Glädje och tack på olika sätt

Carin Hemmati

På väg in i Jerusalem möter vi Jesus, ridande på en åsna och lärjungarna som ljudligt prisar Gud, för alla de underverk de hade sett.

Vi vet inte om de sjöng, men kan beskriva deras glädjeyttringar som lovsång, i en vilja att uttrycka sin tacksamhet.

Lovsång är inte bara en viss musikgenre, utan skilda uttryck ­genom vilka vi tackar Gud. Att jogga längs en naturstig är ett sätt för mig att uttrycka lovsång, att stilla mig och låta bönetankarna fylla mitt hjärta med värme eller att med andra sjunga ut i gudstjänsten och i ett delat ansvar visa solidaritet med min nästa. Därutöver finns ytterligare en lång rad av uttryckssätt. Tillsammans uttrycker vi glädje och tack dessa dagar till exempel genom skördemarknader, där jordens växtlighet tagits tillvara. Det kan beskrivas som skapelsens lovsång. I söndagens psaltartext inkluderas hela Guds skapelse: ”Allt är jubel och sång”.

Kraftkällor för oss

I gudstjänstens gemenskap och olika uttryck visar vi unisont vår glädje och tacksamhet. På samma gång blir dessa mötesplatser kraftkällor för oss och vittnesbörd till den bygd vi finns i. Vi blir glada när vi tackar och glädjen sprider sig, mellan oss, in i oss och ut från oss. I lovsången riktar vi oss till Jesus, som är vårt gemensamma centrum, oavsett spretig mångfald. Lovsång – i bred mening – är därför något förenande och på samma gång ett fenomen i stor diversitet. Vi kristna har olika sätt att uttrycka vår glädje och tacksamhet och det är precis som det ska vara. Hela Kristi kropp måste få vara i rörelse, de olika delarna har skilda sätt att fungera och låta.

Saligt potpurri

Detta framträder i miniatyr, bland annat i Equmeniakyrkan Hallunda och särskilt tydligt på söndagarna. I de tre olika gudstjänsterna kan du garanterat få erfara ett saligt potpurri. Högljutt och lågmält, dans och stillasittande, ljuständning och lyfta händer, lovsångsteam och psalmbokssång. Många av jordens folk, språk och grenar från kyrkans världsvida träd lovsjunger under samma tak. Detta med syfte, att i stor brokighet uttrycka glädje och tack till Gud, för alla de underverk vi har sett.

Så länge vi är på väg, ta den plats du behöver för att uttrycka dig på ditt sätt.

En dag förenas vi i ”alla-kan-sjunga-kören”. Då behöver vi inte kompromissa, mötas till olika gudstjänster för att få utrymme för det särpräglade eller möjligen försöka tysta varandra. Lärjungarnas intåg i Jerusalem förebådar intåget i himlen. Så länge vi är på väg, ta den plats du behöver för att uttrycka dig på ditt sätt, enskilt och tillsammans. Var också generös i att låta andras glädje och tack få ta det utrymme som önskas.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. (...) Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.

(Upp 7:9,12)

Carin Hemmati
pastor Equmeniakyrkan Hallunda

Fakta: Söndagstexten

8 oktober
Tacksägelsedagen

Tema: Lovsång

Text: Luk 19:37–40. Nyckelvers Joh 1:48

Nyckelmening: ” …på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud…”

Fakta: Bön

Gode Gud, jag har så mycket att tacka för, men ibland vet jag inte hur jag ska uttrycka mig. Tack för att du förstår alla de sätt jag använder för att lovsjunga dig. Tack för alla trossyskon, även om jag inte alltid förstår deras uttryck. Tack att du förstår oss alla och hjälper oss att lovsjunga dig tillsammans och sprida glädjen ut över vår värld. Amen

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Anna
Strålande, Karin! Så väl har jag inte hört lovsång beskrivas, förklaras, uttryckas. Du visar på en bredd som tilltalar mig. Tackar!