Nyhet

Kyrkoledare ansluter till #vardeljus

Sedan #metoo lanserades har vi kunnat läsa om övergrepp, trauman, förminskningar och trakasserier som riktas mot kvinnor. Equmeniakyrkan har både på egen hand och i samarbeten med bland andra Sveriges Kristna Råd arbetat mot systemtiska förtryck och strukturer men det räcker inte. Det menar kyrkoledarna i ett gemensamt uttalande där man ansluter sig till det kyrkliga uppropet #vardeljus.

I den lavin av berättelser som vittnar om allt från kränkande kommentarer och oönskade inviter till grova sexuella övergrepp har Equmeniakyrkan anslutit sig till uppropet för respekt, jämlikhet och trygghet också inom kyrkan. Den reigionala kyrkoledaren Jenny Dobers skrev i slutet av oktober ett blogginlägg där hon konstaterade att kyrkan inte är helt yrvaken kring övergrepp och kränkningar. Genom Sveriges Kristna Råd har Equmeniakyrkan varit med om att ta fram gemensamma riktlinjer för övergrepp i kyrkliga miljöer och ungdomsförbundet Equmenia har genomfört utbildningen Trygga Möten för barn och unga i församlingsmiljö. Dessutom har man tillsammans med ungdomsförbundet utformat materialet Trygga tillsammans, skapat en nationell och internationell krisgrupp för olika slags händelser och genom Kyrkornas världsråd varit pådrivande i kampanjen Thursdays in Black som handlar om våld mot kvinnor. Ändå menar de tre kyrkoledarna att det finns mer att göra.

-Vi behöver inom kyrkan och tillsammans med hela samhället göra mer för att förändra strukturer. Ingen kvinna – människa – skall behöva utstå kränkningar och övergrepp. När det sker behöver vi tydliga och väl fungerande rutiner. Men vi behöver också arbeta med attityder, hur vi samtalar, ”skämtar” och agerar. Här behöver vi alla och envar fundera på vårt eget beteende och vad vi var och en och tillsammans kan göra för att förändra dessa destruktiva strukturer. Det är vår bön att den rörelse som nu går över vårt land skall få till följd att ett tydligt klimat framstår där vi oavsett kön respekterar varandra, behandlar varandra väl och bygger det goda samhället. Tillsammans. säger kyrkoledarna i ett gemensamt uttalande. 

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar