Nyhet

”Tvångsutvisningen inte humant genomförd”

Tvångsutvisningar ska ske så humant och mänskligt och med så lite tvång som möjligt enligt Patrik Engström, chef för gränspolisen. Men det finns många utvisade som kan berätta att så inte alltid är fallet.

Sändaren har tidigare skrivit om konvertiten Abbas som döptes och var aktiv i Missionskyrkan i Linköping under tre års tid. Nyligen utvisades han till en osäker framtid i Afghanistan efter att ha suttit nio månader i förvar.

När polisen dök upp oanmäld på förvaret satte man handfängsel på Abbas och förde bort honom i väntan på deportation. Pastor Maria Linder, som bland annat har konfirmerat Abbas, är chockad över att han inte ens fick tid att packa sina saker eller ta farväl av sina vänner.

– Det rimmar dåligt med att tvångsutvisningar ska ske så humant och mänskligt som möjligt, säger hon.

Inför flygresan, som skedde med reguljärt flyg, blev Abbas av med handfängslen och flygresan blev odramatisk. Med på resan fanns gränspoliser som eskorterade Abbas och ytterligare två ofrivilliga återvändare.

För många av de tvångsutvisade börjar en dramatisk resa på egen hand efter landningen i Kabul. Ibland möter svensk polis på flygplatsen, men inte alltid beroende på vilket tid som planet anländer. Många av dem som deporterats blir mötta av någon, oklart av vem enligt nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Andra får klara sig helt på egen hand.

2016 tecknades ett avtal mellan Sverige och Afghanistan där Afghanistans regering lovar att ta emot sina medborgare och ge dem ett ordnat och värdigt mottagande. Avtalet har kritiserats, bland annat eftersom det är knutet till svenskt bistånd, och de som deporterats tillbaka till landet där många aldrig har bott får aldrig någon sådan hjälp. I Kabul finns också en rad NGO:s, ickestatliga organisationer, för att hjälpa flyktingar och återvändare.

De som återvänder frivilligt till Afghanistan kan få ett återetableringsstöd, men det gäller inte dem som tvångsutvisas.

Rädda Barnen rapporterar om att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farliga miljö. Många av dem lever ett mycket isolerat liv, de riskerar för att utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och förlorar möjligheten till skolgång.

Om man, som Abbas, är konvertit finns ytterligare hot. I Afghanistan är det förenat med dödsstraff att prata om sin tro. Under hela asylprocessen har Abbas, och alla som engagerat sig i hans situation, försökt övertyga Migrationsverket att han har en genuin kristen tro som inte är en privatsak.

Maria Linder, som har tät kontakt med Abbas, berättar att han inte alls mår bra. Han beskriver situationen som helvetet på jorden.

– Vi arbetar nu tillsammans med honom för att hitta vägar att ta sig ut från Kabul så snabbt som möjligt. Han förbereder sin flykt vidare och vi stöder honom med pengar och på alla sätt vi kan. Det finns en hotbild mot honom som konvertit och generellt är Kabul en mycket farlig stad att vara i.

Maria Linder är trött, arg och ledsen. Förutom att hon är orolig för Abbas är hon också rädd för okunskapen om religion i Sverige.

– Att inte svenska myndigheter förstår vad en genuin tro innebär är bara beklagligt, säger hon.

Christina Larsson

031-69 32 38

christina.larsson@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare