund, Värne

Jens Marklund, Falun

David Lomas, Ekenässjön

Thomas Sandin, Hackvad

Daniel Sander, Bankeryd

Anders Svensson, Mölndal

Ulf Eriksson, Jönköping

Lennart Okkonen Johansson, Värmlandsnäs

Jovita Häggmyr, Karlstad

Cecilie B.S. Larsen, Dals-Ed

Andreas Sköldmark, Kaxholmen

Anna-Karin Holmberg, Hudiksvall

John Ahlström, Jönköping

Peter Baric, Fiskebäck

Pär Månsson, Askersund

Johanna Lantz, Mysingsö

Göran Bondesson, Upplands Väsby

Henrik Wernvik, Lindome

Klas Eriksson, Bromma

Robert Eriksson, Sävedalen

Jonas Eveborn, Linköping

Jakob Svensson, Åkerbygden

Linus Brengesjö, Stockholm

Oskar Johansson, Örbyhus

Arne Josefsson, Mariestad

Daniel Strömner, Vännäs

Lasse Vallmoss, Uppsala

Göran Zettergren, Göteborg

Ingrid Svensson, Kållered

Claes-Göran Ydrefors, Stockholm

Kalle Spetz, Skillinge

Samuel Östersjö, Lidköping

Ulla Marie Gunner, Stockholm

Lars-Anders Kjellberg, Jönköping

Elin Alm, Göteborg

Daniel Åkerblad, Falkenberg

Linda Näkne, Jönköping

Urban Gustafsson, Eksjö

AnnaCarin Abrahamsson, Donsö

Pelle Widman, Gävle

Maria Öst, Stockholm

Lena Huld,  Styrsö

Urban Elenäs,  Örbyhus

Per Knutsson, Rättvik

Emma Rudäng, Bohus-Björkö

Tobias Wahlström, Tranås

Jan-Eric Larsson, Eksjö

Johan Einarsson, Jönköping

Frida Blomberg, Linköping

P-O Sveder Renklint, Arvika

Erling Andersson, Nässjö

Hanna Enbom, Bromma

Andreas Löwkvist, Västerås

Paul Enlund, Örebro

Gunnar Pettersson, Växjö

Jonas Lundkvist, Örebro

Emanuel Georgson, Trollhättan

Gabriel Blad, Eskilstuna

Jessica Elnefred, Borlänge

Per-Henrik Bark, Linkoping

Ann Westblom, Bromma

David Norén, Floda

Terése Svensson, Mullsjö

Rut Rydberg, Åsbro

André Bertilsson, Luleå

Pehr Hellberg, Enskede

Carola Störbäck, Lund

Lennart Thorsell, Gävle

Pea Karlsson, Lidköping

Carl Sundberg, Halmstad

Sten Högberg, Furulund/Malmö

Lena Olsson, Torpa

Anna Bendes, Stockholm

Alf Englund, Västerås

Derek Walles, Sösala

Peter Lindroos, Alingsås

David Sirviö, Malmö

Tomas Boström, Visby

Gustaf Danielsson, Horla-Siene

Carin Hemmati, Hallunda

Rebecca Simonsson, Trollhättan

Julia Everstrand, Jönköping

Ulla Svensson, Södertälje

Martin Linde, Örebro

Albin Andreasson, Horla-Siene

Angela Collin, Örebro

Anton Ahlmark, Värnamo

Hanna Bogren, Kaxholmen.

Karolina Rönn, Stockholm

Martin Linde, Örebro

Lennart Karlsson, Säffle

Torbjörn Härlin, Åsbro

Ann-Louise Holmlind, Örebro

Maria Schönning, Fellingsbro

Carina Jarlsbonde, Kumla

Christer Hambre, Equmeniakyrkan Region Svea

Erik Lund, Pastorskandidat

Lotta Geisler, Bromma Folkhögskola 

Ida-Maria Brengesjö, Equmenia Region Öst 

HannaSara Leonos, Hässelby, pastorskandidat

Bertil Svensson, Internationell koordinator, Equmeniakyrkan

David Lund, Pastorskandidat

Jonathan Lennartson, Pastorskandidat

Joakim Stenmo, Equmenia Region Syd

Josue Leones, Pastorskandidat

John Eidering, Equmenia Väst

Patric Forsling, Generalsekreterare Equmenia

Rune W Dahlén, Equmeniakyrkan

Helen Friberg, Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Roger Henningsson, Equmeniakyrkan, Region Mitt

Charlotte Thaarup, Equmeniakyrkan, RegionSyd

Jenny Dobers, Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Peter Svanberg, samordnare församlingsgrundande Equmeniakyrkan

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan

Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

 

Frälsningsarmén

Ragnhild Granholm, Skövde                                   

Elisabeth Mattila, Nässjö                                          

Christina Vauhkola, Skebobruk

Marcus ”Mackan” Andersson, Umeå                      

Maud Fennvik, Haparanda                

Rolf Karlsson, Alingsås

Turid Bååth, Stockholm

Per-Uno Åslund, Stockholm

Christer Eklöv, Umeå                          

Johanna Fryk, Visby

Henrik Bååth, Stockholm

Karin Larsson, redaktör Stridsropet                        

Marie Willermark, samfundsledare Frälsningsarmén

Lennart Lundberg, officersskolan     

                     

