Nyhet

Religionsfrihet och migrationsfrågor på Europabaptistmöte

Europeiska Baptistfederationens rådsmöte i förra veckan i Lviv, Ukraina, resulterade bland annat i två antagna resolutioner. Den ena om religionsfrihet särskilt riktat till östra Ukraina, den andra om de utmaningar som migrationen till Europa innebär.

Så här lyder de två resolutionerna:

Om religionsfrihet i Lugansk och Donetsk-regionerna i östra Ukraina

 • Vi NOTERAR att Världsbaptistalliansen på sitt årsmöte i Zürich i Schweiz i juli antog en resolution med uppmaning om respekt för religionsfrihet i Lugansk-regionen i östra Ukraina och vi rekommendera denna resolution till våra medlemssamfund i EBF.
 • Vi BEKLAGAR att situationen förvärrats i ”Folkrepubliken Lugansk” (LPR) och i ”Folkrepubliken Donetsk” (DPR) för alla både troende och icke troende.
 • Vi STÅR UPP som europeiska baptister för och tillsammans med våra ukrainska bröder och systrar i deras uthålliga hjälparbete till internflyktingarna från dessa områden och i deras kamp för att få behålla sin identitet och sin religionsfrihet.
 • Vi ÖVERLÅTER OSS som ledare och medlemmar i EBF till att be för och att i sanning och kärlek tala till de som har makt och att arbeta för religions- och övertygelsefrihet för alla i LPR och DPR.

Om den fortsatta migrationsutmaningen

 • Vi BEKRÄFTAR resolutionen från 2015: ”EBf Sofia—resolution om migrationskrisen i Europa och Mellanöstern”
 • Vi är MEDVETNA hur komplex situationen är när det gäller folkomflyttningarna i Mellanöstern och Europa och den press som detta sätter på regeringarna att betjäna både deras befintliga befolkningar och de nya migranterna.
 • Vi är TACKSAMMA för de regeringar som bidragit med hjälp och stöd för återetablering av lokala samhällen i och runt krigszonerna och som har gjort det möjligt för utsatta människor att återuppbygga sina liv i sina hemländer.
 • Vi PÅMINNER OSS dock om det kristna ansvaret att handla i en anda av kärlek och försoning (2 Kor 5:18-19) gentemot de migranter som bor bland oss.
 • Vi MOTSÄTTER OSS att man sprider intolerans och uppmundrar folk från en religiös, nationell eller etnisk grupp att vända sig mot människor från andra grupper, som leder till ökad rädsla istället för hopp.
 • Vi UPPMANAR regeringarna att inte införa lagstiftningar som hindrar eller förbjuder hjälpinsatser till behövande migranter.
 • Vi UPPMUNTRAR kristna att sin tjänst och sitt utåtriktade arbete följa Jesu vision när han säger:

”Människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike” Luk 13:29

 

 

 • 0 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar