Så föddes idén om Sändaren

Sändarens redaktörer

Detta glada gäng utgör 4/6-­delar av Sändarens chefredaktörer under 30 år. Tyvärr var Bernt Jonsson och Anders ­Mellbourn förhindrade att delta vid återträffen, men de svarar på ­enkäten härnedan.  Foto: Mikael M Johansson

Ett hundratal namnförslag kom in till den nya ekumeniska tidningssatsning som bestod i sammanslagningen av Svensk Veckotidning och Veckoposten. Valet föll på Sändaren. Ett namn som skulle vara enkelt att komma ihåg och ta till sig.

Vi träffas på Birger Jarl Hotell i Stockholm, vägg i vägg med Immanuelskyrkan och ett stenkast från Missionskyrkans gamla lokaler på Tegnérgatan. Någonstans i dessa trakter lär de första fröna till en ny tidning ha uppstått.
Förutom Bernt Jonsson som inte kunde vara med och delta på grund av hälsoskäl, och Anders Mellbourn som var bortrest på uppdrag, samlades för första gången någonsin alla Sändarens redaktörer från starten 1992 och framåt. Lena Lönnqvist, Magnus Stenberg, Annika Ahlefelt och jag, Robert Tjernberg.

12 november 1992

Även om vi redan firat tidningens 30-årsjubileum både på bland annat Hönökonferensen och Equmeniakyrkans kyrkokonferens tidigare i år, är det faktiskt inte förrän i november som den egentliga födelsedagen ägde rum. Den 12 november mer bestämt.
Bläddrandes i det allra första numren av tidning kan vi skratta åt att mycket av det som skrevs om då, är fortfarande aktuellt. Som biståndsmål, kyrkans överlevnad och ungdomssatsningar.
Det var en från början ekumenisk idé att de båda tidningarna Veckoposten (baptisternas tidning) och Svensk Veckotidning (Missionsförbundets tidning) skulle slås samman.
Men hur kom namnet till. Ryktet säger att det var Lena Lönnqvists mamma som kom på det men själv nyanserar hon bilden lite.

Fick in hundratalet namnförslag

– Vi hade faktiskt en namntävling ute och fick in hundratalet förslag, men många av dem var lite krångliga och kanske lite väl kyrkiska. Då kom Sändaren upp och jag testade det på lite olika människor som tyckte det lät bra och var enkelt att ta till sig. Och det fastnar ju, har man hört Sändaren kommer man ihåg det, säger Lena Lönnqvist, Sändarens första redaktör.
Genom åren har namnet dock delat en del av läsaren och Lena berättar att vissa hade svårt med namnet redan från start. Namn som Svensk Veckotidning och Veckoposten satt hårt inne hos många av de tidigare parterna.

Lite av en enad kraft

Med tiden har Sändaren dock blivit synonymt med ”Tidningen” hos många av landet frikyrkliga läsare och det har också blivit lite av en enad kraft, rentav lite av en föregångare i enhet till den kyrkosammanslagning som numera heter Equmeniakyrkan. Och ju som bekant hos många läsare är ihopslagningen av just Missionskyrkan och Baptistsamfundets tillsammans med Metodistkyrkan.
En av de stora skillnaderna över tid för oss redaktörer är hur sammansättning av redaktioner och ägandeskap sett ut. I början var upplagan runt 25 000 exemplar och redaktionen bestod av runt åtta personer medan den idag är nere på närmare två heltider och en upplaga på runt 5 000.
Ägandet har också varierat från att till en början ingå i svensk frikyrkopress, som sedan köptes upp av Berling Press och som nu ingår i Verbum, som i sin tur ägs till ungefär en tredjedel av Equmeniakyrkan.
– En stor utmaning har ju alltid varit det här med att både stå nära ett samfund men också stå fria för att bevaka och granska, konstaterar Annika Ahlefelt som satt på redaktörsstolen mellan 2012 och 2017.
Hon får medhåll av oss alla. Men samtidigt enas vi om att det också är något av det roligaste med Sändaren.
– Man har ett speciellt uppdrag här och jag tror att det är en styrka med en tidning som Sändaren, menar Magnus Stenberg.

