Nyhet

Skapelsetid för Europas kyrkor

Under september månad fram till och med 4 oktober uppmanar kyrkliga ledare i världen kyrkorna och kyrkornas folk att särskilt ta sitt ansvar för Guds skapelse. Detta sammanfaller med Skapelsetid som är ett gemensamt engagemang för miljön bland Europas kyrkor. I Sverige hålls kampanjen samman av Sveriges kristna råd.

Nio kyrkoledare, däribland generalsekreteraren för Kyrkornas världsråd, Olav Fykse Tveit, och den katolske kardinalen, Peter K A Turkson, skriver i ett öppet brev till världens kyrkor där man bland annat skriver:

”När miljökrisen fördjupas är det vår kristna kallelse att vittna om vår tro genom att vi modigt agerar för att bevara den gåva vi delar. Under Skapelsetid frågar vi oss själva: Ärar våra handlingar Gud som Skapare? Finns det vägar där vår tro fördjupas när vi försvarar ”de minsta av dessa”, de som är de mest utsatta när miljön förgiftas?”

Kyrkoledarna fortsätter:
”Vi inbjuder dig att förenas med oss i en trons resa som utmanar och belönar oss med förnyat perspektiv och djupare kärleksband. Förenade i vår uppriktiga önskan att värna skapelsen och alla som är delaktiga i den tar vi varandra i hand som bröder och systrar från olika samfund. Under denna Skapelsetid går vi tillsammans för ett fördjupad ansvarstagande utifrån vår plats i skapelsen.”

– Vi i Sverige har verkligen haft en lång och varm sommar detta år. Vi känner glädje och tacksamhet för allt det vackra och sköna. Samtidigt finns oron för hur detta hänger ihop med situationen för vårt klimat, säger Björn Cedersjö, direktor, Sveriges kristna råd i ett pressmeddelande.
– Jag hoppas att många, på olika sätt, vill aktualisera Skapelsetid i sina gudstjänster och i församlingslivet under september månad. Det får gärna ske ekumeniskt, fortsätter Björn Cedersjö.

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa påminner om vårt förhållande till skapelsen. Hela bredden av kyrkor i Europa är involverade. Sveriges kristna råd har gett ut skriftenVärna den jord som Gud älskar”. Här diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen.

 

0 Kommentarer