Stort intresse för samtalsdag om försoning

Vad har Jesu död på korset med våra liv att göra? Offrade Jesus sig på korset eller offrades han? Är det över huvud taget möjligt att enas kring en gemensam teologi om försoningen? Det var frågor som ställdes i Betlehemskyrkan i Göteborg då Equmeniakyrkan bjöd in till en samtalsdag om försoning.

 

Intresset för samtalsdagen var större än förväntan.  50-60 personer hade anmält sig, men det kom dubbelt så många, julveckan till trots.

-          Vi befinner oss i en god tradition när vi samtalar om de här frågorna. De har varit aktuella genom hela kyrkohistorien, konstaterade Gustaf Björkman, pastor i Fiskebäcks missionskyrka, som höll ihop dagen.

Med bakgrund av den tidvis upprörda debatten om försoning i kristen media under hösten uppmanade Gustaf Björkman nu de församlade att se varandra som syskon men att ändå våga idékonflikten.

Dagen kom att handla om försoning ur två perspektiv:  Den mellanmänskliga och den som handlar om Jesu försoningsdöd på korset. Men också om hur de hör ihop.

Tre talare inledde dagen med att ge sina perspektiv och tankar: Ingrid Svensson, pastor i Ekenkyrkan i Kållered, Stefan Swärd, pastor i Folkungakyrkan i Stockholm och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Kan vi alltid förlåta? undrade Ingrid Svensson.

-          Om försoningen hänger på om vi själva vill eller kan förlåta har vi gjort den kristna tron till en gärningslära. Men om vi tror att Jesu försoningsdöd är grunden för all försoning hänger det inte på oss, och då är förlåtelse möjlig i varje människa, både i offret och i förövaren, sa hon.

Stefan Swärd, som på sin blogg deltagit i försoningsdebatten i Equmeniakyrkan, sa att Bibeln bara har en försoningslära, men att det finns nyanser på samma teman.  Han menar att det är nödvändigt att tala både om synd och om Guds vrede för att förstå vidden av försoningen. 

-          Jag tror att kyrkan är för rädd att tala om synd, medan syndaförkunnelsen i samhället finns mer än någonsin. Media hänger ut syndare, men var finns nåden? Befrielsen? Grundläggande för kristen tro är att nåd, försoning, frälsning är tillgänglig för alla människor utan någon begränsning.

Sofia Camnerin, vars försoningsteologi har ifrågasatts av bland annat Nätverket för klassisk baptism, sa att hon beklagade det fokus som debatten fått. Framför allt har Sofia Camnerin kritiserats för att hon hävdat att vissa bilder av försoningen är så stötande att de bör avvisas.

I samtalet i Betlehemskyrkan fick hon chans att förtydliga sig.

-          Jag använder aldrig bilder som framställer Gud som en hämndlysten Gud som behöver blidkas. Den Gud jag har lärt känna och som också finns beskriven i Bibelns texter visar att Jesus kämpar mot synden, lidandet och övervinner detta. Lidandet är inte något som Gud kräver, utan som Jesus drabbas av.

Läs mer om samtalsdagen i nästa nummer av Sändaren. Utkommer 2 januari 2014.

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Andreas Holmberg
Är en domare "hämndlysten" för att han/hon ser till att brottslingen utsätts för det lidande som lagen faktiskt kräver (böter, fängelse...)? "Blidkade" Stefan domaren och hela vårt rättsväsen (och vårt allmänna rättsmedvetande) när han betalade 1700 kronor för att ha kört 77 på 70-väg? Ja, på sätt och vis. Men ordvalen kan och bör diskuteras. Det juridiska perspektivet på frälsningen och försoningen är sannerligen inte det enda - men det finns definitivt i bibeln. Och vi bör då inte framställa det på ett så skruvat sätt att man kan tro att vi ifrågasätter hela vårt eget rättsväsen av liknande skäl. Eller helt hoppa över det perspektivet (som C S Lewis så lysande förenklat framställer i Häxan och lejonet)
Johnny Bergman
Bra att Sofia nyanserat sina åsikter. Men jag håller inte med om att Jesu lidande bara var något som han drabbades av. Jesus sa ju att han MÅSTE till Jerusalem för att lida och dö. Han sa också att om det är möjligtså låt mig slippa tömma denna bägare men ske inte min vilja utan din.
Johnny Bergman
Jesus kämpade inte emot sitt eget lidande. Han visste att han hade kommit för att lida och dö i vårt ställe och betala lösen för oss. Det är bara att läsa evangeliet innantill. I Jesaja 53 har vi dessutom texten "Herren lät allas vår missgärning drabba honom". Följ honom i Getsemane också och se hur han frivilligt följer med soldaterna. Resten med lidandets väg via Dolorosa och korsfästelsen är också tydlig. Han går hela vägen frivilligt för att uppfylla sin fars vilja och allt vad profeterna förutsagt.
Andreas
Intressant att Sofia går tvärt emot Bibelordet om en hämndlysten Gud (Nahum 1:2-8). Gud verkar ha en annan åsikt om vem han är. Jag undrar om vi kan förstå Guds nåd om vi inte samtidigt förstår hur otroligt osannolikt det är att vi får nåd. Jag hör och läser mycket som gör Guds nåd till en slags självklarhet, ungefär som att vi har svårt att förlåta någon som har sårat oss så har Gud svårt ibland att förlåta oss...men att han alltid gör det. Jesus kämpar inte mot synden eller lidandet utan mot Djävulen, vad jag kan se. Möjligen kämpade han mot frestelser men hur kunde han kämpa mot synden, han som aldrig syndade? Synden är ingen "sak" eller person man kan kämpa mot, inte heller är lidandet något man kan kämpa emot. Synden och lidandet finns i oss människor och mellan människor och Gud. Synden är det vi gör och är, enligt Bibeln...men inte enbart. Om Jesus kämpade mot synden så skulle han ju ha kämpat mot oss för vi är syndare och Guds fiender, om Efesierbrevet är sant. Det otroliga är ju att han ändå ville besegra Djävulen på korset och ta straffet, betala lösen och vinna. Jag är rädd för att försoningen ofta blir lösryckt ur Bibelns hand och vad vi kan tänka oss.