Upplandsförsamlingar lyssnar på varandra

Pastorerna Anders Jarl, Österledskyrkan, Andreas Möller, Valsätrakyrkan och Lotta Thordson, Rodenkyrkan, Norrtälje, deltog i Upplandsmötet. Foto: Mats Bjurbom

Upplandsmötet samlade till gemenskap, sång och seminarier i Uppsala Missionskyrka den gångna helgen. Cirka 300 besökare kom till de olika arrangemangen, som arrangerades av tio församlingar.

– Vi skulle ha ordnat det här i mars 2020, men då gick vi i stället in i trygghetsläge på grund av pandemin och blev tvungna att ställa in, säger Torbjörn Båda­gård, pastor och föreståndare i Uppsala Missionsförsamling. Efter att ha skjutit upp det två gånger så blev det nu dags.

Syftet med mötet har varit att skapa kontaktvägar och att lära känna andra församlingar som verkar i Uppland.

– Vi är flera församlingar i Uppsala med omgivningar som tillhör Equmeniakyrkan, och vi tyckte att vi behövde lära känna varandra lite mer och uppfatta oss själva som en kyrka som hör ihop på ett självklart sätt, säger Torbjörn Bådagård. Naturligtvis har vi ekumeniska kontakter på de orter som vi verkar, men vi kan ju också samarbeta med våra egna församlingar och göra saker tillsammans. Nu hade vi möjlighet att bjuda in föreläsare och få gemensamma upplevelser.

– När vi skulle starta detta första gången hade vi temat ”Till jordens yttersta gräns”, vilket var en förlängning av kyrkokonferensen som hade samma tema, och det har vi kvar. Det handlar om att vara kyrka i dag och att samtala om vad det innebär nationellt och lokalt. Det är en inspirationshelg.

Samling i kyrksalen

Mötet inleddes med en samling i kyrksalen, där Jenny Dobers, regional kyrkoledare talade om vikten av tacksamhet och att säga tack. Därefter kunde deltagarna välja mellan olika seminarium, bland med Johnny Jonsson, tidigare bibellärare vid Teologiska högskolan, som talade om en ny bibelöversättning av Nya testamentet. Några andra val var ”Enhet i mångfald” med kyrkoledare Lasse Svensson och ”Rum för skapande” med diakon Anna-Lena Jarl.

Viktigt att lyssna

Ytterligare ett tema var ”Invecklad utveckling”, ett seminarium som leddes av Anders Jonåker, som arbetar med församlingsutveckling på Equmeniakyrkan i Region Stockholm. Han talade bland annat om hur viktigt det är att lyssna.

– Var noga med att lyssna, konstaterade Anders Jonåker. Om en person känner sig välkommen så kan det verkligen hända något. Och var medveten om någon ny person kommer till kyrkkaffet, så att den inte känner sig ensam.

– Vi ska inte bli sociala proffs, vi behöver inte gå på en kurs. Det räcker med att börja lyssna.

I cafeterian träffas pastorerna Anders Jarl, Österledskyrkan, Andreas Möller, Valsätrakyrkan och Lotta Thordson, Rodenkyrkan, Norrtälje.

– Det här är en trevlig mötesplats för Equmeniakyrkans församlingar, säger Andreas Möller. Vi möts inte så ofta utan har fullt upp med vårt eget, så det är fint att få komma tillsammans här.

– Vi ligger ju en bit härifrån, men tyckte att vi behövde vara med när vi fick inbjudan, säger Lotta Thordson. Mina förväntningar på helgen är att våra medlemmar ska få träffa personer från andra församlingar och hinna tala med varandra, och upptäcka bredden och vad Equmeniakyrkan står för.

– Det viktigaste vi vill uppnå är att stärka gemenskapen i Equmeniakyrkan i Uppland, säger Anders Jarl. Det här blir första Upplandsmötet och jag hoppas att det inte blir det sista.

Musikworkshop

Mötet fortsatte på kvällen då resultatet av den musikworkshop som pågått under dagen presenterades, och så blev det kvällssamling i baptistkyrkan där ”gatupastor” Markus Olsson talade. På söndagen avslutades Upplandsmötet med gudstjänst i Uppsala Missionskyrka.

– Vi hade fullsatt kyrka på söndagen och en härlig upplevelse tillsammans, säger Torbjörn Båda­gård. Det hela blev som vi tänkt oss och har betytt mycket för oss som arrangerande församlingar.

 

Mats Bjurbom

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.