Minnen av glada läsare

En annan rolig sak är också de minnen vi alla verkar dela av glada läsare som hör av sig, liksom också den beskärda delen av kritik som rollen på en för många så viktig tidning för med sig.
– Men det är verkligen mestadels glada tillrop och det måste ju vara unikt i tidningsvärlden, åtminstone har jag inte stött på det på det sättet tidigare, säger jag.
Mina företrädare undrar naturligtvis över framtiden. Det märks att vi alla delar ett stort hjärta för den nyblivna 30-åringen. Som den som leder tidningen in i nästa steg är det självklart att tro på en sådan. Siffror vänder uppåt igen, fler läser och fler prenumererar. Ödesfrågan blir att hitta den nya generationen läsare och klara av den digitala övergången.
Jag tror på Sändaren, får bli mitt svar. Jag tror det finns en ­potential för åtminstone tre decennier till i någon form.

 

Fakta: Magnus Stenberg

 • Ålder: 63
 • Chefredaktör: 2001– 2009
 • Gör i dag: Nationell verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

Magnus Stenberg

Hur stor var Sändarens redaktion på din tid?
– Om jag minns rätt – tre skribenter, tre redigerare och en deltids fotograf. Plus redaktions­sekreterare och chefredaktör.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– Jag var krönikör i tidningen och såg det som ett stort förtroendeuppdrag att få ansvar för tidningen. Ett drömerbjudande.

Bästa minnet från din tid
– Ett konkret exempel var när vi skrev om alkoholtillståndet på Missionskyrkans konferensanläggning på Lidingö. Inte världens viktigaste fråga, naturligtvis, men en svår fråga inom rörelsen som borde komma upp i ljuset.

Vad tycker du om Sändaren i dag?
– Bra! Har svårt att peka på enskildheter. Men jag är imponerad att ni med små resurser kan skapa så mycket.

Varför behövs Sändaren?
– Tidningen är en oerhört viktig samtalsyta inom Equmeniakyrkan, och då tänker jag lika mycket på reportage och intervjuer som ledartexter och debatt.

Hur tror du framtidens Sändaren­ ser ut?
– Min önskan är dubbelt så många prenumeranter.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet i dag?
– Att leva med nutidens frågor och utmaningar, med tron på en god Gud i behåll.

Fakta: Annika Ahlefelt

 • Ålder: 71
 • Chefredaktör: 2012/13– 2018
 • Gör i dag: Frilansande pensionär.

Annika Ahlefelt

Hur stor var Sändarens redaktion på din tid?
– 1,5–2 reportrar (varav jag utgjorde en halv), en redchef och en chefred.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– Jag kunde inte tacka nej till att få efterträda Anders Mellbourn?! Det kändes som en ­utmaning att få vara med och ­utforma, eller åtminstone prägla en viktig tidning.

Bästa minnet från din tid?
– Oj, det finns så många minnen. Inte minst våra konferensbevakningar som vi satsade stort på.

Vad tycker du om ­Sändaren i dag?
– Jag är imponerad att ni gör en så fullödig tidning varje vecka. Tycker också ni har en mer inkluderande ton gentemot samfundet än som fanns på min tid. Jag tror det är bra. Precis som på min tid saknas i viss mån en kyrklig kulturbevakning, eller ska vi säga en församlingsinriktad kulturbevakning. Men det börjar bli bättre.

Varför behövs Sändaren?
– För att det bara är Sändaren som speglar det breda frikyrkliga församlingsliv, tro och politik, som inte drar åt pingst- eller väckelsekristendom.

Hur tror du framtidens Sändaren ser ut?
– Förmodligen finns den inte i pappersform, men kanske på nätet, med ett ungdomligare ­anslag. Då blir tidningen ett starkare samtalsforum inom rörelsen. Eftersom tidningen är en rörelsetidning, är det svårt att se en framtid utanför Equmeniakyrkan.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet i dag?
– För Equmeniakyrkan är det definitivt att bli mer kända.

 

Fakta: Robert Tjernberg

 • Ålder: 38
 • Chefredaktör: 2018 –nu
 • Gör i dag: Chefredaktör på Sändaren

Robert Tjernberg

Hur stor är Sändarens redaktion på din tid?
– Cirka 2,75 heltidare plus ­fotograf i huset, redigerare och frilansmedarbetare.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– För att jag upplever en ­meningsfullhet i uppdraget.

Bästa minnet från din tid?
– Jag tycker vår reporter Anna Hagnells artikelserie om Knutbyhärvan var väldigt intressant eftersom den gav nya perspektiv till en fullständigt ”genomskriven” story.

Vad tycker du om Sändaren i dag?
– Den är bättre än i går, men kan bli bättre än i dag.

