Nyhet

Wigorts hyllas för bidrag till religionsdebatten

Teologen, etikern och författaren Susanne Wigorts Yngvesson tilldelas Wallquistpriset på 25 000 kronor av Smålandsakademin. Hon får priset bland annat för sitt bidrag till den offentliga religionsdebatten.

Motiveringen lyder så här:

”Denna Kalmarbördiga teolog har genom både forskning och frejdigt deltagande i det offentliga samtalet riktat sökarljuset på etiska frågor i tiden och är idag en av landets mest namnkunniga i religionsdebatten.”

Susanne Wigorts Yngvesson, docent och högskolelektor vid Teologiska högskolan, THS, är glad och omtumlad över priset. På sin Facebooksida skriver hon att ”hon får glädjetårar av att tilldelas ett hederspris.”

Övriga prisade är Nathan Shachar, journalist på DN som får Dag Hammarskjöldpriset, historikern Håkan Nordmark som får Hyltén-Cavallius-pris, tv-journalisten Martin Emtenäs, (Mitt i naturen)  och författaren Jujja Wieslander (Mamma Mu)

Priserna delas ut i Växjö domkyrka kl 17 lördagen den 11 november.

Fakta: 

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda.