Nyhet

Traditioner går i graven – nya uppstår

Sandurnor, digitala val och ”direktare” hör till nyheterna runt begravningar. Allt fler väljer bort minnesstunden, och jordbegravningar blir ovanliga. Förändringar sker på flera områden samtidigt och traditioner håller på att lösas upp.

Kyrka och gravsten är för många det första som dyker upp i tanken då man hör ordet begravning. Men det är inte längre helt överensstämmande med verkligheten.

Begravningsrådgivaren Peter de Bruin startar datorn och på en stor tv-skärm visas det ena alternativet efter det andra. Här finns symboler till annonsen, blomsterdekorationer, kistor, texter till bandet med mera. Och med ett knapptryck lyssnar vi på musikförslag.

– Pärmar och papper är på väg bort. Tekniken hjälper oss och underlättar för anhöriga på ett väldigt bra sätt, säger Peter de Bruin.

För några decennier sedan var det givet hur en begravning gick till. Nu förväntas anhöriga vara delaktiga och göra en rad val. Man har stor frihet att utforma begravningen utifrån egna förslag.

– Jag trodde nog att ”gör det självare” skulle bli fler, men så är det inte. Människor vill ha vår hjälp, för de vet inte vad man får, kan eller ska göra runt begravningen, säger han.

Peter de Bruin jobbar på Götmars som har nio kontor i Örebro län, och ett i Västerås. Han säger att det görs fler jordbegravningar på landsbygden än i staden, där minst 90 procent kremeras. Det är vid kremering en så kallad ”direktare” kan göras. Det lite slarviga uttrycket innebär att urnan gravsätts helt utan ceremoni.

– De allra närmaste kan vara med vid urnsättningen, men man har ingen bjudning. Detta är det enklast tänkbara sättet för begravning och det blir snabbt vanligare, säger Peter de Bruin.

Anledningen kan vara att kostnaden blir låg, att den avlidne har önskat det eller att relationerna inte är så bra.

En annan variant på frammarsch är så kallad ”akt med urna” vilket innebär kremering och att urnan sedan förvaras hos kyrkogårdsförvaltningen tills det är dags för ceremoni och minnesstund. Då kan akten vänta mer än en månad, som är lagstadgat för en jordbegravning.

– Det här är ett nytt problem som kommit upp, att folk prioriterar annat och inte tycker de får tid över för begravningen.

En nyhet gällande urnor är en som är sammanpressad av sand. Den används i första hand då askan ska spridas i en sjö. Den sjunker till botten och sanden löses upp inom en halvtimme.

Allt fler väljer borgerlig begravning av olika skäl.

– Här på landsbygden är det ungefär två av tio nu. Men vi har inte sett resultatet än av att medborgarna inte föds in i Svenska kyrkans tillhörighet längre, säger Peter de Bruin.

En annan tydlig trend är den ekonomiska öppenheten runt begravningar.

– Förr skulle man undvika att prata pengar i samband med döden, men den tiden är förbi. Nu har vi tydliga priser så kunden vet vad som gäller.

Peter tror att tekniken kommer att ge än större förändringar i framtiden. Annonseringen är ett exempel. Han tar fram publicerade annonser på tv-skärmen och trycker på en av dem. Då öppnas en personlig minnessida där man kan skriva en hälsning, skicka en minnesgåva, dela informationen på facebook och mycket annat.

– Här tror jag det är viktigt att begravningsbyråerna är alerta, man måste vara med. Men det är samtidigt viktigt att inte skrota de gamla sätten med tanke på att alla inte kan hantera det digitala.

En trend som gläder Peter är att så många tänder ljus på kyrkogårdarna vid allhelgonahelgen. För den som inte kan eller vill ta sig till graven finns nu en sajt där man kan köpa tjänsten: en person går ut till graven och tänder ditt ljus, tar en bild och skickar till dig.

– Inte så många orter är anslutna till detta än. Men det är på gång.

 

Fakta: Begravningar

19% av landets begravningar är jordbegravningar.

7% utan ceremoni.

7% akt med urna (då akten skjuts fram en tid).

12% borgerlig ceremoni.

92% annonserar, i print och på nätet.

Skillnad mellan storstad och landsbygd då traditionerna oftast står sig starkare på landsbygden på grund av närheten mellan människor.

Källa: Sveriges Begravnings-
byråers Förbund.

Kerstin Schönström

0 Kommentarer