SKR vill ha representanter i coronakommission

Ett korstecken saknas vid coronabordet. Foto: Mostphotos

I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver presidiet för Sveriges kristna råd (SKR) att representanter från trossamfunden ska få plats i den kommission som ska granska samhällets hantering av covid-19.

En av anledningarna att man vill ha representation är att man tror sig ha ett särskilt öga för hur människovärdesfrågor har hanterats under pandemin. I debattartikeln ställer man frågan: Hur nära är den praktik som vi har sett i Sverige under denna pandemi det som kallas eutanasi? "Vi läser om äldre som avlidit på sina boenden, där det i efterhand har ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård. Vi vet i dag inte om dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen på ett isberg" SKR-presidiet undrar om det var så att det utgicks ifrån att alla som bor på särskilt boende automatiskt befinner sig i livets slutskede – även om detta ”slutskede” redan kan ha varat i åtskilliga år?

– Hur ett samhälle behandlar sina mest sårbara medlemmar är ett mått på allas trygghet och tillit, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och en av undertecknarna till debattartikeln i en kommentar.

I debattartikeln framhåller kyrkoledarna att Sjukhuskyrkans medarbetare har märkt av ett ökat behov av existentiella samtal hos vårdpersonal som ställts inför frågor om liv och död på ett nytt och ovant sätt. Formerna för själavård och andra samtal har anpassats till de villkor som uppstått när viruset omöjliggör vanliga samtalsformer.

Artikeln avslutas med: ”När staten nu tillsätter en kommission för att beskriva, analysera och bedöma hur vårt samhälle agerat under covid-19-pandemin är en naturlig fråga hur respekten för alla människors värde och värdighet har påverkats av de åtgärder som vidtagits. Människovärdesfrågan bör vara en självklar grund för bedömningen. I kommissionens arbete bör därför representanter för trossamfunden självklart finnas med.”

Förutom Karin Wiborn är debattartikeln undertecknad av Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan och Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.