Nyhet

Val 2018: Pastorer och diakoner väljer C

Centerpartiet är valets stora vinnare bland pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan. Partiet får 28 procent i Sändarens undersökning. Kristdemokraterna är visserligen näst störst men har tappat nästan hälften av sina väljare i kategorin.

”Som Ljungby röstar, röstar Sverige” var en gammal devis från 1960- och 70-talet då det visade sig Ljungbyborna alltid röstade ganska precis som valresultatet. I årets val kan man vara ganska säker på att devisen ”Som Equmeniakyrkans pastorer och diakoner röstar, röstar inte Sverige” skulle hålla. Centerpartiet blir absolut största parti med 28 procent av rösterna. Sedan jämnt mellan Kristdemokraterna och Miljöpartiet kring 20 procent och helt jämt mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på cirka åtta procent. Övriga riksdagspartier skulle inte ens komma in i riksdagen om bara pastorerna och diakonerna röstade. Närmast är Liberalerna med drygt 3 procent. Sverigedemokraterna har visserligen fördubblats sedan förra valet, men får ändå jämförelsevis låga knappa 2 procent
(i faktiskt antal fyra personer).
I antal får Moderaterna, Feministiskt initativ och ”annat parti” en röst.

När Sändaren 2014 gjorde motsvarande undersökning (fast då endast med pastorer) hade C under två procent av rösterna. Nu får man alltså 28 procent. Årets undersökning redovisar också vad pastorerna och diakonerna faktiskt röstade på i förra valet och då lade knappt sju procent sin röst på C . Man har alltså ökat med 21 procentenheter. På en öppen fråga om vad som gjort att man bytt parti visar det sig att Centerns hållningen i asylpolitiken har stor betydelse.

KD tappar nästan lika mycket som C ökar. Vår undersökning visar också att det största flödet till Centern kommer från just Kristdemokraterna. Miljöpartiet har också tappat rejält, drygt åtta procent där också många gått till C. 35 procent av C:s nya väljare i undersökningen kommer från KD, och 25 procent från MP. Fem procent kommer från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna tappar drygt fyra procent från förra valet, medan Vänsterpartiet ökar med drygt fyra procent. En liten vinnare i skymundan i undersökningen med andra ord. De har fått väljare som tidigare röstade på Miljöpartiet (35 procent) och Socialdemokraterna (17 procent)

Noterbart är också att nästan nio procent ännu inte bestämt sig, eller inte tänker rösta.

Sändarens undersökning visar på exakt samma trend bland kyrkliga ämbetsbärare som Kyrkans Tidnings undersökning bland präster och diakoner som gjordes på försommaren. Där fick C 23,5 procent, medan tre partier MP, S och V låg på 14,6 och KD snäppet under med 12,4. Jämfört med Equmeniakyrkan finns det fler moderata sympatisörer bland ämbetsbärarna i Svenska kyrkan. M fick i KTs undersökning 10 procent.

Av de svarande var 60 procent män. Någon större skillnad i partival mellan män och kvinnor är det inte. Med ett kanske överraskande undantag: Vänsterpartiet som 16 manliga pastorer/diakoner tänker rösta på men bara en kvinna.

De som svarat att de bytt parti sedan förra valet fick skriva fritextsvar om varför man bytt. Här förstår man att Centerns hållning i asylpolitiken är en avgörande faktor att man bytt till partiet, medan KD:s ”högervridning” och oklara hållning till SD spelar roll för minskningen. Flera av dem som lämnar MP uttrycker besvikelse över MP:s regeringstid, att man inte utnyttjat den på rätt sätt.

 

 

 

 

 

 

Fakta: Undersökningen

Undersökningstid: 17-26 augusti

Utsända enkäter: 370

Svarsfrekvens: 61 procent

Respondenterna utgjordes av ett urval av pastorer och diakoner i församlingarna anslutna till Equmeniakyrkan över hela landet via e-postadresser från Repet.

Svaren var anonyma. Enkäten skickades ut och bearbetades av enkätverktyget Netigate.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se

Taggar:

politik
0 Kommentarer