Samarbete ska ge jobb åt ukrainare i Sverige

LOinda Alexandersson
Linda Alexandersson, rektor på Hyllie park folkhögskola. Fotograferad på Hyllie Park i Malmö. Foto: Marcus Gustafsson

En folkhögskola och åtta församlingar – det är utgångspunkten för Care Hyllie Park, som under ett år kommer att arbeta med att stötta ukrainska nyanlända på deras väg in i det svenska arbetslivet.

– Det har varit en hektisk höstterminsstart! säger Linda Alexandersson.

Hon började arbeta i Malmö i ­våras, och det här är hennes första höst som folkhögskolerektor.

Hyllie Park folkhögskola, som är en del av Hyllie Park-området med församling, förskola, grundskola och äldreboende, hade kanske kunnat vara utmaning nog. Själva folkhögskolan består av Akademi för ledarskap och teologi, allmän kurs, kulturverkstad (ett slags kulturskola för barn och unga – den drivs i samarbete med ett studieförbund) och en stor SFI-enhet med undervisning på fyra orter.

Men ett par månader innan Linda Alexandersson tillträdde som rektor anföll Ryssland Ukraina, och en ny uppgift dök upp.

Åtta olika platser

Care Hyllie Park heter projektet, som finansieras av Svenska Rådet för Europeiska socialfonden (ESF). Ungefär 40 anställda och 390 deltagare kunde sätta i gång tillsammans på åtta olika platser i början av oktober.

– Vi fick information från Region Skåne i mitten av maj, och jag och Kalle Spetz (Hyllie Parks avgående rektor, red:s anm) arbetade med ansökan veckorna före semestern, berättar Linda Alexandersson. Han räknade och jag skrev.

ESF:s satsning Care omfattar 435 miljoner kronor. En del har redan tagits i anspråk, men fonden har öppet för ansökningar fram till årsskiftet.

”Målgruppen för Care är kvinnor och män från 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga”, meddelade ESF när informationen skickades ut i våras. ”Målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning. Att stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning.”

– Många av Evangeliska Frikyrkans församlingar arbetade redan med flyktingar från ­Ukraina, säger Linda Alexandersson.

– Det gjordes upprop i alla ­församlingar för att få värd­familjer åt ukrainska nyanlända i våras, och det gick bussar från Ukraina hit till Sverige. Så när vi insåg att ESF inte ville ha in små ansökningar och att församlingar inte skulle kunna få medel på egen hand bestämde vi oss för att försöka ta med oss ett antal församlingar i vår ansökan.

Tillhör Evangeliska Frikyrkan

Hyllie Park Kyrkan tillhör Evangeliska Frikyrkan, och den SFI-verksamhet som startade i Malmö har sedan några år filialer i samarbete med församlingar i Simrishamn, Kristianstad och Göteborg. Det som ESF Care satsar på är inte formellt sett SFI-undervisning, men att deltagarna ska lära sig svenska för att kunna komma in på arbetsmarknaden är centralt.

– Vi la ut vår fråga i sociala ­medier, och två av våra filialer och flera andra församlingar ville vara med, säger Linda ­Alexandersson. De flesta är EFK-församlingar, men den i Lund är en pingstkyrka, och ett par tillhör både EFK och Equmeniakyrkan.

Konceptet fanns redan

Åtta församlingar utöver Hyllie Park blev det till slut, och Linda Alexandersson beskriver det som en process med ”väldigt lite förhandling” eftersom konceptet redan fanns.

– Det vi bidrar med i samarbetet är Hyllie Parks kompetens och erfarenhet av SFI-undervisning och arbete inom ”Rusta & Matcha”, säger hon. Församlingarna bidrar med att bygga ­sociala nätverk, med sina volontärer, med det diakonala. Vi arbetar med samma koncept på alla orter – målsättningen är att deltagarna ska komma in på arbetsmarknaden.

Sammanlagt har projektet utrymme för 500 deltagare.

– De får språkundervisning 12–15 timmar i veckan, vi har företagskonsulenter som arbetar med dem, och de kan lära känna församlingarnas volontärer och vara med i församlingarnas verksamheter om de vill.

Hyllie Park Talentbyrå, som har arbetat åt Arbetsförmedlingen med ”Rusta & Matcha” de ­senaste åren, lägger grunden för företagskonsulenternas arbete.

– De gör en kartläggning av varje deltagares arbetslivserfarenhet och hjälper till med att ­hitta praktikplatser, validera utbildning, skriva cv och ­hitta ­arbetsplatser som vill anställa. Ibland kan de öva med deltagarna inför anställningsintervjuer ­också, och följa med till ­arbetsgivare. Det finns en god vilja – många vill anställa ukrainare, och många som kommer är ­högutbildade, det är bara språket som saknas. Men samtidigt går vi ju in i en lågkonjunktur med ­inflation och ökade kostnader för el.

Och Linda Alexanderssons erfarenheter från församlingsföreståndartjänsten i Arvika kommer till användning:

– Jag arbetade i en församling som blev mycket mer mång­kulturell under mina tio år där, ­säger hon. Att gå från att vara pastor till att vara rektor är ett stort steg, och det väcker ju frågor om ­kallelse. Jag behövde en ny utmaning, och jag behövde också få ­arbeta med min kallelse på ett nytt sätt.

Valet bidrog till den nya vägen

Kyrkoledar­valet i Equmeniakyrkan 2021 bidrog till den nya vägen.

– Jag blev inte kyrkoledare, men jag blev väldigt uppmuntrad av många som såg ledarskapet i mig. När den här tjänsten dök upp kändes det som en spännande och god utmaning. Att få gå in i det här projektet, folkhögskola och församlingar tillsammans i ett nära samarbete, är en vinst för alla parter.

Fakta: Svenska ESF-rådet och Care

 • Svenska Rådet för Europeiska socialfonden ­förvaltar ­fonden i Sverige och har i år arbetat bland annat med projektet Care som syftar till att vuxna som har flytt från Ukraina till Sverige snabbt ska komma in på den svenska ­arbetsmarknaden.
 • Nio aktörer har fått anslag, fem av dem över 20 miljoner var. Care Hyllie Park tilldelades 24 800 514 kronor.
 • Projekttiden varierar – Hyllie Parks och flera andras projekt pågår fram till slutet av september 2023.

 

Fakta: Care Hyllie Park

 • Hyllie Parks satsning på ­arbetsmarknadsintroduktion och språkundervisning för nyanlända ukrainare är ett samarbete mellan Hyllie Park folkhögskola och församlingar i Lund, Kristianstad, Simrishamn, Ystad, Landskrona, Örebro och Sundsvall.
 • Språklärare (undervisningen räknas inte som SFI), företagskonsulenter och tolkar eller vägledare har anställts, sammanlagt 32 personer.
 • Det finns plats för 500 ­deltagare fördelade på de åtta orterna.

Anna Braw

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.