Regeringen går vidare med omstritt bidragsförslag

Regeringen vill säkra att alla församlingar som får bidrag också respekterar mänskliga rättigher och demokrati. Men förslaget har fått kritik för att vara rättsosäkert. Foto: Stina Stjernkvist

Idag presenterades propositionen som ska ge nya villkor för trossamfundens statsbidrag.

Regeringen vill att villkoren för att trossamfunden ska få statliga bidrag ska bli tydligare. När kulturminister Jeanette Gustafsdotter presenterade propositionen under en pressträff sa hon att statliga medel inte ska gå till organisationer som motarbetar samhällets grundläggande värderingar.

- De som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot, som diskriminerar individer eller grupper eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska inte få stöd.

Hon gav som exempel att samfund som tvingar unga in i så kallad omvändelseterapi inte ska få statliga bidrag.

- Vi vet att det här förekommer, bland annat har vi kunnat läsa om det i flera medier under våren och sommaren. Sådana organisationer kränker individer, sa hon.

Enligt Jeanette Gustafsdotter är innehållet i propositionen i stort detsamma som i den lagrådsremiss som regeringen presenterade i maj. Det som förändrats är att begreppen tvång, våld och hot har förtydligats i förarbetet till lagen.

Enligt lagförslaget får stöd inte ges till trossamfund där någon av dess församlingar eller företrädare utövar våld, tvång eller hot mot en person eller på annat sätt kränker en persons grundläggande fri- och rättigheter. Ett trossamfund ska inte heller få bidrag om grupper eller individer diskrimineras eller om man bryter mot principen om alla människors lika värde. Det trossamfund som försvarar eller uppmanar till ett sådant agerande, eller som motarbetar det demokratiska styrelseskicket, blir också diskvalificerat.

Både Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet har varit kritiska till delar av förslaget, då de menar att skrivningarna öppnar upp för godtycke och att en enskild persons överträdelse inom ett samfund kan ge orimliga konsekvenser för hela organisationen.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås att träda i kraft den första januari 2023, om propositionen får stöd i riksdagen.

Taggar:

Regeringen

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.