Varför behövs Sändaren?
– Jag tycker det är en unik röst i svensk kristenhet och samhällsdebatt som balanserar väl mellan de kristna frågorna och de brännande samhällsfrågorna.

Hur tror du framtidens Sändaren ser ut?
– Jag tror att den kommer följa medietrenden i stort och få en större tyngdpunkt på det digitala. Men jag ser också att vi under många år framöver kommer fortsätta att kunna leverera en efterlängtad klassisk papperstidning.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet i dag?
– Att inse att man inte längre är något varje svensk får med sig med modersmjölken, och börja agera mer för att ta en plats snarare än att utgå från att man har en.

 

Fakta: Lena Lönnqvist

 • Namn: Lena Lönnqvist
 • Ålder: 75
 • Chefredaktör: Mellan september 1992 och december 1999.
 • Gör i dag: Aktiv pensionär.

Lena Lönnqvist

Hur stor var Sändarens redaktion på din tid?
– Om jag minns rätt, åtta ­personer. Förutom det fanns en marknadsavdelning.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– Det kändes spännande att få ansvara för att starta en ny tidning. Att jag var aktiv i en missionsförsamling och följt kristen press i många år bidrog till det.

Bästa minnet från din tid
– Jag har många roliga. Det var ett fantastiskt gäng att jobba med och ibland hade vi så roligt på redaktionsmötena så det var risk att vi störde övriga våningar.

Vad tycker du om Sändaren i dag?
– Jag tycker tidningen är bra och läser med stort intresse många artiklar.

Varför behövs Sändaren?
– Sändaren behövs i Equmeniakyrkan för att bidra till en gemensam bas för medlemmarna som fortfarande är färgade av bakgrunden i tre samfund. Den behövs också som en frisk röst i svensk kristenhet.

Hur tror du framtidens Sändaren ser ut?
– Kanske i första digital, men jag hoppas att även den tryckta tidningen kan fortsätta, eftersom jag tror den har ett stort värde.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet idag?
– Att stå för hopp!

 

 

Fakta: Anders Mellbourn

 • Namn: Anders Mellbourn
 • Ålder: 76
 • Chefredaktör? 2009-2012
 • Gör i dag: Pensionär

Anders Mellbourn

Hur stor var Sändarens redaktion på din tid?
– Fem inklusive redigerare.  Blev fyra.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– Hade inget motargument när styrelseordförnde  Svegfors föreslog det. Ville vara med i kyrkobildningsprocesssen.

Bästa minnet från din tid?
– Intervjun med Joachim Gauck som 20-årsminne av Berlinmurens fall. Han kom ihåg sitt kyrkobesök i Sverige och blev sedan förbundspresident.

Vad tycker du om Sändaren i dag?
– Ofta bra samhällsuppföljningar. Håller inte alltid m ledarna. Ensidig musikbevakning.

Varför behövs en tidning som Sändaren?
– Förr behövdes en tidnings­identitet för samfundet, kanske mindre viktigt nu. En ekumenisk, bredare Kyrkornas Tidning skulle behövas.

Hur tror du framtidens ­Sändaren ser ut?
– I bästa fall just en sådan Kyrkornas Tidning.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet i dag?
– Att visa på en angelägen tro med både skapelseansvar, gemenskap, medmänsklig omsorg och mystik.

Fakta: Bernt Jonsson

 • Ålder: 87
 • Chefredaktör: 20 månader 2000–2001
 • Gör i dag: Pensionär

Bernt Jonsson

Hur stor var Sändarens redaktion på din tid?  
– Minns inte. Ingick många funktioner som nu är utlokaliserade. Upplaga på 14–15 000. Gick faktiskt med överskott utan  presstöd.

Varför tackade du ja till att bli chefredaktör?
– Återvändandet till journalistik lockade plus möjlghet att påverka

Bästa minnet från din tid:
Måste bli två specialnummer – ett om ekonomi, ett om Jesus.

Vad tycker du om Sändaren i dag?
– Å ena sidan  bra jobbat med knappa resurser. Å andra sidan en viss ängslan för att vara kontroversiell, men kontroversen behövs för att skapa engagemang. Mer teologi, och kultur behöver lyftas och få en framträdande roll.

Varför behövs en tidning som Sändaren?  
– En ekumenisk, bredare Kyrkornas Tidning  skulle behövas, det har Anders alldeles rätt i. Även Svenska kyrkan skulle gynnas av slippa en del sterila inomkyrkliga debatter.