Trosrörelsen

Joakim Lundqvist, Uppsala

Peo Svensson, Sävsjö

Paul John, Falun

Leif Johansson, Uppsala

Sebastian Asklund, Uppsala

Elia Källner, Göteborg

Niklas Strindell, Uppsala

Mats Holmgren, Umeå

Eddie Stigson, Jönköping

Conny Thimberg, Vikarbyn

David Nyrén, Sävsjö

Peder Teglund, Borås

Jan Rosman, Norrköping

Carl-Gustaf Severin, Uppsala

Thomas Nordberg, Örnsköldsvik

Sören Johansson, Bollnäs

Håkan Gniste, Uddevalla

Calle Lilja, Uppsala

Ingrid Lilja, Uppsala

Thomas Lahti, Uppsala

Simon Ahlstrand, Uppsala

Jimmy Patring, Västerås

Per-Olof Eurell, Uppsala

Emil Anderås, Uppsala

Christian Åkerhielm, Uppsala

Jan Blom, Uppsala

Ingmar Aronson, Malmö

Svante Rumar, Uppsala

Mattias Nordström, Uppsala

Robert Johansson, Uppsala

Tormod Flatebö, Sundsvall

Tom Stigson, Sarpsborg

Thomas Wallin, Helsingborg

 

Övriga               

Daniel Karlsson, Stenungsund, Kristet Center Väst

Torbjörn Freij, Stockholm Vineyard                        

Andreaz Hedén, Stockholm Vineyard                                         

Johan Skog, Skellefteå Vineyard

Josefin Skog, Skellefteå Vineyard

Jörn Hjort, Ledare Vineyard Sverige

Gunnar Axelsson, Malmö Vineyard

Mats Joelsson, Jönköping Vineyard

Henrik Lindmark, Norrköping Vineyard

Per-Magnus Börefelt, Nyköping Vineyard

Ted Jeans, Stockholm Vineyard

Ulf Dagerbrant, Umeå Vineyard

Tomas Lundqvist, Bankeryd, Svenska alliansmissionen

Kennet Heinevik, Lekeryd, Svenska alliansmissionen

Johan Ström, Älta, Svenska alliansmissionen

Jonas Melin, pionjärkonsulent, Svenska alliansmissionen

Ulf Häggqvist, församlingskonsulent, Svenska alliansmissionen

Carl-Johan R Freed, Skarpnäckskyrkan, SAM/EFK

Eva Albertsson, Bodafors Frikyrkoförsamling

Katarina Halldorf, Bönerörelsen Göteborg

Micael Grenholm, Uppsala, Mosaik

Anders Gerdmar, Uppsala, rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola

Lasse Andersson, Nävekvarn, församlingen Nyckeln

Erling Wennerlund, Rydaholms frikyrka

David Axelsson, Hällestad friförsamling

Torbjörn Aronson, Uppsala, Teol dr, Skandinavisk teologisk högskola

David Nyström, Uppsala, teolog och kyrkohistoriker

Carolina Nilsson, Jönköping, teologistudent, ALT

Andreas Grumsén, Hässleholm, teologistudent, ALT

Johan Danz, Hyssna församling, Svenska kyrkan

Tobias Elof Hadin, Hammarkullen, EFS/Svenska kyrkan

Christoffer Abrahamsson, Stockholm, EFS

David Åhlén, Stockholm, artist

Maud Cajdert, Gävle, sjukhuspastor

Håkan Englund, Döderhult, Svenska kyrkan

Lennart Åkerlund, Kungälv, Svenska kyrkan

Micael Lundin, Örebro, Kristet Center

Patrik Sandberg, Sverigebönen

Joel Halldorf, Linköping, teolog och kyrkohistoriker

Marianne Andréas, generalsekreterare Sveriges frikyrkosamråd

Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska alliansmissionen

Lars-Gunnar Jonsson, missionssekreterare Svenska Alliansmissionen

Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Göran Andreasson, arméledare, Svenska Frälsningsarmén

Jacob Orlenius, Göteborg, föreståndare Linneahuset        

 

 

 

 

 

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Per Erik Lund

Kommentar refuserad på grund av olämpligt innehåll.

 

/red

Alma Rommunds
Ni är i stort sällskap alla ni pastorer runt hela vårt avlånga land som har under tecknat ett gemensamt upprop! Det är många som inte känner igen Sanningen, det var det även för nära tvåtusen åt sedan!
Anders
Denna aningslösa artikel skrevs 2014, sedan kom 2015… Undrar vad dessa potentater säger idag, år 2023. Det är skrämmande att dessa 380 pastorer saknar (saknade?) elementär kunskap om islams sanna natur. Det är sådan dumhet som möjliggjort dagens situation i Sverige. När Sveriges statsminister talar om att kalla in militär för att stävja de gängkrig som bemannas av primärt individer från Mellanöstern så kanske även dessa 380 pastorer vaknar, eller? Dagens laglösa situation är orsakad av ett samhälle i förfall på flera sätt, men utan en massinvandring (ja!) hade dagens situation inte varit värre än på 1970-talet då raggare orsakade buller på stan med sina raggarbilar, men de sköt inte på varandra med Kalasjnikovs. Så vad är en myt nu då? Flyktingpolitiken är för generös? Det är inte flyktingpolitik utan en invasion. Så Putin kan sända hit en miljon gröna män utan vapen som vi skall vara gästfria mot? Vi är ju det mot en miljon unga arabiska män. Skrämmande aningslöshet.