Israel – ett tidstecken

Holger Nilsson

Sune Fahlgren har skrivit en ledare med rubriken: ”Israelgrejen – dröm och verklighet.”

För att anknyta till rubrikens ord är det att förminska Israels betydelse med uttrycket ”Israelgrejen”.

Det är ingen ”grej”.

Israel är något viktigt och centralt och är kopplat till judarna som på ett alldeles särskilt sätt står i centrum med Guds handlande och plan för hela världen. Låt oss inte glömma Jesu egna ord: ”frälsningen kommer från judarna.”

Därför är det förvånande att Fahlgren också skriver: ”För mig och andra kristna som ser staten Israel som en stat som vilken som helst, finns det ingen kristen plikt att vara proisraelisk.” Ser man bara staten Israel som vilken stat som helst, finns det naturligtvis ingen anledning att lägga någon särskild vikt med avseende på detta land.

Men nu är det ett stort antal kristna som ser något annat, man ser staten och judarnas återvändande till sitt ursprungsland som en profetisk uppfyllelse. Det handlar inte om lösryckta bibelverser, tvärtom, det finns ett 60-tal som talar om judarnas återvändande.

Detta återvändande har kristna och judar sett fram emot under en nästan 2000-årig tid och man har varit övertygad om att dessa profetiska förutsägelser ska få sin uppfyllelse. Därför är det förvånande om man inte kan se detta, nu när uppfyllelsen har skett i vår tid.

Detta återvändande av judarna är det största av alla tidstecken. Ser man inte det, är det inte heller förvånande att det är så tyst med budskapet om Jesu återkomst i en del kyrkor.

 

Holger Nilsson,
28 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Lillian Lindblad Selin

Bra skrivet Holger Nilsson!

Tänk om vi kunde läsa bara evangelierna och se vad Jesus själv sade. Allt sker ju framför våra ögon just nu! Jesus sa ju "Se till att ingen bedrar er!"

Jesus gick här på jorden som jude och kommer arr återvända som jude. Det står ju i Bibeln att judarna skall känna igen honom.

Sven Reichmann skrev i någon av sina böcker " i samma stund som judarna var spridda över hela jorden, började återvändandet". Så sant som han skrev vår numera hemgångne vän Sven R.