Hur tror du framtidens ­Sändaren ser ut?
–  Förhoppningsvis som en Kyrkornas Tidning.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet idag?
– Mötet mellan tro och ­politik, där kyrkorna måste stå på änglarnas sida även  om det  är obekvämt.

Rubriker i första numret av Sändaren

Vi bläddrade igenom det första numret av Sändaren som kom ut den 12 november 1992. En del rubriker känns daterade, men många skulle faktiskt kunna vara aktuella även i dag...

Sändaren nr 1

Bullra högt om diakonin
Det var Stefan Lindeborgs, biträdande socialchef vid Stockholms stadsmission, budskap vid en konferens för diakoniarbetare.

Sänkta bidrag hotar fredsforskning
Små fredsorganisationer som Liv- och fredinstitutet i Uppsala, mister sitt grundbidrag från Utrikesdepartementet. Det upprör bland andra institutets direktor Bernt Jonsson, som några år ­senare blev chefredaktör för ­Sändaren.

Kristna ledare i upprop mot partnerskap
Sveriges frikyrkoråd hade sagt ja till registrerat partnerskap för ­homosexuella. Men en aktionsgrupp bland pastorer protesterar.

Gandhis stol i Uddevalla
Rubrik på Inger Dejkes ­krönika under vinjetten Fritt ­skrivet. Handlar om utställningen ­Tegel-92.

Rätt eller fel med sex före ­äktenskapet?
Första frågan i Frågespalten Unga frågor. Pastor Svante ­Zettergren svar: Du bestämmer själv vilka gränser du sätter.

80-årig seriefigur blickar ständigt framåt
Stor mittuppslagsintervju med riksevangelisten John Hedlund – mest känd för sina Korståg-kampanjer och partiledarutfrågningar.

Stort hopp sätts till ­baptisten Clinton
Att Bill Clinton vunnit det ­amerikanska presidentvalet ­uppskattades.

 

Hallå där … Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan

 

Lasse Svensson

Varför behövs en tidning som Sändaren?
– Sändaren förmedlar en blick på samhället ur en kristen synvinkel, med Equmeniakyrkan som specifik utgångspunkt. Och det behövs i dag, när det kristna och det kyrkliga perspektivet ofta förbises trots att det är en central del av så många svenskars vardag.

Vad betyder tidningen för Equmeniakyrkan?
– Sändaren är viktig för den förmedlar nyheter som rör Equmeniakyrkans folk till just oss. Tidningen kan bidra till att bygga gemenskap, den fungerar som plattform för debatter, för att lära känna varandra, för att få idéer och uppslag från andra sammanhang, för att i hjälpa oss att få syn på och djupna i vår identitet.

Hur tror du framtidens ­Sändaren ser ut?
– Ryktet om tidningsdöden tycks i Sändarens fall vara överdrivet. Sändaren går mot strömmen och växer. Trots sociala medier och hemsidor är Sändaren en viktig knutpunkt för Equmeniakyrkans församlingar och medlemmar. Också som kyrkoledning ser vi tydlig hur Sändaren fyller en viktig roll – också för oss. Vi är glada att vi sedan något år varje vecka skriver krönikor under rubriken Perspektiv, något som skapat ytterligare en viktig direktkontakt med medlemmar.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk kristenhet idag?
Den viktigaste frågan är alltid att förmedla evangelium i ord och handling. Som kristna behöver vi ständigt arbeta med vad som är vårt uppdrag, vårt uttryck och vår identitet i vår tid. Det gäller också för oss som medlemmar av Equmeniakyrkan. Vad är just vår roll? Med de rötter vi har, men också med den identitet vi har nu, där vi i dag i internationella sammanhang hör till gruppen ”united/uniting churches”, som en ekumenisk kyrka.
– Att se och förstå och vara kyrka i ett mer mångkulturellt Sverige i en globaliserad värld är en stor utmaning. Hur det kan göras i sammanhang som inom Equmeniakyrkan ofta är ganska små och minskande är en utmaning vi än tydligare behöver adressera.

Vilka reportage sitter du och väntar på ska komma i tidningen?
– På många sätt är verkligen Sändaren mitt i kyrkan och nära det som sker nationellt och lokalt men det kan alltid utvecklas och det vore värdefullt om Sändaren kunde finna djupare samverkan kring de strategier som Equmeniakyrkan arbetar med och lyfta och följa dessa. Det skulle till exempel kunna handla om hur man kan tala om Färdplan, om Heliga vanor och andra frågor som kyrkokonferensen beslutat är centrala för vårt arbete.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.