Nyhet

”Utvisade konvertiter kan förvandla Afghanistan”

Peter Lindroos, pastor i Equmeniakyrkan Alingsås tror på att kyrkan måste hitta nya sätt att stödja utvisade konvertiter. Foto: Robert Tjernberg

Kanske är det konvertiter som utvisats från Sverige som ska börja förvandlingen av sina hemländer? Hur ska vi förbereda dem på ett liv som kristna där? Det frågar pastor Peter Lindroos som sett hur takten på utvisningar till Afghanistan ökat under senare tid.

Sändaren har skrivit (3/2020) om en grupp i Tullbrokyrkan, Falkenberg, som ville ha igång ett samtal om huruvida det är bättre att hjälpa utvisade afghaner att försöka etablera ett liv i sitt hemland än att hjälpa dem att fortsätta fly och leva som papperslösa. Gruppen hade inga färdiga svar och det har inte heller Peter Lindroos, pastor i Equmeniakyrkan i Alingsås – men han är upptagen med att fundera på frågan.

Under de senaste åren har han döpt ett 20-tal muslimer. De flesta av dem som kom för fem-sex år sedan har fått asyl, medan flertalet av dem som kommit efter 2015 har fått avslag.

– Vi kan, som många andra, vittna om ett hårdnande klimat och förfasa oss över hur Migrationsverket agerar. Nu möter vi många som är rädda för att tvingas lämna Sverige, framför allt de som konverterat.

Peter Lindroos vet inte hur man på bästa sätt kan förbereda dem för det som kan vänta när de tvingas återvända till sina hemländer.

– Vi har både i bibelundervisning och i dopsamtal varit tydliga med vad priset kan bli om de konverterar, men tron har blivit så viktig för dem att de varit beredda att betala det. De säger att de är villiga att dö för Jesus.

Peter Lindroos har tankar om att det kanske är de återvändande afghanska konvertiterna som ska börja förvandlingen av sitt hemland. Att organisera ett kristet nätverk från Sverige verkar vara en omöjlig uppgift, men förhoppningsvis kan konvertiterna hitta och få stöd av varandra på plats.

– Det är uppenbart att något håller på att hända under ytan i Iran där antalet kristna har ökat kraftigt de senaste åren trots repressalier från den islamiska republikens styrande. Varför skulle det inte sprida sig till grannlandet?

Han ser en parallell till de första missionärernas situation, de som skickades ut till en oviss framtid i främmande land, men vars mod och starka tro ändå fick dem att ge sig iväg med kyrkornas stöd.

– Konvertiterna har blivit kristna och ber för sitt land, men frågan är om de är beredda att bli missionärer. Kan vi ens förvänta oss det? Och hur kan vi i så fall hjälpa dem förbereda sig för det liv som väntar? Hur skulle de samtalen se ut? Jag har inga svar på de frågorna.

Peter Lindroos fortsätter att kämpa för att alla de asylsökande som Equmeniakyrkan i Alingsås har kontakt med ska få stanna. Att leva i länder som Afghanistan och Iran är svårt för alla, inte minst för dem som konverterat till kristen tro. Han har mött asylsökande som inte orkat leva med oron över att bli utvisade och valt att fly vidare.

– Rättssäkerheten i asylprocessen behöver stärkas så att de som har verkliga skäl att stanna i vårt land ska få göra det. Konvertiterna riskerar sina liv om de återvänder hem. Men Migrationsverket väljer att inte tro på deras och våra berättelser om genuin kristen tro. Vi kan bara fortsätta att finnas till för dem och engagera oss för att de ska få stanna, säger Lindroos.

De säger att de är villiga att dö för Jesus.

Fakta: Konvertiter

Våren 2019 genomförde Equmeniakyrkan tillsammans med flera andra frikyrkor den så kallade konvertitutredningen. Där kartlades de fall Migrationsverket haft där en asylsökandes konversion till kristen tro varit ett argument för uppehållsstånd. Utredningen hävdade att Migrationsverkets hade stora brister.

Hur många asylsökande konvertiter som i dag har ett utvisningsbeslut är enligt
Maria Gustin Bergström
(se artikel nedan) omöjligt
att veta eftersom religiös
tillhörighet inte får registreras hos Migrationsverket.

Christina Larsson

031-69 32 38

christina.larsson@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Nyhet

Läs vidare