Mvh

Lillian

Sune Fahlgren
Nilsson undviker att besvara frågan i min ledare om förhållandet mellan tro och politik. Jag läser hans insändare som ett exempel på hur en kristen sionist tänker så att den politiska verkligheten trivialiseras. Som kristen sionist är Nilsson övertygad om att staten Israel är en uppfyllelse av löften från Gud. Om så skulle vara fallet, förvrider det inte bilden av vem Gud är?. Jag förstår de ortodoxa judarna som älskar det heliga landet, men de ser inte staten Israel som ett verk av Gud. För dem är statsbildningen en mänsklig ”grej”. Nilsson påstår att judar och kristna i två tusen år längtat efter det som nu sker. Den historieskrivningen är inte sann. Det har exempelvis alltid bott judar i det heliga landet, och även de kristna i landet ser sig som en del av landets historia och identitet. Jag är glad över att det inte längre predikas om Jesu återkomst, om att bli kvarlämnad, och om tidstecken i den mening som Nilsson och andra kristna sionister gör det. Det är ett gott tecken, och tystnaden kan förhoppningsvis leda till en förnyelse av det kristna hoppet med utgångspunkt från och centrum i Jesushändelsen.
Sven Andersson
”Låt oss inte glömma Jesu egna ord: ‘frälsningen kommer från judarna’”, skriver Holger Nilsson. Detta Jesusord härrör från Johannes evangelium (Joh 4). Ordet är viktigt särskilt som många anklagat Johannes för antisemitism eller antijudiskhet. Den anklagelsen får här ett väsentligt mothugg från Jesus själv. Vad vi dock mer sällan besinnar är nog att den första person som kallar Jesus “herre” i det fjärde och sista evangeliet är en samarier och inte en jude: "den samariska kvinnan"! Alltså en person som på Jesu tid representerade den närmast liggande politiska och religiösa främlingen och fienden - i likhet med hur muslimer/araber ofta uppfattas i vår egen samtid. Det är hon och hennes folk som här får den enskilt längsta berättelsen i evangeliet och som blir först ut med att formulera den kristna trosbekännelsen: “Jesus Kristus är Herre”. Dessutom ser hon även ut att bli den förste kristne missionären! Kam det vara så att tron och Guds missionärer finns där vi allra minst anar det - på andra sidan av en till synes oöverstiglig mur av ett vi och ett främmande och rentav fruktat och fientligt dom?
Holger Nilsson
När judarna kom tillbaka till sitt ursprungsland så skedde det genom att staten Israel bildades. Om tron på att det skulle ske, måste det väl till politiska beslut, det är inget konstigt. Så kan Gud verka. Sune skriver att jag är ”övertygad om att staten Israel är en uppfyllelse av löften från Gud. Om så skulle vara fallet, förvrider det inte bilden av vem Gud är?” Det visar att Gud kan hålla löftet som Han lovat om att de skulle få tillbaka sitt land – alltså en Gud som håller löften. Det förvrider inte Gudsbilden, tvärtom.. Visst är det så som jag skriver att ”kristna och judar sett fram emot under en nästan 2000-årig tid, att judarna skulle komma tillbaka till sitt land.” Många exempel skulle jag kunna ge men utrymmet är för begränsat för det, så den historiebeskrivningen är fullständigt sann. Att budskapet om Jesu återkomst tystnat är djupt tragiskt, det leder till att det inte finns en väntande kristenhet utan en till stora delar förvärldsligad och sovande kristenhet som inte ens förstår att se det största av alla tidstecken – judarna återvändande.
Lillian Lindblad Selin
Tack Holger för ditt svar 9 maj. Det är mycket sällan man talar om Jesu´ återkomst i våra församlingar/kyrkor. Tyvärr kommer det att gå ut över det unga släktet som aldrig hört talas om något sådant. Men det kommer bli "tigande" ledare som en gång får stå till svars för det. Ungdomarna i dag ser vad som händer i världen - och en del är rädda - och undrar vad som är på gång. Antikrist står förr dörren och kommer att förvilla många, även troende.
Lars Goran Berg
Teologen och bibellärare. Anders Sjöberg har gett ett annat perspektiv på Fahlgrens tankar i Dagen senaste fredag. http://www.dagen.se/kronikor/anders-sjoberg-en-omojlig-skiljelinje-mellan-judar-och-kristna.....
Johnny Haglund
Templet i Jerusalem skall byggas, Sigillen och basunerna ska ljuda. Så nog kommer Gud att väcka några som i dag är hårda i sin tro, när Gud själv börjar att agera, och visar vilka som är Guds egendomsfolk. De ska också enligt bibelns sista bok, få ett Guds beskydd, och vara skyddad från vissa lidande som ska drabba världen. Så det kommer att visa sig ganska snart, vad som är rätt.
Sune Fahlgren
Lars Göran, jag läser inte Sjöbergs artikel i Dagen som "ett annat perspektiv" på mina tankar i ledaren om "Israelgrejen". Min ledare handlade om förhållandet mellan teologi och politik och inte om kontinuiteten mellan judendom och kristendom. I den senare frågan har jag en liknande ståndpunkt som Sjöberg. Men jag gör inte maktpolitik av Guds frälsningshistoria. Det kan aldrig vara en kristens plikt att dyrka (fira) styrka. Judendom och kristendom har en profetisk tradition som vågar kritisera övervåld, orättvisor, segregation, korruption och så vidare. Endast gudsrike får mitt hjärtas lovsång.
Thomas Kärrlander
Vilka tecken menar du Holger? Mer död, mer fruktan, fler gråtande mödrar, fler som ropar på hämnd? Messias kom för nästan tvåtusen år sedan med frälsningen, först och främst till egendomsfolket, Jakobs ättlingar, men även för alla de andra folken. Det var det största tidstecknet som judarna väntade på, inget annat! Att många inte accepterade Hans ankomst, det är en annan historia... Nästa gång Jesus Kristus kommer tillbaka, då är det för att döma världen. Är det domen över världen som du ser fram emot, Holger?
Holger Nilsson
Ja, Thomas tidstecknet är att judarna nu återvänder enligt profetiska utsagor i ett 60-tal bibelversar i 14 av GT:s profetböcker. Denna uppfyllelse sker inför våra ögon, antingen vi tycker om det eller ej. Självfallet är det inte död fruktan och gråt som är tidstecknet, det är bara det som sker i en ofullkomlig värld där inte en mänsklighet böjer sig för Guds vilja och plan med det folk som Han utvalt för att vara bärare av uppenbarelsen. Det är också frukten av djävulens motstånd för att inte Guds vilja med det judiska folket skall lyckats. Därför vill han utplåna detta folk och låg djupast sett bakom att 6 miljoner judar dödades under nazityskland. Jesus kommer tillbaka för att hämta hem sitt folk, domarna går över världen. Dessa är beskrivna i Uppenbarelseboken. Jag ser inte fram emot domarna, jag ser fram mot den dagen skyn brister och Guds folk skall förlossas från denna värld.