Svenskar positiva till fortsatt starkt bistånd

Stödet för fortsatt starkt bistånd är stort, visar Sändaren och Diakonias nya undersökning. Foto: AGIMS

Det finns ett stort stöd bland svenskar för en fortsatt stark biståndspolitik. Det framgår i Diakonia och Sändarens nya undersökning.

Sändaren har i samarbete med Diakonia genomfört en Kantar Sifo-undersökning för att ta reda på hur Covid-19 epidemin påverkat svenskarnas inställning till bistånd.

– Vi har sett en biståndsdiskussion under våren där flera partier börjat tala om att kapa biståndet, misskrediterat trovärdigheten för att pengarna gör nytta och anklagat länder för ”biståndskorruption”. I det läget tyckte vi att det var intressant att få en bild av hur svenskarna själva ser på bistånd. Är en procent av BNI en bra nivå, vill man sänka den eller kanske till och med öka?, säger Robert Tjernberg, chefredaktör på Sändaren.

I undersökningen, där tusen slumpmässigt utvalda personer fick svara uppgav en majoritet att de är positiva till ett fortsatt starkt internationellt stöd genom svenskt bistånd. 62 procent av de tillfrågade vill behålla eller öka biståndsnivån, medan bara 29 procent uppgav att de vill se en minskning av densamma.

– Det är glädjande att så stor del av svenska folket även i tider av covid-19 ser behovet av starkt internationellt engagemang och stödjer ett generöst bistånd, säger Diakonias nytillträdda generalsekreterare Lena Ingelstam.

FN:s World Food programme (WFP) har varnat för att pandemin riskerar att leda till omfattande svält redan i år och då fördubbla antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner. Hälften av alla jobb i Afrika kan gå förlorade och av dem som förlorar inkomsten kommer enligt FN bara ett fåtal att få någon ekonomisk kompensation.

Enligt beräkningar från Oxfam tidigare i vår riskerar en halv miljard människor tryckas tillbaka in i fattigdom till följd av pandemin.

– Orättvisorna blir väldigt tydliga när världen drabbas av samma utmaning. Hur tvättar du händerna utan vatten, eller håller avstånd i trångboddhet? Hur söker du vård när inga sjukhus finns eller får mat på bordet när du inte kan jobba? Att nå de globala målen i Agenda 2030 tycks svårare än någonsin om vi inte mobiliserar resurser för att bekämpa covid-19 i de mest sårbara länderna, säger Lena Ingelstam.

Av Sifo-undersökningen går det inte att dra allt för långtgående slutsatser när det gäller partisympatier, men det går att peka på tendenser inom väljarkåren. Tre av fyra tillfrågade socialdemokrater vill att Sverige ska behålla eller öka nivån på biståndet. Bland Moderaternas väljare är motsvarande andel strax över hälften. Det senare är speciellt intressant då Moderaternas partiledning i olika utspel sagt sig vilja minska biståndet.

– För de politiska partierna kan detta bli ett intressant underlag till hjälp att kalibrera sin biståndspolitik mot de den egna väljarbasen, säger Robert Tjernberg.

Fakta: Så gick undersökningen till

Ett representativ urval om 1000 slumpmässigt utvalda svenskar i ålder 18-79 år har besvarat frågorna via telefon eller post. Frågan har varit om den tillfrågade tycker att den svenska biståndsnivån bör öka, minska eller vara oförändrad?

Uppdraget genomfördes under maj månad av Kantar Sifo som är bland de mest anlitade undersökningsföretagen.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.