”Sveriges bistånd är en varm men bestämd hand”

Peter Eriksson bytte portfölj från bostads- och digitaliseringsminister till biståndsminister i Stefan Löfvens nya regering. – Som att komma hem, säger Eriksson. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Beskedet om Peter Eriksson (MP) som ny biståndsminister beskrivs av många som oväntat. Men själv ser han uppdraget som en förlängning av ett tidigare engagemang. – Det är lite som att komma hem, säger han till Sändaren.

Peter Eriksson är en erfaren politiker som suttit i riksdagen sedan 1998. Under senaste mandatperioden som bostads- och digitaliseringsminister.

– Frågor om fred, miljö och internationella relationer var det som en gång fick mig att engagera mig i politiken. Det är också frågor som jag drivit i mitt parti. Därför känns steget inte långt till att nu fokusera på biståndsfrågor.

Han menar att svenskt bistånd har ett starkt stöd och är viktigare än någonsin i en värld där 120 miljoner människor är i behov av akut humanitär hjälp och 120 miljoner människor lever på flykt. Sverige har en viktig roll och röst i det internationella utvecklingssamarbetet för att bygga fred och fungerande rättsstater.

– Sveriges röst i världen bygger inte på en järnnäve som skrämmer och hotar. Respekten och inflytandet handlar snarare om en varm, öppen men bestämd hand för samarbete och utveckling. Ett varumärke av svenskt helylle, en lovikkavante från norr. Jag är stolt och glad över att få förtroendet att leda det här livsviktiga arbetet för en bättre värld, sa Peter Eriksson vid sin första pressträff som biståndsminister.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd, samt att politiken ska fokusera mer på demokratibistånd.

– Demokrati och mänskliga rättigheter är grunden för att bygga ett samhälle som fungerar och för att få bort fattigdomen. Det är frågor som tillsammans med klimatet och biologisk mångfald blir de viktigaste i kommande mandatperiod. Vi behöver bistånd och ett brett globalt samarbete mer än någonsin, säger Peter Eriksson.

Georg Andrén, generalsekreterare i Diakonia, säger att han inte känner Peter Eriksson, men välkomnar regeringsförklaringen som lovar att biståndet ska uppgå till en procent av BNI under hela mandatperioden. Han är också positiv till överenskommelsen om att fokus på demokratibistånd ska stärkas ytterligare.

– Det behövs en kraftfull politik för att stå upp för hoten mot demokratin i en tid då utrymmet för människorätts- och miljöförsvarare krymper och demokratin backar. Mina förväntningar är att regeringen fortsätter att skärpa rättighetsperspektivet i biståndet – rätten för individen att leva fri från förtryck och fattigdom – och att man inte släpper fram andra intressen som skulle kunna främja nationella ekonomiska intressen eller svensk migrationspolitik.

Georg Andrén menar att det EU-perspektiv som Peter Eriksson har med sig in i den nya rollen efter att ha suttit som ledamot för Miljöpartiet i Europaparlamentet 2014–2016, kommer att vara viktigt.

– En stor del av svenskt bistånd kanaliseras via Bryssel och EU-parlamentet. Det finns anledning att vara lite orolig när man ser att flera medlemsstater inte lever upp till gemensamma EU-åtaganden och att man gynnar det egna landets intressen genom att företag får del av biståndssatsningar.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.