”Trossamfunden glöms bort”

SKR_delegationen som mötte Folkhälsomyndigheten, fr v: Mikael Stjernberg, Karin Wiborn, Daniel Alm, Antje Jackelén, Nausikaa Haupt och Yusuf Auydin. Foto: Marcus Gustafsson

Fler råd till trossamfunden och förslag på anpassningar för äldre att delta i gudstjänster och annan verksamhet. Det var önskemål som Sverige kristna råd (SKR) förde fram under ett möte med Folkhälsomyndigheten.

I måndags mötte företrädare för SKR Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Johan Carlson i spetsen. Grunden för mötet var regeringens förslag om lättnader i coronarestriktioner för offentliga sammankomster med sittande publik.

– Det var ett bra möte. Ett öppet och förtroendefullt samtal, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

– Vi tog upp att trossamfunden är en väldigt stor del av civilsamhället och det är inte så lyckat att det bara talas om idrott och kultur i allmänhet och trossamfunden glöms bort. Det fanns det förståelse för.

Regeringen vill att fler än 50 personer ska kunna samlas till offentliga sammankomster med sittande publik, om deltagarna har minst två meter mellan sig. Folkhälsomyndigheten föreslår att 500 blir ett nytt tak för sådana evenemang och anser att ett avstånd på en meter mellan deltagarna är tillräckligt.

– Naturligtvis är vi glada över om det är på det viset, människor längtar efter att få komma till kyrkan och fira gudstjänst igen, säger Antje Jackelén.

– Det finns en irritation över att det för en stor kyrka i dag kan stå ”fullsatt”, även om det, trots avstånd, skulle rymmas det dubbla. I köptempel finns inte motsvarande restriktioner, men i Herrens tempel är det så. Den irritationen har vi hört från våra samfund.

Både SKR och Svenska kyrkan har lämnat remissvar till regeringen. Ett förslag som lyfts är att avståndet ska hållas mellan hushåll, inte individer. Ett förslag som fick medhåll av Folkhälsomyndigheten.

– Barnfamiljer eller personer med funktionsnedsättning som behöver någon bredvid sig ska inte skiljas åt.

– Vi var också enliga om att det i begravningssammanhang är viktigt att man får sitta nära varandra, om man ändå lever i samma hushåll.

På mötet lyfte även SKR önskemålet om att få återuppta den andliga vården på äldreboenden. Behovet av anpassningar för att personer över 70 år ska kunna besöka gudstjänster och annan verksamhet diskuterades också.

– Vi talade om möjligheten att ha särskilda samlingar för gruppen 70 plus och kanske kan man hoppas på en öppning för det den första oktober, säger SKR:s generaldirektör Karin Wiborn.

Lyfte ni några specifika områden där ni särskilt vill få råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten?

– Det fanns en generell diskussion om lagar, föreskrifter och omdöme. Det finns myndigheter som uttalar sig och så finns det individer. Vi är det tredje rummet, och våra och präster pastorer förväntas vara de som fattar besluten om vilka som får komma och inte. Där blir det många gränsdragningsproblem om hur man gör, säger SKR:s nuvarande ordförande Daniel Alm.

– Vi uttryckte att ju tydligare råd och rekommendationer, desto bättre.

Mötet med Folkhälsomyndigheten pågick i en dryg timme. Nästa steg blir nu regeringens slutbesked om nya lagen. Den väntas träda i kraft i oktober.

Fakta: SKR:s önskemål

Låt fler fira gudstjänst.

Möjliggör andakter på äldreboenden.

Avståndmellan hushåll, inte individer.

Möjliggör för personer över 70 år att komma till kyrkan.

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Hur ser FHM på Nattvarden?