Nyhet

Vart leder vägledningen?

Läkarna har sin AT-tjänstgöring. Equmeniakyrkan sitt vägledningsår. Men vad skiljer en vägledningsdiakon från en ordinerad och hur är det egentligen med vägledningspastorns tystnadsplikt? I år går tolv pastorer och sju diakoner vägledningsår. Sändaren har pratat med två av dem.

Vägledningsåret infördes för 3-4 år sedan. Syftet var att skapa en mjukare övergång mellan studier och tjänst. Under vägledningsåret finns pastorn och diakonen fortsatt inom ramen för antagningsnämndens omsorg och stöd.

– Vi har utsedda personer/handledare som följer de nya pastorerna och diakonerna i besök och samtal under vägledningsåret. Dessa personer har följt diakonerna och pastorerna även under utbildningen vilket gör att relationer redan är uppbyggda. Vi ordnar också gemenskapsdygn och retreater där det ges möjlighet att träffa tidigare studiekamrater, berättar Linnea Lidskog, som tillsammans med Rune W Dahlén, är Equmeniakyrkans kontaktperson för vägledningsåret.

– Vägledningsåret möjliggör också att man kan vara klar med sina studier när man ordineras, vilket annars inte är möjligt.

Vad tjänar en församling på att erbjuda en blivande diakon eller pastor tjänst under vägledningsåret?

– Målet är att vägledningsåret ska förläggas i den församling där diakonen/pastorn sedan fortsätter arbeta. Det är en trygghet och en förmån för församlingen att veta att en nyutbildad pastor eller diakon har så bra stöd som möjligt. Ett program har utmejslats för att så bra som möjligt kunna forma ett ledarskap över tid. Detta gynnar församlingen i allra högsta grad.

Finns det några risker eller utmaningar, exempelvis tystnadsplikten?

– Det kan finnas en risk i att personer som möter en pastor i vägledningsåret tror att hen har tystnadsrätt, det vill säga den ”högsta” graden av tystnadsplikt, vilket hen inte har förrän i samband med ordinationen. Detta är något som vi noggrannt  förbereder de blivande pastorerna på. Dels att det är viktigt hur de presenterar sig på hemsidor, i församlingsbrev och så vidare, men även att de tydliggör detta i själavårdsituationer så att inte missförstånd uppstår.

För diakonerna gäller samma grad av tystnadsplikt både innan och efter ordination. 

Hur ser tillväxten ut för pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan?

– Just nu är det ett högt söktryck, både när det gäller ansökningar om att bli diakonkandidater och pastorskandidater. Detta är väldigt glädjande. Under förra läsåret antogs hela 23 pastorskandidater inom Equmeniakyrkan, vilket är den högsta siffran någonsin. Antalet som har annan bakgrund än enbart den svenska ökar, vilket är positivt. Equmeniakyrkan behöver församlingsanställda med olika språk- och kulturkompetenser. 

Förr var samfundsidentiteten stark och få rörde sig över gränserna. Idag tycks den vara mer flytande också bland pastorskandidater . Vad tror du att det beror på? 

– Att fler medlemmar rör sig över samfundsgränser i dag kan handla om närhetsprincipen, att man vill tillhöra en församling som ligger nära där man bor eller att församlingen har en profil och verksamhet som passar  ens livssituation.

PHILIP DECROY

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar