Nyhet

Trots bordläggning - klart att scouterna får fortsatt bidrag

Equmeniascout kommer att även i fortsättningen kunna få föreningsbidrag från Göteborgs kommun. Det finns nu en politisk enighet om att religiösa organisationer ska få bidrag till verksamhet som inte är direkt konfessionell om man uppfyller de demokratikriterier som kommunstyrelsen beslutat om.

Som Sändaren tidigare skrivit om har flera Equmeniaföreningar i Göteborg blivit av med sina kommunala föreningsbidrag. Idrotts- och föreningsförvaltningen, som fördelar bidragen, har tolkat reglerna så att kommunen inte ska ge ekonomist stöd till religiösa organisationer.

 Det har fått bland annat Equmenia, nationellt och lokalt, att agera. Man har haft flera samtal med förvaltningen och skrivit debattartiklar i dagspressen där man bland annat kritiserar påståenden som att verksamhet på kristen grund inte är inkluderande.

I onsdags hade kommunstyrelsen  sitt sammanträde.  Förslaget  om nya kriterier som  föreningar måste uppfylla för att kunna bli beviljade föreningsstöd bordlades ännu en vecka. Syftet med kriterierna är att förhindra att odemokratiska och extremistiska organisationer får kommunala bidrag.  

 Efteråt kommunstyrelsens sammanträde säger alla partiföreträdarna att de är ense i sak. Demokratiska, religiösa föreningar ska få bidrag för den delen av verksamheten som inte är konfessionell, som exempelvis konfirmationsundervisning eller söndagsskola.

Att beslutet skjuts  fram ytterligare en vecka beror på  att kommunstyrelsens ordförande, Ann-Sofie Hermansson (S), hade läst den insändare i  Göteborgs-Posten som Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson, skrivit. Här kritiserar han kommunledningen för att inte tillräckligt ha lyssnat in civilsamhället. Nu vill Ann-Sofie Hermansson ha ytterligare en vecka på sig för att undersöka om det finns ytterligare organisationer som inte ”blivit hörda på”.

De övriga partiernas företrädare var uppenbart upprörda över bordläggningen eftersom deras förslag innebar att kommunstyrelsens beslut ska gå ut på remiss till organisationer som får föreningsbidrag och till de nämnder som delar ut bidragen.

­‑ Vårt förslag innebär en återkoppling till föreningslivet. Vi vill inte stänga ute föreningar som idag bedriver en bra verksamhet. Det är viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet, säger Daniel Bernmar (V).

 

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar