Det kommer frikyrkliga "samfundsministern" ha fokus på

Jakob Forssmed är social­minister och har bland annat samfundsfrågor i sin portfölj.  Foto: Mikael M Johansson

Som Sveriges nya social­minister med ansvar för trossamfunden hoppas Jakob Forssmed att få tala mer om existentiell hälsa.

Kristdemokraten Jakob Forssmed har varit socialminister i Ulf Kristerssons regering i en dryg månad. Han lär ha särskilt god koll på samfunden, medlem i frikyrkan Centrumkyrkan i Sundbyberg och van gudstjänstbesökare. Två av hans sjunger också i kör i Svenska Kyrkan.

Älskar att fira Gudstjänst

– Att fira gudstjänst och mäs­san är en viktig del i mitt liv och jag har många goda vänner i församlingen.

På frågan vilka kyrkliga frågor som han vill driva som minister svarar Jakob Forssmed att han vill ha en god relation och dialog med trossamfunden. Något han gärna vill tala om är existentiell hälsa.

WHO lyfter existentiell hälsa

– Det är underdiskuterat i Sverige men finns ofta med i den internationella diskussionen. WHO tar upp det som viktigt för människors välbefinnande och psykiska hälsa.

Får andlighet och religiositet för lite plats i det offentliga samtalet, tycker du?

– Överhuvudtaget så blir religion i ett ganska sekulariserat land som Sverige ofta rätt dramatiskt. Den uppmärksammas ofta när det hänt något problematiskt och jag tror att man behöver avdramatisera det lite. Religion är en viktig del av många människors liv och en given del av samhällslivet.

En aktuell fråga som Jakob Forssmed har på sitt bord är den om skärpta regler för statligt stöd till trossamfund. Den tidigare ­regeringens förslag med de så kallade demokrativillkoren har dragits tillbaka för ytterligare ­beredning.

Vill prata med trossamfunden

– I närtid så avser jag föra dialog med företrädare för civilsamhället och trossamfunden. Vi vill säkerställa att stöden fungerar väl, men också se till så att vi inte har ekonomiska stöd till organisationer och samfund som ägnar sig åt olika typer av extremistisk verksamhet.

Kristdemokraterna fick sex ministerposter i regeringen. I Tidöavtalet finns en del åtgärder som rör religion. Oskuldskontroller och tvångsäktenskapsresor ska kriminaliseras, ett förbud mot utländsk finansiering av trossamfund med kopplingar till islamism och extremism samt ett förbud mot så kallad omvändelseterapi ska utredas. Detta ska göras med ”respekt för grundlagsskyddade fri- och rättigheter, såsom religionsfriheten”.

– Den skrivningen finns där för att det finns olika synsätt på samlevnadsfrågor i trossamfunden. Men det här tar sikte på situationerna där det är hot och tvång mot personer iblandat. Det ska ingen behöva utsättas för, ­säger Jakob Forssmed.

Hur ser du på ­religionsfriheten kopplad till andra religioner än den kristna. Kan exempelvis ­böneutrop komma att begränsas och slöjförbud utredas under er mandatperiod?

– Man ska ha en allmän hållning att religionsfrihet är något angeläget och det är viktigt att staten inte ska ta ställning till vilken religion som är bäst. Sedan kan man behöva göra avvägningar mellan olika typer av intressen. Just de specifika frågorna har jag inte kunskap om att det finns något arbete kring, men det kan alltid dyka upp frågeställningar kring gränsdragningar.

Jakob Forssmed och hans partiledare Ebba Busch. Foto: TT

Jakob Forssmed tillsammans med sin partiledare Ebba Busch. Foto: TT

Den tidigare regeringen drev frågan om ett etableringsstop för nya religiösa friskolor. Är det ­något som Kristerssons regering planerar att genomföra?

– Vi vet att många välfungerande skolor och förskolor drivs av kristna och andra huvudmän och jag tycker i grunden att det är bra att det finns en mångfald där, men alla måste följa läroplanen och eventuella konfessionella inslag vara frivilliga. 

Muslimska friskolor under lupp?

Enligt Tidöavtalet ska Skol­inspektionens granskning skärpas eftersom ”extremism är ett stort problem bland skolor med muslimsk profil”. Är det främst problem i muslimska friskolor?

– Jag tycker att man ska ha en bra och skarp granskning av alla skolor, inte bara konfessionella. Som jag uppfattar det har det varit större missförhållanden och problem på ett antal skolor som haft en muslimsk inriktning. Därmed inte sagt att alla varit problematiska eller att vi ska ha något generellt stopp för just dem. Men det är bakgrunden till skrivningarna.

Fakta: Jakob Forssmed

JACKO

Jakob Forssmed. Foto: Mikael M Johansson

Socialminister i regeringen.

Tidigare Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska
talesperson.

Gift, har tre barn.

Bor i Sollentuna men kommer från Huskvarna.

Medlem i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Matilda Ljungkvist

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.