Nyhet

Skolinspektionen ger Bibeläventyret klartecken

Är det olämpligt att en präst berättar om Bibeln på lektionstid?

I Vårgårda har populära Bibeläventyret anmälts till Skolinspektionen.

Men kommunen vill precis som kyrkorna fortsätta samarbetet.

Bibeläventyret drivs av Svenska bibelsällskapet, och är ett sätt att nå ut i vanliga klasser med bibelkunskap. Genom bland annat drama får eleverna lära känna Bibelns huvudpersoner. I Vårgårda står ortens församlingar, bland annat Equmeniakyrkan, gemensamt bakom satsningen. Prästen Johan Norén är en av dem som besökt skolorna med Bibeläventyret.

— Det är ett väldigt bra verktyg, väldigt pedagogiskt, säger han.

Under Bibeläventyret finns det alltid med en lärare i klassrummet. Det är något som ger trygghet, menar Johan Norén, eftersom en utomstående vuxen kan verifiera att det rör sig om undervisning och inte predikan.

— Lärarna tycker det vi gör är något positivt, säger han.

Enligt Johan Norén är responsen från barnen också ofta positiv, eftersom det är annorlunda lektioner med drama och trolleri. Men Bibeläventyret kan också uppfattas som kontroversiellt, en person i Vårgårda har anmält det till Skolinspektionen. Anmälaren menar att det går utöver den ordinarie religionsundervisningen, och att det är fel att kristna företrädare får undervisa om Bibeln. Även företrädare från andra religioner borde bjudas in.

Skolinspektionen begärde in svar från Vårgårda kommun efter anmälan. Skolchefen Malin Lindberg menar att Bibeläventyret visst följer läroplanen, och det är också undervisning som väver in kunskap om islam och judendom.

— Så länge vi har personal på plats under Bibeläventyret så känner vi oss trygga. För om det skulle ske någon form av predikan eller något annat som ligger utanför ramarna så kan personalen gripa in, säger hon till Sändaren.

Skolorna i Vårgårda har positiva erfarenheter av Bibeläventyret.

— Det ligger inom ramen för det man ska gå igenom enligt läroplanen. Om eleverna gör det genom dramaövningar, och på ett bra och roligt sätt, så vinner man ju på det, säger hon.

Hon tycker ändå att det är bra att Skolinspektionen prövar Bibeläventyret, eftersom frågor kring tro och politik i dag är känsliga i skolan.

— Man är mycket mer medveten om detta idag. Det gäller ju även skolavslutningar, som kan skapa diskussioner kring var gränserna går för kyrkliga inslag, säger hon.

Bibeläventyret har anmälts tidigare till Skolinspektionen, men har då ansetts följa läroplanens riktlinjer. Så blev det även denna gång. Vårgårda kommun har nu fått svar från Skolinspektionen, som bedömer att kommunens egen utredning av klagomålet är tillräcklig: ”Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.”

Under 2018 genomfördes 1458 Bibeläventyr på svenska skolor.

Det ligger inom ramen för det man ska gå igenom enligt läroplanen.

Fakta:

Jonatan Sverker

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare