Nyhet

Vänkampanj ska verka för att öka engagemanget

Denna vecka lanserar Equmeniakyrkan projektet Nya Vänner. Syftet är att fördjupa och bredda relationer och engagemang i församlingarnas arbete med nyanlända.

Det är många församlingar som engagerat sig i flyktingmottagandet. Men det är ofta bara en klick engagerade människor i församlingarna som jobbar med språkkaféer och andra aktiviteter i kyrkan, konstaterar Inga Johansson, samordnare för Kyrka och samhälle i Equmeniakyrkan.
 – Nu är det dags att bredda och fördjupa engagemanget, säger hon.

 – Vi hoppas att projektet ska leda till att svenskar och personer som nyss kommit till Sverige ska lära känna varandra och bli vänner. Syftet är att umgås över gränser för att underlätta integration och skapa mötesplatser människor emellan.

 Den här veckan får Equmeniakyrkans församlingar ett utskick med närmare information om kampanjen Nya Vänner. Det innehåller bland annat affischer och foldrar där den som är intresserad av kontakt kan fylla i sina uppgifter och vad man är intresserad av.
 
Varje församling behöver en kontaktperson som tar emot anmälningar, matchar och sammanför personer baserat på önskemål, erfarenheter och intressen.
Kontaktperson ser till att det blir ett första möte, men sedan är det tänkt att vännerna ska göra det de tycker är roligt tillsammans.

Det ömsesidiga utbytet kan berika båda parter, säger Inga Johansson.Nya Vänner vänder sig inte bara till kyrkans folk. Församlingarna uppmanas att sätta upp affischer på bibliotek, i affärer och på andra strategiska platser. 
  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thomas Kärrlander

    Ett behjärtansvärt arbete som Jesus uppmanade oss till, men samtidigt kan vi knappt hålla sams bröder och systrar inom församlingarna. Nej, inte ens verkar vi följa de mest grundläggande värderingarna om man får tro metookampanjerna inom den kristna sfären.