Pandemin tvingar Kyrkornas världsråd spara

Marianne Ejdersten Foto Albert Hillert/WCC

Kyrkornas världsråd tvingas till besparingar eftersom medlemskyrkornas bidrag till har minskat under Covid 19-pandemin

Just nu möts världsrådets exekutivkommitté för att digitalt diskutera vilka besparingar som måste göras. De väntas bli omkring 20 procent under innevarande år.

– Under detta möte diskuterar exekutivkommittén planerna för verksamheten 2021, eftersom vi vet att intäkterna kommer också att minska då också, säger Marianne Ejdersten, kommunikationschef på Kyrkornas världsråd, KV.

- Men med hur mycket vet vi inte förrän i september då alla medlemskyrkor och partners ska ha svarat. Vi vet till exempel ännu inte vilka bidrag vi kommer att få ifrån Sverige,

Under mötet diskuteras också ett nytt program mot rasism som ska startas 2021, och situationen i Nigeria och Libanon.

Detta är andra gången KV:s exekutivkommitté möts digitalt sedan coronaviruset började sprida sig över världen. Under ett möte i juni beslutades att det högsta beslutande organet, generalförsamlingen, ska samlas först 2022 i stället för 2021 och att tillsättningar av flera ledande positioner  – bland dem ny generalsekreterare – ska senareläggas.

 

Kristoffer Morén

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.