Nyhet

Svenska delegationen nöjda med CEC-möte

Nu är generalförsamlingen för den Europeiska kyrkokonferensen, Cec, som möts vart femte år, avslutad. Under sju dagar har man samlats i Novi Sad, Serbien. Två från Sverige har valts in i ledningen för kyrkokonferensen.

På plats fanns drygt 400 delegater från protestantiska, anglikanska, katolska, ortodoxa kyrkor, däribland ett tiotal svenskar från Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd. Fokus har varit på Europas framtid, kristet vittnesbörd i Europa idag och i framtiden.

– Det är starkt att samlas till generalförsamling just i Serbien. Landet är inte med i EU och valet av plats visar att Europa är mer än EU, säger biskop Mikael Mogren, Svenska kyrkan.

– Det är viktigt och värdefullt att möta trossyskon från hela Europa och se hur mycket vi har gemensamt i våra olika kyrkor och samfund, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Samtidigt påminns vi om att kyrkan på sina håll, även i Europa, är hårt trängd och att vi behöver vara vaksamma och fortsätta arbeta ekumeniskt för bevarandet av ett starkt skydd för religionsfriheten i vårt land och utveckla ekumeniken i Europa än mer, fortsätter Lasse Svensson.

Förändringar inom CEC som påverkar de svenska delegaterna är att metropolit Cleopas Strongylis, Grekisk ortodoxa metropolitdömet i Sverige och Skandinavien (placerad i Sverige), är ny vicepresident efter domprost Karin Burstrand, Svenska kyrkan. Åsa Ingårda, Svenska kyrkan, valdes in som ersättare i CEC:s styrelse.

Inför generalkonferensen hölls ett förmöte för ungdomar med flera svenska representanter, däribland Ida Tonnvik, Equmeniakyrkan:
– Att möta unga, engagerade personer från hela Europa var ren glädje. Det var svårt att inte bli smittad av deras ärliga vilja att på riktigt påverka vad Europas kyrkor ska syssla med i framtiden. Som teologstudent var det också roligt att få möta andra unga teologintresserade för att fundera över frågor där vi inte håller med varandra, men kanske ännu mer för se hur lika vi också är. Jag är övertygad om att relationerna som formats här kommer vara viktiga i vår ekumeniska framtid, säger Ida Tonnvik.

Mikael Stjernberg/Sveriges Kristna råd

FOTNOT: Den Europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches, CEC) är en organisation med rötter dels i kontakterna mellan kristna tvärs över järnridån och dels i den europeiska gemenskapstanken. Organisationen samlar 116 medlemmar från alla de tre stora kyrkoriktningarna, katoliker, ortodoxa och protestanter. KEK arbetar främst med dialog mellan kyrkorna, teologi, mission, kyrkohistoria och dialog med europeiska institutioner. Heikki Huttunen från Finland är sedan 2015 generalsekreterare.

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar