Nyhet

Unik frikyrka säljs när två blir en

Två Equmeniaförsamlingar i Södertälje planerar att gå ihop.

Missionsförsamlingen och Baptistkyrkan har långtgående planer på ett samgående, vilket kan innebära att en central kyrkobyggnad säljs.

Baptistkyrkan i Södertälje har sedan 1968 haft sitt hem i en stor tegelkyrka i centrala Södertälje. Men idag är medelåldern hög bland de aktiva medlemmarna, och det har redan tidigare funnits tankar på ett samgående med Missionsförsamlingen. Efter ett uppehåll har nu samtalen återupptagits.

— Det var ingen osämja som gjorde att det blev en paus, och vi har fortsatt med gemensamma gudstjänster över jul, påsk och sommar, säger Stefan Åsander, som är pastor i Missionsförsamlingen.

Jenny Arnerlöf, som är pastor i Baptistkyrkan, menar att den fortsatta gemenskapen betytt mycket.

— Vi har till exempel haft en gemensam kör vid speciella högtider. Det har varit en hjälp för församlingarna att växa in i relationen, säger hon.

Att gå samman är också i linje med Equmeniakyrkans historia, där Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan blev ett.

— Vi har känt under senaste året att det är väl dags att ta steget, säger Jenny Arnerlöf.

Baptisterna har en fastighet som förutom kyrka innehåller hyresgäster, butiker och förskola. Missionsförsamlingen föredrar att behålla de egna lokalerna.

—Baptistkyrkan kräver mycket arbete, säger Stefan Åsander.

Missionsförsamlingen har fler än 300 medlemmar, och nästan hälften av dem har rötter utanför Sverige. Det finns alltså ett livaktigt integrationsarbete i församlingen. Tanken med ett samgående är att de tillsammans ska bli en livskraftig församling för framtiden när flera kan dela ansvaret.

— Det kan ge nya förutsättningar för uppdraget. Jag har jobbat i flera sammanhang med sådana här processer, och det är viktigt att fokusera på uppdraget vi har tillsammans, säger han.

För baptisterna är det en svårare process, då de antagligen måste sälja den kyrka som varit deras hem i decennier.

— Det är en vacker kyrka, som är arkitektoniskt unik för att vara en frikyrka. När man är länge i en lokal så får den ju en stor betydelse, säger Jenny Arnerlöf.

Förhoppningen är att i så fall kunna sälja kyrkan till en annan kristen församling. Församlingarna är bara i början av processen, de slutgiltiga besluten är än så länge inte fattade.

Fakta: Södertälje baptistkyrka

Södertälje baptistförsamling bildades 1872 och församlingens första kapell invigdes 1883. Kapellet fick namnet Ecklesia-kapellet men kallades senare mest för Baptistkyrkan. Kyrkan var stadens första frikyrkobyggnad. Kyrkan revs 1966 och 1968 invigdes den nya kyrkan, ritad av den kände Södertäljearkitekten Fritz Voigt. Kyrkan anses ha högt arkitektoniskt värde.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare