Regeringen lanserar stödpaket efter SKR-brev

Hemlösa och andra socialt utsatta behöver likt näringslivet ett stödpaket, anser SKR. foto: Hasse Holmberg / TT

Efter SKR, Sveriges Kristna råds öppna brev till regeringen - nu presenterar regeringen ett stödpaket på 100 miljoner kronor till civilsamhället.

I brevet, som ställdes till statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren, efterlyser kyrkoledarna ett åtgärdspaket liknande det andra grupper fått.

Det var efter larmrapporter från församlingar och kristna hjälporganisationer, bland annat Caritas Sverige, som SKR beslöt efterlysa hjälp i coronakrisen också åt samhällets svagaste.

– Vårt brev innebär ingen kritik av regeringen, som jag tycker hittills visat stor handlingskraft, understryker SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

– Men de allra svagaste i vårt samhälle behöver också få extra hjälp just nu. Asylsökande, papperslösa som inte får jobba, och arbetslösa arbetskraftsinvandrare. I många fall kan dessa människor inte återvända hem, och de behöver hjälp även om de inte är svenska medborgare.

Kyrkornas diakoner vittnar också om helt nya grupper som inte längre kan klara sig själva. Människor som på grund av coronapandemin plötsligt hamnat i hemlöshet eller arbetslöshet eller får psykiska problem på grund av påtvingad isolering och ensamhet.

Responsen från regeringen kom under tisdagen med ett stödpaket på 100 miljoner kronor till civilsamhället.

- Det är oerhört viktigt att vi kan stärka civilsamhällets organisationer och alla frivilliga som i dag kavlar upp ärmarna för att hjälpa till i coronakrisen, säger Isabella Lövin till TT och fortsätter:

- De här 100 miljonerna kommer att vara ett viktigt tillskott för att organisationer ska kunna växla upp sitt arbete.

50 miljoner är tänkt att gå till organisationer inom civilsamhället som arbetar med människor i social utsatthet, som hemlösa och papperslösa.

- De som är hemlösa eller papperslösa, sådana människor som normalt sett kan trilla genom det sociala skyddsnätet, de kan inte isolera sig i sitt hem, för de har inget hem. Därför vill vi ge ett extra stöd till de organisationer som har förtroende i de här grupperna, säger Isabella Lövin.

Lika mycket är tänkt att gå till olika former av insatser för de äldre som nu drabbats av isolering och ensamhet. Insatser för att motverka äldres ensamhet kan till exempel handla om uppsökande verksamhet på telefon, hjälp med digitala möten eller hjälp med matinköp.

Satsningen står utanför det tidigare meddelade beslutet om att satsa 100 miljoner kronor på organisationer som arbetar för barn, kvinnor och hbtq-personer i utsatta situationer.

När och hur pengarna som regeringen, C och L föreslår kan komma organisationerna till del är inte klart.

- Exakt hur de ska fördelas kan jag inte ge besked om i dag. Någon av våra myndigheter får i uppdrag att fördela stödet. Sedan finns det redan ett anslag för att stödja arbetet mot äldres ensamhet och isolering, där kommer vi kunna få ut pengarna ganska snabbt.

TT: Vilka kommer kunna ta del av pengarna?

- Vi har ett brett civilsamhälle i Sverige. Det kan handla om allt från idrottsrörelsen till stora organisationer som Röda Korset eller Rädda Barnen, och trossamfunden.

En hjälp som är mer än välkommen:

– Det ringer folk hit varje dag och ber om hjälp. Men vi måste vi ju tänka säkerhet i första hand, vi kan inte ta risken med att hjälpsökande samlas här, säger Pastor Carin Hemmati i Equmeniakyrkan Hallunda utanför Stockholm och förklarar att församlingens stora sociala verksamhet fått sättas på vänt.

För att i åtminstone någon mån försöka möta behoven har Equmeniakyrkan Hallunda nu börjat med mer enskild mottagning samt mer av uppsökande verksamhet till dem som sitter ensamma.

–Men vi väntar förstås på att få börja vårt ordinarie arbete igen. Vi har alltid många papperslösa här med mycket stora behov, vi har många frivilliga och mataffärer som är beredda att skänka av sitt överskott. Det är bara viruset vi först måste komma tillrätta med.

Emil Mattsson, direktor på Göteborgs Räddningsmission, har liknande erfarenheter och berättar att mycket av verksamheten fått ställas om i coronapandemins spår. Att man delvis fått vända sig till nya grupper, där ensamheten utgör en stor faktor.

–Vi ser ett något större behov än tidigare, från framför allt nya grupper, särskilt ensamma äldre. Behoven syns kanske inte i långa brödköer eller så, men de är stora. Inte minst för hemlösa som idag överhuvudtaget inte har någonstans att ta vägen.

Men allra störst är kanske problemen för alla dem som sitter isolerade i hemmen, där våldet nått nya skrämmande nivåer, det vittnar både socialarbetare och Räddningsmissionen om.

– Vi försöker hitta fler och nya lägenheter för misshandlade kvinnor. Det är en prioritet, just nu, säger Emil Mattsson.

Annika Ahlefelt och TT

 

Fakta:

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.