Jag har också en dröm

Förra veckan var det 50 år sedan höll Martin Luther King sitt berömda tal om att han hade en dröm, där han manade mot rasdiskriminering. Jag har också en dröm. En dröm om att ingen människa ska rövas bort eller hållas hemligt fängslad. En dröm om att ingen mer ska torteras. En dröm att ingen ska straffas utan möjlighet till en rättvis rättegång. En dröm om likhet inför lagen. En dröm att människor alltid ska kunna berätta sanningen om brott och maktmissbruk.

Den drömmen är jag inte ensam om. Bland annat har människorättsgrupper länge arbetat för mycket av detta. Det är dock tydligt att en mycket större uppslutning behövs och att det inte räcker med att bara försvara de drabbade.

Tyvärr är det ofta regeringar som ligger bakom övergreppen som jag tar upp och det är deras sekretess och laglöshet som kan få övergreppen att frodas. Detta tycks vara som en blind fläck i samhället i den bemärkelsen att alltför lite görs för att ställa saker till rätta.  Jag menar att det behövs en gränsöverskridande rörelse som fokuserar på att kräva ansvarsskyldighet för regeringsrelaterade brott och maktmissbruk.

Därför har jag tagit första steget, för att bilda organisationen Accoun, som i ”Accountability worldwide”.  En förebild är organisationen Transparency International, som arbetar för att motverka korruption.

 Regeringsrelaterade övergrepp är på många sätt allvarligare än vanlig kriminalitet. För det första kan de få enorma konsekvenser. Som exempel kan nämnas Irakkriget. För det andra har offren svårt att försvara sig och förövarna går nästan alltid fria. En annan aspekt är finansieringen — det är skattemedel som används i hemlighet för bland annat mutor, olaglig övervakning och död.

Frågan är internationell och flera länder är värre drabbade än Sverige, men även vi måste förbättra oss. Det kanske tydligaste exemplet är Egyptenavvisningarna 2001. Ett annat exempel, där en svensk medborgare är drabbad av ett annat land, är journalisten Dawit Isaak.

För att effektivt stoppa övergreppen måste det uppenbarligen bli möjligt att i större utsträckning ställa de ansvariga till svars. Av speciell vikt är att vittnen kan träda fram och berätta. Därför är det förkastligt att det svenska meddelarskyddet hotas genom ett utredningsförslag.

Martin Luther Kings kamp mot rasdiskriminering är inte över, även om den nått långt. Den väg han valde — att kämpa utan våld, med inspiration från Jesus Kristus och Mahatma Gandhi — bör också inspirera oss att motverka andra former av orättvisor.

Den som är intresserad av Accoun-initiativet är välkommen att höra av sig på info@accoun.org

,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.