Nyhet

Katolsk högtidstalare inför riksmötets öppnande

Syster Madeleine Fredell OP var högtidstalare vid gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm inför riksmötets öppnande i dag. Hon talade på temat "Se flyktingen!", inbjuden av Domkyrkoförsamlingen som uppmärksammar att det i år är 500 år sedan reformationen inleddes.

Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Huvudtalaren, Syster Madeleine Fredell OP, är vice-provinsial och leder dominikansystrarnas gemenskap i Stockholm och Fruängen.

Hon är aktiv i den katolska debatten i Sverige och internationellt och arbetar bland annat för kvinnors möjlighet att predika inom den katolska kyrkan. 

Hon hörs också regelbundet i Sveriges Radio, bland annat i Teologiska rummet och Människor och tro, och kommenterar ofta Katolska kyrkan i dagstidningar och tv.

Förutom psalmer framfördes också nykomponerad musik av Agneta Sköld och Anna Cederberg Orreteg av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Kören ackompanjerades av cellisten Filip Graden och domkyrkoorganisten Mattias Wager.

Inger Wallin

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar