Nyhet

Tränar karate och stoppar barnäktenskap

Karateprojektet i Bangladesh handlar om mycket mer än bara träning. Tjejerna får självförtroende, blir mer självständiga och får utbildning i sina rättigheter. Foto: Gustav Hugosson

Sima Roy slapp undan barnäktenskap - med hjälp av sin karateträning. På fredag är det FN:s Internationella flickdag, en dag som uppmärksammar flickors utsatta situation i världen. I Bangladesh har man lyckats minska barnäktenskapen med hjälp av karateträning för tjejer.

 

I Kokoi Boro Gasha i norra Bangladesh är samhället traditionellt och patriarkalt. Kvinnans plats är i hemmet och var femte flicka gifts bort innan hon fyllt 15 år. Sima Roy, 15 år, blev inte en av dem.

– Jag grät och förklarade för min mamma och moster att barnäktenskap är olagligt. Jag berättade om de 21 anledningarna till varför flickor får det sämre av barnäktenskap och övertygade dem om att ställa in bröllopet och låta mig gå kvar i skolan, säger hon.

Hon slapp undan med hjälp av Diakonias samarbetsorganisation USS. De har startat ett studentforum, ett slags elevråd, på Simas skola. Eleverna som är mellan 13 och 16 år ses en gång i veckan och var tredje månad kommer USS och håller en utbildning för dem. Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef på Diakonia, besökte skolan i mars.

– Vi frågade studentrådet vad de hade lärt sig och vad utbildningen lett till. Då reste sig Sima upp och sa ”jag kunde förhindra att jag blev bortgift”. Det var väldigt mäktigt. Eleverna har verkligen fått utbildning och kunde rabbla 21 anledningar till varför barnäktenskap är dåligt, som ett rinnande vatten.

Helena Lind berättar att minst fem barnäktenskap förra året stoppats tack vare utbildningarna och stöttningen från USS. Bit för bit förändras samhället.

– En pojke berättade att utbildningarna gjort att flickor och pojkar sitter tillsammans i klassrummet och att han hemma hade sett till att han och hans systrar skulle få lika mycket mat. Det hade de inte fått tidigare.

USS har också hjälpt flickorna genom något så oväntat som karate. Sima Roy är en av de 50 flickorna som tränar sex dagar i veckan.

– Nu när jag tränar karate vågar jag prata med alla. Om en pojke stör mig säger jag till honom. Tjejerna som inte tränar är rädda, men inte jag. Vi blir modiga och självständiga och kan försvara oss själva och andra, säger hon.

En av tränarna är 23-åriga Gaetree Roy.

– Jag önskar att mina elever ska växa upp och göra gott i samhället. Att de arbetar för att stoppa barnäktenskap, försvarar andra som råkar illa ut och hjälper barn att få skolgång.

Helena Lind berättar att det blivit en jättetydlig skillnad för karateflickorna.

– De får status i byn av projektet. De har lärt sig om sina rättigheter och att det inte är okej att bli trakasserad.

Hon tycker att flickors rättigheter är en mycket viktig fråga.

– Om man vill ha en värld där det är sant att människor är lika mycket värda måste vi ju jobba för det. Kyrkan sänder ut Diakonia som Guds händer och fötter i världen. När det är så här extremt orättvist för flickor, ibland betraktas de inte ens som människor, är det vårt uppdrag att breda ut Guds rike, säger Helena Lind.

Fakta: 21 nackdelar med barnäktenskap

 

 1. Befolkningsökning
 2. Utbildningsnivån sjunker och högre utbildning avbryts
 3. Kvinnor blir beroende av sina föräldrar
 4. Bruket av hemgift fortsätter och ökar
 5. Kvinnorna drabbas av åkommor som anemi, fistlar och livmoderproblem
 6. Ökar våld i hemmet
 7. Familjen förlorar social respekt
 8. Självmordsrisken ökar
 9. Finansiella problem ökar
 10. Könssjukdomar ökar
 11. Kvinnors "naturliga födslokraft" minskar
 12. Barns fysiska och mentala utveckling bromsas
 13. Ökar kriminaliteten
 14. Ökar barns uppgifter i hemmet
 15. Barn förlorar sin barndom
 16. Alla parter blir fysiskt begränsade
 17. Dödligheten ökar hos mödrar och barn
 18. Skilsmässor och polygami ökar
 19. Undernäring och andra sjukdomar ökar
 20. Ökar andelen barn som föds undernärda
 21. Ökar fysisk och mental tortyr av kvinnor


Listan är framtagen av USS, Diakonias samarbetspartner i Bangladesh. Listan är översatt från engelska av Sändarens redaktion.

 

AnnaSara Gotting

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare