”Stödet till samfunden stärker grundläggande värderingar”

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) på biblioteksbesök i Kista. Foto: Jessica Gow

Den socialdemokratiska regeringen har tagit pengar ur biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande i Sverige.

Det är inte en optimal lösning medger nu kultur­ministern Jeanette Gustafsdotter, i en intervju med Sändaren­.

Bör Svenska kyrkan, ­frikyrkorna eller andra kyrkliga huvudmän driva fler konfessionella fri­skolor?

– Nej, vår hållning är att inga ny konfessionella friskolor ska få startas. Det handlar i grunden om att vi socialdemokrater inte vill att skolor ska styras på religiös grund.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till andlig utveckling. Tycker du att den rätten tillgodoses i Sverige i dag?

– Ja. Religiösa samfund i Sverige har omfattande verksamhet riktad till barn och unga. Vi har också fria medier, ett väl utvecklat biblioteksväsende och ett starkt civilsamhälle, vilket ger barn möjlighet att ­undersöka och ta del av många olika typer av andlighet på ett sätt som tyvärr inte är möjligt i många andra länder.

Ska det vara förbjudet att ­offentligt agera på ett sätt som religiösa grupper upplever som djupt kränkande, som att bränna eller förstöra religiösa skrifter?

– Demonstrations- och yttrandefrihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Personligen tycker jag att det är en avskyvärd handling att bränna böcker. Men det är tillåtet. Och jag kommer alltid att stå upp för allas rätt till yttrandefrihet, oavsett vem du är och vilken åsikt du har. Vi har också lagstiftning inom områden som hatbrott och skadegörelse. Vad som kan anses bryta mot lagen är upp till vårt rättsväsende att avgöra.

Ska trossamfund, ­religiösa ­föreningar och ungdoms­organisationer få stöd av ­skattemedel?

– Stödet till trossamfunden är tänkt att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Det kan bidra till att ge alla människor samma grundläggande möjligheter att utöva sin religion i Sverige, oavsett religiös bakgrund.

Statligt stöd ska bara gå till trossamfund som står upp för våra grundläggande demokratiska rättigheter.

– Dessutom kan stödet bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Genom att ta emot stöd blir trossamfunden en del av ett offentligt sammanhang där samtal om bland annat demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet kan föras. Det skapas förväntningar på trossamfunden att organisera sig enligt grundläggande demokratiska principer.

– Statligt stöd ska bara gå till trossamfund som står upp för våra grundläggande demokratiska rättigheter. Vi har nyligen presenterat förslag på skärpta demokrativillkor för att säkerställa att det verkligen blir så.

Ska skatterna på fossila driv­medel sänkas trots att det ­påverkar klimatet?

– Putinpriserna har drabbat hushållen hårt. Man måste kunna ta sig till jobbet även om det är krig i Europa. Den skattesänkning på bensin som gjordes under våren var därför nödvändig. Men det här innebär inte att vi tummar på klimatpolitiken. Klimatmålen ligger fast. I samma stödpaket till hushållen gjordes en gigantisk satsning på klimatbonus för att fler ska kunna byta till elbil. Vi har också reformerat reseavdraget för att bättre gynna de som reser till jobbet med kollektivtrafik.

Ska framtidens energibehov ­mötas med hjälp av kärnkraft?

– Ingen ska behöva känna en klump i magen när elräkningen kommer. Vi behöver därför mer billig el snabbt, också för att Sverige ska kunna ligga längst fram i klimatomställningen. Vi behöver vara lösningsorienterade och bygga ut all elproduktion vi kan. Det som i dag går fortast och är billigast är vindkraft. Med det sagt ser vi att också kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk energimix under lång tid framöver.

Är det kyrkors uppgift att ta ställning i frågor som till exempelvis klimatfrågan, staten ­Israels politik eller gruvbrytning i Sverige?

– Det måste vara upp till varje samfund att själva att avgöra hur de tolkar sin roll i samhället.

Ska vigselförrättare ha rätt att säga nej till att viga par, av skälet att paret är samkönat?

– Det är inte min roll som kulturminister att lägga mig i denna fråga. Men jag vet att den socialdemokratiska gruppen i Svenska kyrkan driver på för att kyrkan inte ska tillåta präster att neka samkönad vigsel.

Är det rätt att ta pengar till ­flyktingmottagandet ur ­biståndsbudgeten?

– Det är självklart inte någon optimal lösning. Men i den exceptionella situation vi befinner oss i har det varit nödvändigt. Det är väldigt bra att vi nu kunnat återföra medel till biståndsbudgeten, när vi ser att färre flyktingar än väntat anländer från Ukraina.

Ska Rysslands agerande mötas med ökade satsningar på icke­våld?

– Rysslands agerande ska mötas med sanktioner mot Ryssland, med stöd till Ukraina och med satsningar på att stärka Sverige. Det handlar både om militärt stöd, genom leverans av försvarsmateriel och om humanitärt stöd. Vi tror inte att Rysslands ­aggression bara kan mötas med ickevåld.

Fakta: Jeanette Gustafsson

Vart vänder du dig när du upplever existentiella eller andliga behov?

– Minneslunden i Kävlinge, där min far är begravd.

Har du någon gång blivit hjälpt av kyrkan?

– Ja, när min pappa gick bort under pandemin var kyrkan en stor hjälp. Att de mitt i den svåra stunden fanns där och skötte begravningen var ett stort stöd.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne