Konvertitutredning på export

Många konvertiter och ensamkommande sätter hoppet till andra länders välvilja. Foto:Marcus Gustafsson

Många asylsökande som fått avslag lämnar Sverige för Frankrike och Tyskland.
Nu jobbar nätverket #rätttilltro, med bland annat Equmeniapastorn Linda
Alexandersson, för att få media i dessa länder att uppmärksamma konvertitrapporten.

– Vi kontaktar media där. Många av de konvertiter som riskerar avslag har gett sig av dit, men riskerar att skickas tillbaka till Sverige med förvar och deportation som överhängande risk, säger Alexandersson. Internationell publicitet är viktig för att sätta press på Sverige.

Därför har pressreleasen och en sammanfattning av frikyrkornas konvertitrapport översatts till engelska och skickats ut. Pastor Micael Grenholm har också skrivit en artikel som publicerats i The Christian Post.

– Vi är lyckligt lottade att ha mängder av kompetenta personer inom våra kyrkor som är med och driver de här frågorna. Men så är det också ett akut läge för våra vänner, och med den här rapporten som gett oss statistisk tyngd i färskt minne har vi fått en chans att smida medan järnet är varmt, säger hon.

På hemmaplan består arbetet nu bland annat i att vara öppen för svensk media, som både på lokal och nationell nivå börjat uppmärksamma frågan.

Pastor Urban Widholm, som varit en tongivande kämpe i migrationsarbetet de senaste åren, har också startat en insamling för att få pengar till fortsatt juridiskt- och opinionsbildande arbete.

Equmeniakyrkan nationellt kommer också att arbeta vidare utifrån kraven.

– Som kyrka har vi ställt oss bakom de krav som utredningen landar i, liksom de andra samfunden i samarbetet gjort. Det är verkligen mycket anmärkningsvärda brister som kommer i dagen genom denna utredning.

– Jag har talat med Karin Wiborn så dessa krav kommer gå via Integrationsarbetsgruppen inom Sveriges kristna råd för att se om hela SKR vill ställa sig bakom dessa, säger Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Och vad gör ni konkret i det närmaste?

– Vi jobbar med det vi kan göra, vilket är att bevaka frågorna, genom arbetet i SKR där vi med de andra samfunden kan få ett större genomslag. Detta måste få konsekvenser och nu hoppas jag på reaktioner där tar detta på stort allvar och jobba för en förnyad rättssäker process. Det handlar om Migrationsverket men säkert också om flera utskott i riksdagen som behöver hantera och lyfta frågan.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.