Stort underskott räddas av starka reserver

Foto: Fredrik Sandberg/TT

2022 blev ett kärvt år ekonomiskt för Equmeniakyrkan. Värdet på samfundets värdepapper minskade med drygt 100 miljoner kronor.

Lars Andersson, biträdande ekonomichef på Equmeniakyrkan får svara på Sändarens frågor.

Equmeniakyrkans årsredovisning visar att det svaga börsåret 2022 fick stor inverkan på samfundets investeringar. Under året minskade värdet på de förvaltade värdepappren från cirka 660 miljoner kronor till cirka 554 miljoner kronor.

Röda siffror

Verksamhetsresultatet ­visar också röda siffror. 2021 gick Equmeniakyrkan back 38,8 miljoner kronor, men förra året blev den siffran hela 81,3 miljoner kronor minus. Detta täcks dock av bland annat finansiella intäkter och vinster från företag som Equmeniakyrkan äger. Kyrkan har relativt starka reserver att ta av. De ökade utgifterna beror bland annat på att det gjorts utbetalningar till Ukraina och avsättningar till pensioner.

Börsen gick ju generellt dåligt 2022, men kan du utveckla något kring vad det stora tappet berodde på. Är det någon särskild investering som backade särskilt?

– Nej, det är bara den allmänna nedgången på börsen som påverkade oss, säger Lars Andersson, biträdande ekonomichef på Equmeniakyrkan.

Verksamhetsresultatet visade ju på back med drygt 80 miljoner kronor. Är det alltså främst pensioner, minskade gåvor och Ukraina som drar ner resultatet? Finns det ytterligare förklaringar?

– Nej, det är framförallt dessa poster. Jag vill dock betona att i minskade gåvor så är det testamenten som minskat, inte gåvor från privatpersoner och församlingar. Dessa har ökat.

Är ni oroade över att intäkterna från testamenten blev så mycket lägre?

– Vi vet att den här posten alltid varierar, så någon direkt oro finns det inte. Vi är tacksamma för att människor tänker på Equmeniakyrkan i sina testamenten

Finns det något som du tycker gläder i årsredovisningen?

– Gåvor från privatpersoner och församlingar ökade markant under året. Främst handlar det om insamlingen till Ukraina. Det gläder mig att se det engagemang som församlingarnas medlemmar visar.

Det är ju mycket som tyder på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Är det något som oroar för 2024?

– Inflationen påverkar oss på flera sätt, både vad gäller kost­nader och intäkter. En fortsatt hög inflation får negativa effekter för oss.

Fakta: Insamlade medel

Några exempel på insamlade medel, i tusentals kronor:

Gåvor från privatpersoner via autogiro:
9 611 (2022)
9 745 (2021)

 

Testamenten:

2 721 (2022)

22 898 (2021)

 

Övriga gåvor från ­privatpersoner:

13 271 (2022)

9 548 (2021)

 

Församlingar, kollekter med mera:

17 196 (2022)

11 872 (2021)

 

Församlingsupplösningar:

4 237 (2022)

1 609 (2021)

 

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne