Skäggetorpspastor om upploppen: "Stigmatiserande"

Esther Jubrant oroar sig för en ökad stigmatisering av utsatta områden. Foto: Privat/TT

Helgens våldsamheter har skakat om Sverige.

Pastor Esther Jubrant i stadsdelen Skäggetorp, Linköping, menar att området nu kommer att bli ännu mer stigmatiserat.

En av de platser som drabbats hårdast av protester mot Rasmus Paludans koranbränningar är Skäggetorp i Linköping. Där skadades flera poliser av aggressiva demonstranter, och upploppen pågick under flera dagar.

I stadsdelen finns Nygårdskyrkan, som tillhör Evangeliska frikyrkan. Pastor Esther Jubrant känner en stor sorg över det som har hänt. 

- Flera av oss i församlingen bor i närheten och har hört och sett händelsen, säger hon.

Känner sig trygg

Hon har dock inte känt sig otrygg under upploppen, eftersom hon och andra församlingsmedlemmar undvikit att gå i närheten av våldsamheterna. Men hon är rädd för att Skäggetorp kommer att bli ännu mer stigmatiserat.

- Konsekvensen är att ungdomarna här kommer att bli stigmatiserade. Det är en grupp som redan kämpar med sin självbild och sin framtidstro, säger hon.

Esther Jubrant vill hellre lyfta fram det positiva med Skäggetorp, som människornas gemenskap och viljan att komma in i samhället.

- Det här är ett utsatt område så det finns många utmaningar, men samtidigt ska man veta att det finns tiotusen personer här som bara vill ha fred och framtidsutsikter för sina barn, säger hon.

Civilsamhället en nyckel

Hon tror att kommun, polis och civilsamhälle nu kommer att komma samman för att försöka vända utvecklingen. Som kyrka har de också en plats i det arbetet.

- Vi finns här och ber om en positiv utveckling för hela området. Och många av oss bor här och skapar relationer med vänner och grannar, och som församling har vi olika aktiviteter, säger hon.

I Örebro var det främst i Sveaparken som demonstranter kastade sten och uppträdde aggressivt mot polisen. Betelkyrkan, som tillhör Equmeniakyrkan, ligger några kvarter bort från parken.

- Vi har inte haft någon direktkontakt med det som skett, men det märks att människor påverkas, säger pastor Magnus Kronberg.

Har bett för situationen

Både under församlingens egna gudstjänster och en ekumenisk storsamling på ett centralt torg har man bett för situationen. Magnus Kronberg menar att det som inträffat kan kopplas till en religiös tondövhet, en brist på förståelse för hur viktig religion kan vara i människors liv.

- Det finns en frustration eftersom det svenska samhället kanske har svårt att hantera människor med annat religiöst ursprung, säger han.

Samtidigt tror han att det inte behöver vara religiösa känslor som drev upploppsmakarna.

- Det kan vara gäng eller andra extrema rörelser som utnyttjar detta under flagg av religiositet, säger han.

 

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.