Sju regionala kyrkoledare föreslagna

Kyrkostyrelsen föreslår fyra män och tre kvinnor som regionala kyrkoledare i Gemensam framtid. - Jag är mycket glad över att vi lyckats hitta så bra personer, säger Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare.

Av de 30-tal personer som i början av året sa sig vara villiga att bli kyrkoledare på regional nivå har nu fem valts ut. Arbetsgrupp som arbetat med frågan har dessutom själva nominerat ytterligare två namn - Charlotte Thaarup och Tomas Hammar.

Följande personer kommer att föreslås vid kyrkokonferensen i Karlstad 9-12 maj:

För region Nord, Klas Johansson, 54 år, som idag är distriktsföreståndare och processlededare i Övre Norrland/Region Nord.

För region Mitt, Lennart Renöfält, 61 år, idag distriktsföreståndare och processledare för Mellansvenska distriktet/Region Mitt.

För region Svealand, Helen Friberg, 57 år, idag distriktsföreståndare för Mälardalsdistriktet.

För region Stockholm, Jenny Dobers, 42 år, idag pastor Immanuelskyrkan, Stockholm.

För region Öst, Peter Bernhardsson, 48 år, idag verksamhetsledare Östra Götalands distrikt.

För region Väst, Tomas Hammar, 61 år, idag koordinator, Gemensam Framtid.

För region Syd, Charlotte Thaarup, 57 år, idag präst i Metodistkyrkan Strandby, Danmark.

Fyra av de nominerade arbetar alltså inom Missionskyrkans distrikt, en i central tjänst och en som församlingspastor. Största överraskningen är Charlotte Thaarup som idag är präst i en Metodistkyrka norr om Fredrikshamn och har stor erfarenhet av bland annat pionjärarbete. Hon har gått sin prästutbildning på Överås och talar utmärkt svenska. 

Läs mer om förslaget på regionala kyrkoledare i nästa nummer av Sändaren som kommer ut 3 april.

 

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Henrik Wernvik
Bra förslag eller inte så är i vart fall tillvägagångssättet intressant. I denna enorma process av förändring har Kyrkostyrelsen, eller av kyrkostyrelsen utsedda arbetsgrupper, ett flertal gånger valt att åsidosätta de lokala församlingarnas förslag, initiativ och vilja. Ska man genomföra en förändring är det kanske klokt att göra det tillsammans med sin rörelse? Vad gäller regionala kyrkoledare så skulle det vara av stort intresse att få veta hur rekryteringsgruppen resonerat när man åsidosatt ett flertal, av församlingarna nominerade, kandidater, för att gå fram med ett par egna.