"Riskerar skjuta hela kyrkan i sank"

Facket är starkt kritiskt till signalerna från GF:s kyrkostyrelse om att centralt anställda kommer att sägas upp. — Använd kapitalreserven för att skapa några år av arbetsro, säger Thomas Dahl, ordförande i Vision Ekumeniska.

 

Som Sändaren rapporterade i förra numret så har kyrkostyrelsen signalerat om en besparing på upp till 8 miljoner kronor i budgeten för 2014. Det kommer att innebära att flera av dem som så sent som i våras anställdes i centrala tjänster får gå.

Den fackliga organisationen Vision ekumeniska, som organiserar kyrkornas medarbetare, är kritiska till att styrelsen nu drar i handbromsen innan verksamheten riktigt kommit igång.

— Vi tycker att hela processen gått för fort fram och att det borde ha funnits en bättre planering för ekonomin.  Från fackligt håll har vi hela tiden efterlyst en ordentlig genomlysning av ekonomin men inte fått den, säger Mats Carlsson ordförande i GF-sektionen i Vision ekumeniska.

Facket hänvisar till tidigare dokumentation som visar att det finns avsevärda tillgångar i bildarsamfunden. De samlade resurserna bör användas till att sjösätta den nya kyrkan och skapa några år med arbetsro för de anställda.

— Den kortsiktiga hanteringen riskerar att skjuta hela kyrkan i sank, säger Thomas Dahl som beskriver det som nu hänt som ett organisatoriskt haveri.

I kontakten med anställda på GF:s kansli säger många, enligt facket, att de är oroliga samtidigt som de upplever sig ha en för stor arbetsbörda.

— Under hela processen har vi på den fackliga sidan fått finna oss i sista minuten-hantering av allt förhandlingsunderlag. Vi har ställt upp för att inte bromsa processen därför att våra medlemmar tror på den nya kyrkan, säger Thomas Dahl. 

Kyrkostyrelsens ordförande, Ann-Sofie Lasell, håller inte med om att facket har varit dåligt informerat.

— Vi har hela tiden haft en bra kommunikation och vi ska anstränga oss för att det ska vara så i framtiden också, säger hon.

Förslaget att använda bildarsamfundens kapitaltillgångar för att rädda den ekonomiska situationen ser hon inte som ett ansvarsfullt sätt att hantera kyrkans ekonomi. 

— Vi behöver vidta åtgärder nu för att kunna presentera en balanserad budget för 2014, vilket vi lovat kyrkokonferensen. Vår inställning är att verksamhetens kostnader i huvudsak måste bäras av insamlade medel. Att använda reservkapital till löpande utgifter är ingen hållbar lösning i längden.

Bildarsamfundens tillgångar förs nu över till GF och fonder och andra tillgångar ses över. Många av dem är öronmärkta och skulle helt enkelt inte kunna användas direkt in i GF:s verksamhet, säger Ann-Sofie Lasell.

— Vi hoppas och räknar med att insamlingarna ska öka. Att kyrkostyrelsen inte dragit i nödbromsen tidigare beror på att det varit väldigt svårt att få till ett ordentligt bokslut när bildarsamfundens olika ekonomier skulle ställas samman. Redan i oktober blev vi varse vartåt det lutade och efter nyår informerades personalen.

— Vi hade hoppats på något annat. Det är en ovälkommen och tråkig uppgift att göra de nödvändiga justeringarna i ekonomin som kommer att drabba medarbetare i GF.

 

 

 

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Robert Larsson
En av de största farhågorna med GF var att det skulle bli en tungrodd och dyr administration istället för en flexibel församlingsrörelse. Nu är vi där. Man har byggt en organisation med nästan statlig byråkrati.