Vem är Jesus för din kyrkopolitiker?

Per Larsson

Snart drar valkampanjen inför kyrkovalet igång. Tyvärr så är ju inte valdeltagandet så högt, så Jimmie Åkessons ambition i år är att ta över styret av Svenska kyrkan,  och det låter ju inte som en utopi. Han har uppmanat sina medlemmar att mangrant gå och rösta på deras listor. Så får han tillräckligt många att göra det så kanske han lyckas.  Kommer det då att bli förbjudet att sjunga: ”Jesus älskar alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, gör det samma har han sagt”, i kyrkans barntimmar. Risken verkar uppenbar!

I dag styrs ju kyrkan i stor utsträckning av Socialdemokra-terna. När man läser deras kyrkopolitiska program, förvånas man över att Jesus inte över huvudtaget nämns, inte heller Fadern eller Anden. Fast det är väl egentligen helt politiskt korrekt, för det var ju redan i början av förra seklet, som de skrev in i sitt partiprogram att deras mål var att avskaffa religionen. Har man i dag någon annan teologisk åsikt än den socialdemokratiska utesluts man ur partiet, vilket vi såg hända för ett tag sedan.

Tror din kyrkopolitiker på Jesus? Nu är det hög tid att du fråga hen innan du röstar så kyrkan blir det du vill att kyrkan skall vara!

 

Per Larsson
  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar