Madeleine Fredell
Stockholms biskop Eva Brunne
KD-ledare Ebba Busch Thor

Katolsk högtidstalare inför riksmötets öppnande

Syster Madeleine Fredell OP var högtidstalare vid gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm inför riksmötets öppnande i dag. Hon talade på temat "Se flyktingen!", inbjuden av Domkyrkoförsamlingen som uppmärksammar att det i år är 500 år sedan reformationen inleddes.

Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Huvudtalaren, Syster Madeleine Fredell OP, är vice-provinsial och leder dominikansystrarnas gemenskap i Stockholm och Fruängen.

Hon är aktiv i den katolska debatten i Sverige och internationellt och arbetar bland annat för kvinnors möjlighet att predika inom den katolska kyrkan. 

Hon hörs också regelbundet i Sveriges Radio, bland annat i Teologiska rummet och Människor och tro, och kommenterar ofta Katolska kyrkan i dagstidningar och tv.

Förutom psalmer framfördes också nykomponerad musik av Agneta Sköld och Anna Cederberg Orreteg av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Kören ackompanjerades av cellisten Filip Graden och domkyrkoorganisten Mattias Wager.

Inger Wallin

 

Kommentera

FLER NYHETER
Sekulariseringen fortsätter att öka och skeptikerna blir fler i den senaste studien av Carl Reinhold Bråkenhiel

Topplistan