Nyhet

Biskopen av Mosul talar på Oas-mötet

Nicodemus Daoud Sharaf, ärkebiskopen av Mosul är en av gästerna på Oasrörelsens sommarmöte som just nu pågår i Varberg.

Han var den siste biskopen som lämnade staden efter IS maktövertagande. Sedan dess har han rest runt i världen för att söka stöd till förföljda kristna i Irak. 

 

På Oasmötet ska han tala på temat ”Där allt hopp var ute hoppades han ändå och trodde” ur Romarbrevet 4:18. Bibelordet är Varbergsmötets tema och kopplingen till ärkebiskop Daoud Sharafs budskap är tydlig.

Även EU-parlamentarikern Lars Adaktusson talar på OAS-mötet. År 2016 bidrog han till att EU-parlamentet antog en resolution om att beteckna IS-terrorn mot kristna och yazidier i Irak och Syrien som folkmord.

Andra talare under mötet är Inga Pagréus, diakon i santa Clara kyrka Stockholm, Magnus Persson, pastor i församlingen United i Malmö, pingstföreståndaren Daniel Alm och ängeln på Malmskillnadsgatan, Elise Lindqvist.

Cirka 5000 människor beräknas delta i Varberg där det också pågår  ett särskilt ungdomsmöe i ett cirkustält i närheten av Sparbankshallen där det stora Oasmötet hålls. 

 

Lennart Lundberg

 

Fakta:

Oasrörelsen är en karismatisk luthersk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan som bildades 1983 och vars ledord är förnyelse, evangelisation och enhet på evangelisk-luthersk grund.

Den har inga medlemmar, men lockar ändå många kristna från Svenska kyrkan och andra samfund med bön, undervisning och gudstjänster.

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar